završni rad
Uloga društvenih mreža u suvremenom poslovanju

Ela Kupres Đorđević (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovUloga društvenih mreža u suvremenom poslovanju
AutorEla Kupres Đorđević
Voditelj/MentorVanja Bevanda (mentor)
Sažetak rada
Tema ovog završnog rada je uloga društvenih mreža u suvremenom poslovanju. Kao literatura za obrađeni materijal korištene su web stranice i stručna literatura. Tema rada razrađena je kroz sedam glavnih poglavlja, zaključno sa zaključkom. Poglavlja su razrađena prema važnosti, počevši s uvodom koji općenito opisuje društvene mreže kao aktualan pojam današnjice, metode prikupljanja i analize podataka koji su bili potrebni za izradu završnog rada, cilj i hipotezu. Nadalje, obrađen je pojam Web 2. 0 i njegov utjecaj na suvremeno poslovanje, kako bih pobliže upoznala čitatelje s najnovijim tehnologijama koje čine samu srž društvenih mreža, ali i današnje informacijske tehnologije. Budući se u tom poglavlju spominje suvremeno poslovanje, koje predstavlja jednu od najbitnijih točaka ovog završnog rada, u narednom poglavlju razradila sam pojam suvremenog poslovanja, njegove karakteristike, društvene mreže kao glavne pokretače razvoja suvremenog poslovanja, odnos pojedinca unutar tvrtke i društvenih mreža, te privatne društvene mreže. Poglavlje koje dalje slijedi, logično se nadovezuje na poglavlje prije, a u njemu je navedeno šest najpopularnijih društvenih mreža (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, Pinterest i Tumblr), uključujući njihov nastanak, rast i razvoj, te u konačnici, registraciju. Zaokruženo s poglavljima prije, obradila sam centralno poglavlje završnog rada, a to je prijatelji na poslovnim mrežama – odnos zaposlenik – šef, u kojem se obrađuju teme poput društvenih mreža u poslovnom okruženju, kako navedene društvene mreže utječu na suvremeno poslovanje tvrtke, te metode i tehnike analize društvenih mreža. Zaključno sa svim obrađenim materijalom, pri kraju rada, navodim vlastiti zaključak i mišljenje o obrađenoj temi.
Ključne riječidruštvene mreže web 2. 0 suvremeno poslovanje odnos društvenih mreža s tvrtkama i pojedincima
Naslov na drugom jeziku (engleski)Social networks in modern business
Povjerenstvo za obranuGiorgio Sinković (predsjednik povjerenstva)
Vanja Bevanda (član povjerenstva)
Goran Matošević (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Poslovna informatika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerPoslovna informatika
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-08-31
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The theme of this paper is the role of social networks in the modern business. Web sites and literature pertaining to the theme were used as references. The theme of this paper is developed through seven main chapters ending with a conclusion. Chapters are organized according to importance, starting with an introduction, which generally decsribes the social networks as a current term of today, methods of data collection and analysis that were required to produce the paper, the goal and the hypothesis. Furthermore, I processed the concept of Web 2. 0 and its impact on business, in order to more closely familiarize the readers with the latest technologies that make up the very core of social networks, but also today's informational techology. Because this chapter mentions contemporary business, which is one of the most important points of this thesis, in the next chapter I developed the concept of modern business, its features, social networks as the main drivers of the development of modern business, the relationship of individuals within the company and social networks, as well as private social networks. The chapter that follows logically builds on the chapter before, and it quotes the six most popular social networks (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, Pinterest and Tumblr), including their foundation, growth and development, and finally, their registration. Rounded with previous chapters, I dealt with the central section of the dissertation, friends on corporate networks – the employee – employer relationship, which covers topics such as social networks in the business enviroment, and also how social networks affect business companies, as well as methods and analysis techniques of social networks. Finally, with all the processed material, I stated my own conclusion and opinion on the treated matter.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)social networking Web 2. 0 modern business relationship between social networks companies and individuals
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:229646
PohranioEster Bencic