završni rad
Utjecaj uzgajališta na sadržaj fosfora u sedimentu Limskog kanala

Alexander Spankus (2018)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za prirodne i zdravstvene studije