Pages

Vrste revizorskih mišljenja na uzorku poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj
Vrste revizorskih mišljenja na uzorku poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj
Dalia Krivičić
Poslovati profitabilno i opstati na tržištu izazov je s kojim se poduzeća danas suočavaju. Vlasnike interesira kako posluje poduzeće u koje su uložili, dobavljače hoće li njihova potraživanja biti naplaćena, državu uredno plaćanje poreza i doprinosa, potencijalne investitore profitabilnost i sigurnost ulaganja, te zaposlenike stabilnost radnog mjesta i primanja. Stoga je uloga nezavisne eksterne revizije važnija no ikad, a mišljenje revizora daje korisnicima financijskih...
Vrste tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi
Vrste tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi
Alison Ramić
Tjelesno vježbanje važno je zbog cjelokupnog razvoja djeteta. Njime se nastoji pomoći mladima da razviju određene vještine, oblike ponašanja i stavove o zdravom načinu života. Kako bi se s djecom predškolske dobi pravilno radilo, potrebno je poznavati razvojne procese. Motorički razvoj djeteta ukazuje kako se djeca razvijaju prema fazama razvoja od rođenja do polaska u školu, što je važno za voditelje vježbanja kako bi postavili zadatke prema sposobnostima i interesima djece....
Vrste tjelesnog vježbanja s djecom predškolske dobi
Vrste tjelesnog vježbanja s djecom predškolske dobi
Samanta Bilić
Tjelesno vježbanje zauzima veliku važnost u djetetovom životu. Osim roditelja, razvijanje pozitivnog stava prema vježbanju potiče i sam odgojitelj. Mnoga istraživanja pokazala su kako tjelesno vježbanje štiti i unaprjeđuje zdravlje djeteta. U radu je prikazana važnost tjelesne i zdravstvene kulture, obilježja rasta i razvoja djece predškolske dobi, motorički sadržaji tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi, vrste tjelesnog vježbanja koja se provode sa djecom predškolskom...
Vrtić u šumi, identitet, autonomija, kreativnost / 
L'asilo nel bosco, identita, autonomia, creativita
Vrtić u šumi, identitet, autonomija, kreativnost / L'asilo nel bosco, identita, autonomia, creativita
Karin Šepić
In questa tesi viene esposto il tema dell'asilo nel bosco e della pedagogia della natura. Il tema viene introdotto con un capitolo che tratta il disturbo da deficit di natura e le sue conseguenze sulle nuove generazioni. Si passa in seguito, alla storia di questa pedagogia e delle caratteristiche e tipi di strutture che offrono attività in natura. Nei due capitoli seguenti, vengono descritti la pedagogia, gli obiettivi e l'ambiente dell'asilo nel bosco. La peculiarità di questa...
Vučedolska kultura na području istočne Slavonije
Vučedolska kultura na području istočne Slavonije
Jelena Cvitković
Vučedolska kultura je jedna od najpoznatijih prapovijesnih kultura sa prostora Hrvatske rasprostranjena u razdoblju od oko 3000. god. pr. Kr. do 2400. god. pr. Kr. Začetak vučedolske kulture bio je na području Slavonije i Srijema, uz desnu obalu Dunava, što predstavlja prostor plodnih ravnica pogodnih za bavljenje zemljoradnjom i stočarstvom koji uz bogate šumske i riječne resurse pogodne za lov i ribolov predstavljaju glavne preduvjete za život ljudi u eneolitiku. Ključna...
WEB aplikacija za prikupljanje i analizu meteorolških podataka
WEB aplikacija za prikupljanje i analizu meteorolških podataka
Nino Rašić
Cilj ovog diplomskog rada je bio razviti jednostavnu web aplikaciju za prikupljanje i analiziranje meteoroloških podataka. U radu su opisane tehnologije i koncepti koji su korišteni za izradu aplikaciju te su opisane metode razvoja softvera, tj. web aplikacija. Tehnologije korištene u radu su HTML, Javascript i CSS za razvoj frontend-a te Python, PostgreSQL i Redis za razvoj backend-a. Programsko rješenje je napisano da zadovoljava REST programsku paradigmu s kojom se olakšava ...
Web 2.0 alati za potporu komunikaciji i suradnji
Web 2.0 alati za potporu komunikaciji i suradnji
Ante Vidović
Web 2.0 tehnologija prihvaćeni je naziv za novi način korištenja interneta. Web 2.0 alati pružaju mogućnost suradnje skupini korisnika pri procesu izrade i objavljivanja sadržaja na internetu. Web 2.0 je termin koji predstavlja skupinu komunikacijskih alata koji su donijeli mnoge promjene što se tiče samog korištenja weba i načina na koji se na webu zarađuje. Ovakav način korištenja interneta korisnicima pruţa bržu i lakšu interakciju s ljudima na razini cijelog svijeta....
Web 2.0 alati za uređivanje, objavu i dijeljenje medija
Web 2.0 alati za uređivanje, objavu i dijeljenje medija
Anita Zubović
Cilj ovog rada je na što jednostavniji način prikazati najvažnije alate i aplikacije u sklopu Web 2.0 koncepta, te njihovu primjenu u svakodnevnom životu. Kako bi se objasnilo što Web 2.0 predstavlja, u radu su prikazane najznačajnije tehnologije, njihove brojne mogućnosti i usporedba između Weba 1.0, Weba 2.0 i Weba 3.0 alata, te na kraju je provedeno istraživanje u predškolskim ustanovama s ciljem utvrđivanja koliko danas odgojitelji koriste web 2.0 alate za pripremu aktivnosti...
Web 2.0 alati: Edukativne igrice za predškolsku djecu
Web 2.0 alati: Edukativne igrice za predškolsku djecu
Helena Vičević
Za razliku od web 1.0 gdje su posjetitelji bili samo pasivni promatrači, web 2.0 alati omogućili su svojim korisnicima da aktivno sudjeluju u kreiranju i mijenjanju sadržaja, interaktivnoj komunikaciji s drugim korisnicima, a da pritom korisnici ne trebaju biti u istoj prostoriji. Web 2.0 alati mogu uključivati alate za rad s tekstom,slikom,audio alate,alate za rad sa videozapisima, alate za multimodalnu produkciju, izradu digitalnih priča i stripova, alate za izradu mrežnih stranica,...
Web 2.0: alati i aplikacije
Web 2.0: alati i aplikacije
Arnel Karalić
Cilj ovog rada je na jednostavan i razumljiv način prikazati najvažnije alate i aplikacije u sklopu Web 2.0 koncepta, te njihovu primjenu u svakodnevnom životu i poslovanju. Kako bi se pojasnilo što Web 2.0 predstavlja, u radu su prikazane najznačajnije tehnologije, njihove brojne mogućnosti i usporedba između Weba 1.0 i Weba 2.0. Razvoj Web 2.0 tehnologija doveo je do promjene u paradigmi jednosmjerne komunikacije omogućujući korisniku aktivno sudjelovanje u kreiranju i...
Web aplikacija za rješavanje problema rasporeda pomoću genetskog algoritma
Web aplikacija za rješavanje problema rasporeda pomoću genetskog algoritma
Jurica Jurinčić
Aplikacija rješava problem rasporeda koji se pojavljuje na fakultetima gdje je potrebno uzeti u obzir veliki broj činjenica i pravilno rasporediti predmete po dvoranama i vremenu. Sastoji se od korisničkog sučelja na kojem korisnik može unijeti sve podatke, ručno napraviti raspored i zatražiti rješenje genetskog algoritma za dana ograničenja. Genetski algoritam vraća raspored skupa sa njegovom ocjenom gdje gora ocjena predstavlja veće kršenje ograničenja. Moguće je izgenerirane...
Web aplikacija za upravljanje završnih i diplomskih radova (e-radovi)
Web aplikacija za upravljanje završnih i diplomskih radova (e-radovi)
Filip Domić
Ideja je krenula od profesora koji je smatrao da bi informatički fakultet sve svoje aplikacije i stranice trebale biti napravljene od strane studenata. Te je isti taj profesor predložio temu za web aplikaciju za završne i diplomske radove. Upravo je to tema ovoga završnog rada. U početku kreiranja rada temeljno je napravljeno planiranje projekta. Poslije dobrog planiranja projekt smo podijelili na dva djela klijentski sloj i serverski sloj. Kada smo ta dva djela napisali odredili smo...

Pages