Paginacija

Analiza odnosa princa Genjija s djevojčicom Murasaki i damom Fujitsubo
Analiza odnosa princa Genjija s djevojčicom Murasaki i damom Fujitsubo
Blanka Despotović
Tema ovoga rada su složeni odnosi princa Genjija s damom Fujitsubo i djevojčicom Murasaki u romanu Priča o Genjiju te kako ti odnosi služe kao simbolična potraga za savršenstvom. Princ Genji razvija dva ključna odnosa - tajnu i zabranjenu vezu s damom Fujitsubo, i odnos temeljen na očinskoj brizi i intimnosti s djevojčicom Murasaki. Ovaj kontrast između tajne, zabranjene ljubavi i iskrene, nevine intimnosti pokazuje kako Genji traži savršenstvo kroz različite aspekte ženske...
Analiza oglašavanja na mrežnom portalu Tportal.hr
Analiza oglašavanja na mrežnom portalu Tportal.hr
Andrea Tomljenović
Oglašavanje je plaćeni oblik tržišnog i društvenog komuniciranja usklađen s interesima oglašivača i zajednice gdje se na sustavan i osmišljen način šalju poruke obično preko masovnih medija prema javnosti ili ciljnoj skupini sa svrhom utjecaja na primatelje i gradnju stavova i ponašanje. Oglas kao način oglašavanja mora sadržavati informacije i uvjerljive poruke o onome što se oglašava, a moraju se stavljati na mjesta gdje će biti lako uočljive. Tehnika oglašavanja...
Analiza oglašivačke kampanje sladoleda Ledo
Analiza oglašivačke kampanje sladoleda Ledo
Irma Kurtalić
Poduzeća moraju činiti mnogo više od jednostavne opskrbe dobrim proizvodima i uslugama – moraju informirati potrošače o prednostima proizvoda i usaditi ih u njihovu svijest. Kako bi to postigla, moraju se spretno posluţiti sredstvima masovne promidžbe, obraćajući se odreĎenoj skupini potrošača. Oglašavanje je jedna vrsta komunikacije kojoj je svrha informiranje, obavještavanje potencijalnih kupaca o proizvodima ili uslugama. Oglasi sadrže činjenice, informacije i uvjerljive...
Analiza oglašivačkih poruka hrvatskih banaka upućenih djeci
Analiza oglašivačkih poruka hrvatskih banaka upućenih djeci
Neda Grbić
Komunikacija je dio svakodnevnog života ljudi. Ona predstavlja proces razmjene informacija, misli, ideja. Nadalje, integrirana marketinška komunikacija, je zapravo razvoj novih, različitih oblika komunikacije s potrošačima. Tema rada je Analiza oglašivačkih poruka hrvatskih banaka upućenih djeci. Uz analizu oglasa o dječjoj štednji, provedeno je istraživanje kako bi se dobilo mišljenje roditelja o oglasima namjenjenim djeci. Relativno mali uzorak ponekad može utjecati na...
Analiza oglašivačkih poruka poduzeća "T-hrvatski telekom"
Analiza oglašivačkih poruka poduzeća "T-hrvatski telekom"
Tea Kalčić
Hrvatski Telekom d.d. je vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj. U Hrvatskoj pruža sve telekomunikacijske usluge (usluge fiksne telefonije, prijenos podataka, internet i međunarodna komunikacija), usluge projektiranja i izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža, najam vodova, IPTV i ICT usluge, usluge električne energije. Misija HT Grupe jest komunikacija, informacija i zabava uvijek i svuda. Vizija kompanije jest biti kompanija koja pokreće online društvo i...
Analiza oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj od 1995. do 2014. godine
Analiza oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj od 1995. do 2014. godine
Antonia Zahtila
U razdoblju od 1995. do 2014. godine u Republici Hrvatskoj su se dogodile mnogobrojne promjene u oporezivanju dohotka. Glavna promjena s kojom je započela reforma oporezivanja dohotka je prelazak s britanskog na germanski oblik poreza na dohodak u 1994. godini.Osnovni osobni odbitak je 1995. godine iznosio 700 kn, dok je 2014. bio viši za 1.500 kn tj. iznosio je 2.200,00 kn. Do 2001. godine postojale su samo dvije porezne stope (20% i 35%), u 2001. napušta se proporcionalno oporezivanje...
Analiza opskrbljenosti i brzine optjecaja novca hrvatskog gospodarstva
Analiza opskrbljenosti i brzine optjecaja novca hrvatskog gospodarstva
Dominik Marjanović
Monetarne institucije imaju ključnu ulogu u provođenju monetarne politike i postizanju makroekonomskih ciljeva. Središnja monetarna institucija u većini gospodarstava pa tako i Republici Hrvatskoj dodjeljuje se središnjoj banci koja, uz brojne druge instrumente i politike, monetarnu politiku provodi kroz ovlast emitiranja kovanog i papirnog novca te kontrolu depozitnog novca sustavom obveznih rezervi. Depozitni novac pak emitiraju poslovne banke koje sustavom multiplikatora plasiraju...
Analiza pakiranja maslinovog ulja "Ol Istria"
Analiza pakiranja maslinovog ulja "Ol Istria"
Tedi Starić
Pakiranje proizvoda neizbježan je proces proizvodnje, ono obilježava završnu fazu proizvodnje proizvoda, olakšava transport u proizvodnji, skladištenje i prodaju. Osim navedenog najvažnije obilježje je sam vizualni, odnosno grafički detalj pakiranja (ambalaže) koji dopire do krajnjeg kupca. Sam proizvod, osim potrebe kupca, mora imati svoju priču, tradiciju, kvalitetu, svoj jedinstveni marketinški trik koji će oduševiti postojeće i privući nove kupce. Pakiranje maslinovog...
Analiza pokazatelja angažiranosti zaposlenih
Analiza pokazatelja angažiranosti zaposlenih
Helena Rojnić
Angažiranost zaposlenika pojam je koji sve više zaokuplja pažnju brojnih poslodavaca, te su spremni uložiti vrijeme u poticanje angažmana kod svojih zaposlenika. Kako bi lakše pratili i mjerili angažman, koriste se brojnim instrumentima putem kojih lakše analiziraju i prate promjene na pojedinim radnim mjestima. Vrlo je važno uzeti u obzir sve ključne odrednice angažmana: prepoznati sve prepreke i pokretače angažmana na poslu, kako na organizacijskoj tako i na individualnoj...
Analiza pokazatelja društvenog utjecaja u okviru certifikata B Corp.
Analiza pokazatelja društvenog utjecaja u okviru certifikata B Corp.
Martina Stipanović
Certificirane B korporacije definiraju se kao kompanije koje zadovoljavaju najviše i rigorozne standarde a koji su vezani uz društvene i ekološke performanse, javnu transparentnost te pravnu odgovornost. Certificirane su od strane neprofitne organizacije - B Lab. Njih više od 4.000 danas se nalaze širom 74 zemlje i pronalaze načine kako svijet učiniti boljim mjestom. Certifikacijom kompanije postaju dijelom velike globalne zajednice, privlače i angažiraju nove talente i zaposlenike,...
Analiza politika i pristupa upravljanja različitošću u profitnim organizacijama
Analiza politika i pristupa upravljanja različitošću u profitnim organizacijama
Ivana Peruško
Analiza politika i pristupa upravljanja različitošću u profitnim organizacijama U ovom se diplomskom radu teorijski razmatraju i empirijski analiziraju pristupi i usporedbu pristupa i politika upravljanja različitošću u odabranim profitnim organizacijama (L'oreal, Netflix i PwC). Nakon definiranja različitosti, te analize prednosti i važnosti upravljanja različitošću, govori se o pristupima i politikama koje organizacije koriste u upravljanju različitostima. Empirijska...
Analiza ponude i potražnje u automobilskoj industriji
Analiza ponude i potražnje u automobilskoj industriji
Nina Kavčić
Automobilska industrija je globalna, profitabilna i brzorastuća industrija. Od prvih automobila u 19. stoljeću do danas, industrija je prošla kroz niz transformacija i prilagodbi zahtjevnom tržištu. Središta moći automobilske industrije dugo su bile SAD, Njemačka, Francuska i Japan. U novije vrijeme proizvodnja automobila osnažena je u dalekoistočnim zemljama, Kini, Južnoj Koreji i Indiji. Analiza ponude i potražnje u automobilskoj industriji potvrdila je dvije hipoteze: (1)...

Paginacija