završni rad
Medijska pismenost novinara lokalne televizije Tv Nova

Stefani Veljak (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovMedijska pismenost novinara lokalne televizije Tv Nova
AutorStefani Veljak
Voditelj/MentorIvan Pogarčić (mentor)
Tijana Vukić (mentor)
Sažetak rada
Ovaj završni rad ispituje razinu medijske pismenosti novinara lokalne televizije TV Nova. Prije svega, govori o važnosti medija i visokom novinarskom obrazovanju djelatnika u medijima. Kao ispitanici pojavljuju se novinari lokalne televizije, stoga se u radu objašnjava i razvoj televizije, pojava televizijskih kuća kao i razlike između globalnih i lokalnih televizijskih kuća. Hrvatska u odnosu na ostale zemlje u Europi ima mali broj novinara sa završenim novinarskim fakultetom, iako se u posljednje vrijeme broj ustanova za obrazovanje novinara povećao. Stoga se postavlja i pitanja može li novinar biti svatko? U završnom radu opisano je kako novinari moraju poznavati zakonske regulative, objektivno prenositi informacije građanima i biti dobro upoznati s pojmom medijska pismenost. Mnogobrojni medijski pedagozi i komunikolozi ističu važnost poznavanja medijske pismenosti jer jedino na taj način možemo javnosti prenijeti istine, pravovaljane, pravodobne i točne informacije. U radu piše i kako bi postali kvalitetni novinarski kadar treba se školovati na novinarskom fakultetu jer, radeći u medijima bez navedene diplome i stručnog znanja, novinar može postat dezinformator te se smanjuje njegova vrijednost u društvu. Pri samom kraju analizirani su odgovori šest ispitanika koji nemaju završen studij novinarstva, a svoj rad u medijima obavljaju i preko deset godina. Radeći toliko u medijima stekli su mnogo prakse i stoga su odgovori na pojedina pitanja bili kvalitetni. S druge strane, odgovori na skupine pitanja koja su se odnosila na razvoj tehnologije, sposobnost produkcije i poznavanje društvenih mreža bili su negativni, što je rezultiralo zaključkom da su oni srednje medijski pismeni.
Ključne riječimediji novinarstvo istraživanja televizija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Media literacy journalists of local TV Nova TV
Povjerenstvo za obranuDražen Alerić (član povjerenstva)
Ivan Pogarčić (član povjerenstva)
Tijana Vukić (član povjerenstva)
Ariana Nefat (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaKultura i turizam
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kulture i turizma
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. turism. cult.
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaKultura i turizam
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kulture i turizma
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. turism. cult.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-10-13
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper examines the level of media literacy of journalists of local television station „TV Nova“. Primarily, it talks about the importance of media and high journalism education of media workers. Respondents were local television journalists, therefore the paper explains the development of television, the emergence of broadcasters as well as the differences between global and local television stations. Compared to other countries in Europe, Croatia has a small number of journalists with a journalism faculty, although in recent years a number of journalism education institutions increased. Therefore arises the question can everyone be the journalist? This paper describes how journalists should know legal regulations, objectively transfer information to citizens and to be well acquainted with the concept of media literacy. Numerous media pedagogues and communicologists emphasize the importance of understanding media literacy, because only in this way we can convey the truth, valid, timely and accurate information to the public. The paper says that to become high-quality journalistic personnel it is necessary to be educated at the faculty of journalism, because working in the media without the diploma and professional expertise, journalist can become a misinformer and thus reduce his value in the society. In the end, we analyzed the responses of six subjects who do not have a degree in journalism and perform their work in the media for over ten years. Working in the media for so long have acquired them a lot of practice, therefore to certain questions they gave high-quality answers. On the other hand, responds to sets of questions which referred to technology development, production ability and knowledge of social networks were negative which indicated that they are mediocre media literate.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:836514
PohranioBarbara Dušan