diplomski rad
Kakva reforma lokalne/regionalne (područne) samouprave treba Republici Hrvatskoj?

Klara Madunić (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovKakva reforma lokalne/regionalne (područne) samouprave treba Republici Hrvatskoj?
AutorKlara Madunić
Voditelj/MentorSandra Krtalić (mentor)
Sažetak rada
Prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u 2014. godini na teritoriju Republike Hrvatske ustrojeno je sveukupno 428 općina, 128 gradova (s uključenim Gradom Zagrebom, koji ima poseban status grada i županije) te 20 jedinica područne (regionalne) samouprave. Lokalna samouprava podrazumijeva pravo i mogućnost lokalnih jedinica da u okvirima određenim zakonom, uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog stanovništva, upravljaju bitnim dijelom javnih poslova. Tijela jedinica lokalne samouprave čine predstavničko tijelo, izvršno tijelo te upravni odjeli i službe. Cilj ovog rada je analizirati postojeći sustav lokalne i regionalne (područne) samouprave, prikazati izvore financiranja lokalnih jedinica i dosadašnje učinke decentralizacije te objasniti indeks razvijenosti. Glavne karakteristike teritorijalne strukture hrvatske lokalne samouprave su centralistički način upravljanja i nedovoljna efikasnost lokalne samouprave, nizak stupanj fiskalne decentrentralizacije, ograničena autonomija lokalnih jedinica u određivanju poreznih stopa i poreznih osnovica prilikom utvrđivanja poreza te nizak fiskalni kapacitet lokalnih i područnih jedinica. Također, na temelju analiza proračuna županija, gradova i općina dan je prijedlog za izmjene postojećeg sustava.
Ključne riječilokalna samouprava decentralizacija indeks razvijenosti proračun
Naslov na drugom jeziku (engleski)Is there need for local goverment reform in Croatia
Povjerenstvo za obranuLela Tijanić (član povjerenstva)
Sandra Krtalić (član povjerenstva)
Ana Grdović Gnip (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika
SmjerFinancijski management
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-11-06
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
According to the Law of counties, cities and municipalities, in 2014. Republic of Croatia has 428 municipalities, 128 cities (with City Zagreb, which has a special status as a city and a county) and 20 counties. Local self government includes the right and the ability of local unit that according to their own responsibility and in the interest of the local population manage a substantial share of public affairs. Bodies of local self government are representative body, the executive body and the administrative departments and services. The main purpose of this thesis is to show currently system of the local government, show main sources of the financing and effects of decentralization and to explain development index. The main characteristics of the Croatian territorial structure are centralistic way of management and insufficient effectiveness of the local government, low level of fiscal decentralization, limited autonomy of local government units in the determination of tax rates and tax bases in the determination of taxes and low fiscal capacity of local and regional units. Also, on the base of the analysis of the budget of counties, cities and municipalities, it is given suggestions for the modifications of the existing system.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:931431
PohranioBarbara Dušan