diplomski rad
Korelacija glazbe, pokreta i plesa

Goran Braković (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Podaci o radu
NaslovKorelacija glazbe, pokreta i plesa
AutorGoran Braković
Voditelj/MentorIvana Paula Gortan-Carlin (mentor)
Sažetak rada
Gibanje uz glazbu i ples ima veliki značaj za dječji uzrast. Njime se, kod učenika, razvijaju motoričke i ritamske sposobnosti, kognitivne funkcije te se stječu znanja i vještine potrebne u društvenim odnosima. Predmet istraživanja u ovoj radnji bio je prihvaćanje načina rada koji uključuje korelaciju glazbe, pokreta i plesa kod učenika nižih razreda osnovne škole, pošto su studenti pozitivno reagirali na projektima u kojima je korištena takva korelacija. Cilj istraživanja bio je odgovoriti na pitanje koliko su djeca nižih razreda osnovne škole zainteresirana za glazbu gibanje i ples. Pošto se smatra da je ples je prirodno sredstvo izražavanja, potrebno je prepoznati ulogu koju glazba, pokret i ples ima u tjelesnom, emocionalnom, socijalnom, intelektualnom razvoju svakog djeteta. Zbog toga je postavljena hipoteza da će učenik na plesnu glazbu početi sam kretati i brzo će savladati osnovne koračne strukture koje će biti zadane. Glazba pokret i ples djeluju odgojno na cjelokupni razvoj i osobnost djeteta pa je na osnovu toga postavljena hipoteza da će učenik nakon nastave u kojem će se provoditi korelacija glazbe, pokreta i plesa s vedrijim raspoloženjem krenuti na sljedeći nastavni sat. Kako bi istraživanje bilo što uspješnije, korištene su različite metode istraživanja kao što su metoda razgovora, metoda snimanja na terenu, ankete te demonstracija. U realizaciji istraživanja učestvovala je populacija od ukupno 120 učenika u dobi od sedam do jedanaest godina osnovnih škola Frane Petrića u Cresu i Vladimira Nazora u Krnici. Prvi dio istraživanja je sadržavao praćenje i pokušaj kopiranja autorovih pokreta koreografije od strane učenika nižih razreda i to za pjesme Chihuahua, Li la lo, Rigga ding dong song, te Superman song, koje su puštane preko medija za reprodukciju glazbe i pjesme Kad si sretan koju je autor odsvirao na gitari, a djeca su pratila pjevanjem i pokretima koji idu uz tu pjesmu. Učenici su lako savladali pokrete, jer su to većinom bili prirodni oblici poput poskoka, hodanja, zamaha rukama itd. Tako se potvrdila prva hipoteza Nakon toga je slijedio drugi dio istraživanja koji je uključivao anketu sa deset postavljenih pitanja na koja su učenici dali svoje odgovore. Svih 120 učenika/ca se izjasnilo da im se svidio ovakav sat što je potvrdilo i drugu hipotezu. Iz istraživanja saznajemo još i da se učenici osim plesa i glazbe u nastavi bave i u izvannastavnim aktivnostima. Najčešće su to folklor i mažoret ples, ali i ritmika, suvremeni ples, umjetnički te klasični, odnosno društveni ples. Korelacija glazbe pokreta i plesa podržana je i od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te je uključena kao mogućnost u planu i programu za osnovnu školu.
Ključne riječiglazba pokret ples koreografske strukture korelacija s tjelesnom kulturom
Naslov na drugom jeziku (engleski)Correlation of music, movement and dance
Povjerenstvo za obranuIva Blažević
Ivana Paula Gortan-Carlin
Zlatko Tkalčec
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet za odgojne i obrazovne znanosti
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaUMJETNIČKO PODRUČJE
Plesna umjetnost i umjetnost pokreta
Koreografija
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pedagogija
školska pedagogija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjintegrirani preddiplomski i diplomski
Naziv studijskog programaUčiteljski studij na hrvatskom i talijanskom jeziku
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra primarnog obrazovanja
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. prim. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-29
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Movement combined with music are of great value for children. They help evolve cognitive functions with students, motor skills and rhytmic abilities, and also help the growing of social skills. The subject of study for this thesis was the acceptance of work that involves the corelation of music, movement and dance with students of lower grades of elementary schools, seeing as students reacted well to projects that involved such corelations. The goal of this research was to examine how much the students of lower grades of elementary school really care for and are interested in music, movement and dancing. Dancing is considered to be a natural way of expressing oneself. This is why it is important to recognize the role that music, movement and dancing have in the physical, emotional, social and intelectual growth of every child. With that said, the hypothesis of this study was that the student will easily master basic movement patterns and will eventually make his own when in contact with dance music. Another hypothesis was that dancing and music will positively affect the way the student will anticipate following classes if they involve music and dancing. Various methods were used in order to make the study more successful. Methods such as talking and interviewing, taping, polls and demos. Whilst realizing the study a population of 120 students between the age 7 and 11 participated. Students of elementary schools Vladimir Nazor in Krnica and Frane Petrić in Cres. The first part of the study consisted of following and attempting to copy the authors dance routines to the songs Chihauha, Li La Lo, Rigga ding dong song and the Superman song which were played through a machine and the song Kad si sretan which was played on guitar by the author which the children sang along and danced to. The students easily mastered the moves seeing as they were pretty basic natural ones such as jumping, waving hands etc. This confirmed the first hypothesis. The second part of the study featured a poll of ten questions. All of the 120 students said that they liked this type of class which confirmed the second hypothesis. The study also showed that the students take up extra curricular activities such as folk groups, cheerleading, rhytmics, modern dances and similar activites all of which include dancing and music. The corelation of movement, music and dance is also supported by the Ministry of science, education and sports and is included as a possibility for elementary school programs.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:502193
PohranioAleksandar Ćatić