diplomski rad
Otvorena pitanja pridjeva u hrvatskome standardnom jeziku

Jelena Pudić (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Podaci o radu
NaslovOtvorena pitanja pridjeva u hrvatskome standardnom jeziku
AutorJelena Pudić
Voditelj/MentorBlaženka Martinović (mentor)
Sažetak rada
U radu su objedinjena otvorena pitanja pridjeva na svim jezičnim razinama te je istražena uporaba određenih i neodređenih pridjeva u funkcionalnim stilovima iz normativistike. Pokazalo se da su otvorena pitanja pridjeva njihova podjela, odnos s brojevnim riječima, pisanje posvojnih pridjeva, paronimija, nepotpuna obrada višeznačnosti i pretjerana uporaba pridjeva. Norma i uzus se u izgovornoj praksi razilaze kada je u pitanju naglasak pridjevnih složenica zbog njihovog neustaljenog ponašanja. U normativnim su priručnicima nesklonjivi pridjevi nedovoljno i površno obrađeni, a u literaturi su još problematične i raznorodovne riječi u atributnome i predikatnome slaganju. Malo se govori i o redoslijedu premodifikacijskih pridjeva. Istražujući uporabu određenih i neodređenih pridjeva u znanstvenome, administrativnome i publicističkome stilu, može se zaključiti da se najčešće griješi u sklonidbi posvojnih pridjevi na -ov, -ev i -in, najmanje u znanstvenome stilu (izuzev tekstova iz nejezikoslovnih područja), a nešto više u administrativnome i publicističkome. Navesci su, kao odlika biranijega stila, češći u znanstvenim, ozbiljnijim analitičkim i najvažnijim zakonodavno-pravnim tekstovima.
Ključne riječipridjevi određeni pridjevi neodređeni pridjevi paronimija naglasak pridjeva funkcionalni stilovi
Naslov na drugom jeziku (engleski)Open issues of adjectives in Croatian standard language
Povjerenstvo za obranuDavid Mandić (član povjerenstva)
Blaženka Martinović (član povjerenstva)
Teodora Fonović Cvijanović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFilozofski fakultet
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Kroatistika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaHrvatski jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi: nastavnički, znanstveni
Smjernastavnički
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.philol.croat.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-12-18
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In this research we have included all open issues regarding adjectives on all linguistic levels, and have examined the usage of definite and indefinite adjectives in the functional styles of normativistics. The issues were allocation of adjectvies, their relation to numerical words, writing of possessive adjectives, paronymy, incomplete analysis of ambiguity and overusage of adjectives. Standard norm and usage diverge in the spoken language regarding adjective compound's stress because of their inconsistent behaviour. In normative manuals non-inflective adjectives are insufficiently and flighty analyzed, whereas in literature problematic and multigender words are in attributive and predicative condition. Also, little is said about the order of premodification adjectives. While researching the usage of definite and indefinite adjectives in scientific, administrative and publicist styles, we have concluded that the most mistakes are being made with the inflection of possessive adjectives that end in -ov, -ev and -in, and the least in the scientific style (except the texts from non-linguistic areas), while some more in the administrative and publicist style. Vowel extensions, as a characteristic of a more selective style, are more common in scientific, serious analytical and the most important legislative texts.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)adjectives paronymy accents of adjectives definite adjectives indefinite adjectives functional styles
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:006571
PohranioVanessa Toić