Paginacija

Wellness turizam - odmor, životni stil i turizam
Wellness turizam - odmor, životni stil i turizam
Antonio Kirac
Zdravstveni turizam jedan je od posebnih oblika u turizmu vrlo široke ponude. Motivi za taj oblik turizma su mir, povratak prirodi, opuštanje, obnova duše i tijela. Wellness je zapravo relativno nova pojava u turističkom svijetu. Wellness je način života na koji ima pravo svaka osoba kojoj je cilj optimalno zdravlje i bolji fizički i psihološki osjećaj. Razvio se kao rezultat života u tehnološki naprednim društvima, u društvima u kojima prevladava svakodnevni stres, otuđenje...
Wellness turizam kao dio turističke ponude
Wellness turizam kao dio turističke ponude
Ivana Škoro
Selektivni oblici turizma sve više dolaze do izražaja na turističkom tržištu. Jedan od sve popularnijih oblika je wellness turizam. Wellness turizam oblik je zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam dobiva sve više na značaju zahvaljujući europskim trendovima prema kojim preko 10% turista putuje na različite zdravstvene tretmane u inozemstvo. Pomoću wellness turizma, turistička ponuda određenog objekta ili destinacije se upotpunjuje. Predmet istraživanja rada odnosi...
Wellness turizam u Hrvatskoj
Wellness turizam u Hrvatskoj
Lucija Habuš
Tema ovog rada je wellness turizam u Hrvatskoj. Svrha i cilj rada je istraţivanje razvoja wellness turizma, početaka njegovog razvoja te povijesnog razvoja wellness turizma na Jadranu. Također se nastojala napraviti komparacija wellness turizma u Hrvatskoj i u svijetu. Pri pisanju rada korištena je metoda istraživanja kojom se nastojalo doći do raspoloživih podataka kako bi se uočile razlike između razvoja wellness turizma u hrvatskoj i svijetu. Kroz cijeli rad će se spominjati...
Williams Stanley Jevons i doprinos razvoju ekonomske misli
Williams Stanley Jevons i doprinos razvoju ekonomske misli
Natali Vlačić
William Stanley Jevons bio je jedan od zanimljivijih i najzagonetnijih ličnosti u povijesti ekonomske misli u Velikoj Britaniji, kao i jedan od mnogih profesionalnih ekonomista svih vremena. Jevonsov je glavni prodor u ekonomskoj teoriji bio njegovo utemeljivanje analize korisnosti te je na njoj izgradio teorije razmjene, teorije ponude i teoriju kapitala. Suvremena teorija korisnosti potječe još iz utilitarizma koja je još uvijek jedna od glavnih struja zapadnjačke intelektualne misli....
XML tehnologija baze podataka
XML tehnologija baze podataka
Kristijan Prižmić
XML (Extensible Markup Language) je markup jezik koji definira skup pravila za kodiranje dokumenata u formatu koji je i ljudski čitljiv i strojno čitljiv. U ovom radu će se definirati pojmovi XML-a i njegove sintakse, prikazat će se osnove DTD-a, CDATA sekcija i XML Sheme. Ovaj rad će također dati kratki pregled na moguće načine programske obrade XML dokumenata i mogućih primjena XML tehnologije. Također ćemo malo pojasniti osnove baza podataka i tipove XML baza podataka.
Zabavni parkovi nekad i danas (Projekt zabavnog parka "Inspirit Fantasy park")
Zabavni parkovi nekad i danas (Projekt zabavnog parka "Inspirit Fantasy park")
Saša Pokos
Današnje zabavne parkove možemo definirati kao mjesta zabave i razonode za sve dobne skupine koje su željne novih doživljaja i iskustava. Bili to mladi ljudi koji traže adrenalinske doživljaje ili obitelj koja traži zabavu za sebe i svoju djecu, zabavni će im parkovi pružiti doživljaje kojih će se uvijek rado sjetiti. Može se reći kako današnji turisti ne putuju u određene destinacije samo zbog sunca i mora, već zbog rekreacije, sporta, avanture te učenja o povijesti i...
Zaboravljeni Puljanin - Georg Von Trapp
Zaboravljeni Puljanin - Georg Von Trapp
Goran Žufić
Danas je u turizmu najbitnija uloga selektivnih oblika turizma. Selektivni oblici turizma odnose se na oblike turizma gdje je fokus na aktivnostima ili ambijentima koji su privlačni manjem broju turista. Želja za novim lokalitetima, autentičnim proizvodima i doživljajima dio je motivacije za posjetu određenom mjestu (destinaciji). Turisti su sve iskusniji i zahtjevniji, pa postoji potražnja za nestandardnim i neobičnim turističkim proizvodom. Selektivni oblici turizma vežu se uz...
Zadovoljstvo i nezadovoljstvo uslugama
Zadovoljstvo i nezadovoljstvo uslugama
Silvija Sinković
Ovim se diplomskim radom obrađuje tematika zadovoljstva i nezadovoljstva uslugama na koju utječe poznavanje istih kako bi se kvalitetno isporučile korisnicima. U odnosu na proizvod kupovinom usluga ne znači imati vlasništvo nad njom nego stjecanje prava na korištenje usluga. Kvaliteta usluga se očituje u ostvarivanju vrijednosti i postizanju zadovoljstva. Potrebno je zaposlenike obučavati, usavršavati i obrazovati kako bi znali pravilno i kvalitetno isporučiti korisnicima. Cilj...
Zadovoljstvo korisnika mobilnim uslugama
Zadovoljstvo korisnika mobilnim uslugama
Nikolina Obadić
SEM metoda postala je standardna praksa koju koriste istraživači najčešće sa područja marketinga i managementa. Pomoću te metode analiziraju se efekti između latentnih varijabli. Danas postoji mnogo različitih softvera koji automatizmom, već ugrađenim funkcijama, izračunavaju sve potrebne informacije koje se dalje koriste kod definiranja različitih ponašanja kupaca, a jedno od njih je Customer Satisfaction Indeks ili CSI. CSI modela danas razvija gotovo svaka država koja ima...
Zadovoljstvo tjelesnim izgledom i  prilagodba studentica na studij
Zadovoljstvo tjelesnim izgledom i prilagodba studentica na studij
Vedrana Bermanec
U ovom istraživanju središnji interes bio je ispitati povezanost psihološke prilagodbe studentice na studij i njihovog zadovoljstva, odnosno nezadovoljstvo tjelesnim izgledom. Cilj istraživanja bio je steći uvid i provjeriti koliko studentice koje imaju negativan stav (nezadovoljstvo) prema vlastitom tijelu pokazuju poteškoće u prilagodbi na studij kroz (1) niže samopoštovanje, (2.) više izražene tjelesne simptome, (3.) poteškoće u socijalnoj i emocionalnoj prilagodbi na studiji...
Zadrugarstvo u Hrvatskoj, izazovi i prilike
Zadrugarstvo u Hrvatskoj, izazovi i prilike
Ana Katić
Zadruge su model poduzetničkog poslovanja koji je prisutan širom svijeta. Danas u svijetu globalnog kapitalizma zadruge bi trebale biti dobar primjer ostalim oblicima poduzetničkog udruživanja. Zadružni model je dokazao da je moguće istovremeno ostvarivati ekonomsku održivost ali i društvenu odgovornost. Zadružno djelovanje se temelji na specifičnim zadružnim principima od kojih je demokratsko sudjelovanje najpoznatija karakteristika zadružnog poslovanja te glavna razlika za...
Zadržavanje i razvoj talenata kao čimbenik dugoročne uspješnosti poslovanja organizacije
Zadržavanje i razvoj talenata kao čimbenik dugoročne uspješnosti poslovanja organizacije
Diana Kolarik
Menadžment ljudskih potencijala predstavlja vrlo važan dio organizacije jer upravlja sa ljudskim potencijalima za koje se često čuje izraz da su 'krila poduzeća'. Samim time do izražaja dolazi jedna od inovacija menadžmenta ljudskih potencijala, a to je upravljanje talentima. U radu se specifičnije dotiče teorija i strategije zadržavanja i razvoja talenata. Stvaranje imidža poželjnog poslodavca, identificiranje ključnih vještina i talenata, kvalitetni sustavi motiviranja i...

Paginacija