završni rad
Značenje i uporaba semantičkog metajezika u suvremenom talijanskom jeziku / Usi e significati del metalinguaggio della sematica nella lingua italiana contemporanea

Karmen Hlaj (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije