diplomski rad
Neologizmi na talijanskom i hrvatskom jeziku / Neologismi in lingua italiana e croata

Aldijana Knežević (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije