završni rad
Conoscere il concetto di numero nella scuola dell'infanziaUčenje pojma broja u dječjem vrtiću

Barbara Emer (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti