Pages

Zaštita potrošača usluga u Hrvatskoj
Zaštita potrošača usluga u Hrvatskoj
Filamena Peroli
Kada god kupujemo robu ili usluge, doprinosimo profitabilnosti poduzeća od kojih kupujemo te svih njihovih trgovinskih partnera. Ponekad se u velikoj mjeri ne slažemo s politikom ili etičnošću poduzeća, a jedini učinkovit način iznošenja naših stavova je upotrebom naše moći kao potrošača u obliku lobiranja, pisanja pisama ili bojkotom. Dokazano je da mnoge odrasle osobe ne samo da nisu svjesne načina na koji njihove individualne potrošačke navike mogu utjecati na...
Zaštita privatnosti hotelskog gosta
Zaštita privatnosti hotelskog gosta
Marta Kovač
Potreba za turizmom i kvalitetnim odmorom je, u današnje suvremeno doba, sve veća. Upravo zbog te potrebe ugostiteljski objekti moraju pružati turistu sigurnost u turističkoj destinaciji kako bi se isti vratili. Briga o gostu, njegova zaštita privatnosti te sigurnost zahtjeva osposobljeno i motivirano osoblje koje zna učinkovito komunicirati i poštuje zadane procedure. Obveze vođenja brige obuhvaća udobnost, poštivanje i sigurnost prava privatnosti gosta. Također hoteli moraju...
Zašto Hrvatska ima mnogo korisnika mirovina - koji su fiskalni učinci?
Zašto Hrvatska ima mnogo korisnika mirovina - koji su fiskalni učinci?
Patricija Jerešić
Mirovinski sustav Republike Hrvatske dio je socijalnog osiguranja te se temelji na tri mirovinska stupa. Prvi mirovinski stup temelji se na međugeneracijskoj solidarnosti, odnosno radu osiguranika za današnje korisnike mirovinskog osiguranja. Drugi stup temelji se na individualnoj kapitaliziranoj štednji koja je obavezna za svakog osiguranika. Prvi i drugi mirovinski stup obavezni su za sve, dok je treći mirovinski stup dobrovoljan. Mirovinsko osiguranje veoma je važno za društvo jer...
Zašto oporezivati imovinu
Zašto oporezivati imovinu
Danijel Petrović
Imovina je jedan od najboljih pokazatelja bogatstva pojedinca, uz to imovinu je vrlo teško sakriti što je imovinu u prošlosti učinilo idealnom poreznom osnovicom. Porez na imovinu jedan je od najstarijih poreznih oblika te se ovaj porezni oblik i danas koristi u suvremenim poreznim sustavima. U teoriji navode se razni argumenti zašto oporezivati imovinu, a glavni je snažnije oporezivanje bogatstva pojedinca na temelju njegove imovine. Ipak danas su ti argumenti manje uvjerljivi...
Zbrinjavanje trudnice s gestacijskim dijabetesom
Zbrinjavanje trudnice s gestacijskim dijabetesom
Magdalena Varnica
Gestacijski dijabetes obilježava stanje trudnice koje nije trajno, a definira se kao stanje poremećaja metabolizma ugljikohidrata. Oblik je šećerne bolesti koji se javlja samo za vrijeme trudnoće, najčešće u drugom tromjesečju. U današnje vrijeme oko 3% trudnica ima gestacijski dijabetes. Gestacijski dijabetes može dovesti do raznih komplikacija trudnici i njenom dijetetu. Rizični čimbenici za nastanak GDM-a su starija dob trudnice, pretilost, a alarmantan rizik je prisutnost...
Zbrinjavanje trudnice s preeklampsijom i eklampsijom
Zbrinjavanje trudnice s preeklampsijom i eklampsijom
Vinka Tokić
Komplikacije u trudnoći su vrlo česta pojava te medicinska sestra treba pratiti i na vrijeme otkriti simptome koji su vezani za nastanak preeklampsije. U radu se pojašnjavaju hipertenzivne bolesti u trudnoći sa naglaskom na preeklampsiju i eklampsiju. Dijagnostika je vrlo važna da bi se bolest otkrila na vrijeme. U dijagnostici je važno napraviti fizikalni pregled trudnice, laboratorijske pretrage i kontrolu fetusa. Kroz rad su nabrojeni predisponirajući faktori, opisana je klinička...
Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša u primarnom obrazovanju
Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša u primarnom obrazovanju
Ena Mišković
U ovom radu analizira se zastupljenost međupredmetne teme Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša u nastavi prirode i društva od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Analizom 79 međupredmetnih tema/jedinica iz devet udžbenika utvrđena je zastupljenost međupredmetne teme „Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša“ od 56,96%. Kroz analizu udžbenika utvrđuje se pojavnost svake tematike zasebno; zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša, po pojedinim razredima. Od prvog do...
Zdravstvena njega kod bolesnika s prijelomom kuka
Zdravstvena njega kod bolesnika s prijelomom kuka
Ana-Marija Butković
Udio starijih osoba u populaciji sve je veći. Oslabljenom kvalitetom kostiju, osteoporozom, oslabljenom funkcijom mišića i učestalim padovima dolazi do nastanka prijeloma kuka. Pacijenti s prijelomima najčešći su pacijenti s ortopedskom traumom, mogu se naći u velikom broju u svim bolnicama. Njihova skrb osigurana je u bolničkim jedinicama, kao i u predbolničkim ustanovama, hitnim odijelima, izvan klinika, rehabilitacijskim jedinicama i ustanovama i u ustanovama u zajednici....
Zdravstvena njega pacijentice s karcinomom dojke
Zdravstvena njega pacijentice s karcinomom dojke
Ena Jovanović
Rak dojke je maligna bolest u žena koja predstavlja značajan javno-zdravstveni i klinički problem. Sama dijagnoza raka dojke započinje anamnezom i kliničkim pregledom. Kod dijagnostike je važno naglasiti važnost samopregleda koji žena provodi, a koji ima ključno značenje u ranom otkriću bolesti. Dijagnostika se obavlja putem mamografije, ultrazvučnog pregleda, magnetske rezonancije biopsije i dr. Po saznanju raka dojke, kreće se s liječenjem. Samo liječenje iziskuje puno...
Zdravstveni turizam - potencijal Istre u međunarodnom okruženju
Zdravstveni turizam - potencijal Istre u međunarodnom okruženju
Ivan Štiković
Zdravstveni turizam najbrže je rastuća vrsta selektivnog turizma na svijetu. Starenje populacije, stresan i ubrzani životni stil i želja za zdravim životom utječu na porast potražnje za zdravstvenim uslugama. Slijedom navedenog unutar zdravstvenog turizma razvile su se niše medicinskog turizma, lječilišnog turizma i wellness turizma. Glavni razlozi putovanja u inozemstvo za ostvarivanje zdravstvene zaštite niža su cijena, nedostupnost usluge u zemlji domicila, bolja...
Zdravstveni turizam i (Istarske) toplice
Zdravstveni turizam i (Istarske) toplice
Zvjezdana Ahmedi
Predmet ovog diplomskog rada je zdravstveni turizam s posebnim osvrtom na Istarske toplice. Najveća prednost Istarskih toplica jest u činjenici da su one jedine toplice u Istarskoj županiji, koja bilježi najveće uspjehe i prihode u turizmu. Blizina emitivnih zemalja, razvijeni cestovni i drugi promet, jedinstveni krajolik samo su neki od turističkih obilježja zbog kojih se izdvajaju od ostalih. Provodilo se istraživanje s ciljem utvrđivanja tipologije gostiju Istarskih toplica s...
Zeleni marketing kao novi koncept poslovanja
Zeleni marketing kao novi koncept poslovanja
Mia Bačić
U ovom radu razmatra se koliko je pojava odrţivog razvoja utjecala na poduzeća i na njihovo poslovanje. Kada su ljudi shvatili kako štetno djeluju na okoliš, počeli su traţiti druge oblike razvoja koji će dovesti do ravnoteţe izmeĎu prirode i ljudske zajednice. Shvatili su da treba krenuti novim smjerom razvoja u budućnosti, na temeljima odrţivog razvoja. Danas sve veći broj menadţera vjeruje da je za osiguranje budućnosti njihovih poduzeća opravdano ugraditi načela odrţivog...

Pages