Pages

Vjerski turizam
Vjerski turizam
Ivana Jurešić
Vjerski turizam jedan je od dominantnih turističkih proizvoda na međunaRodnom turističkom tržištu. On je u praksi često podređen kulturnom turizmu i neopravdano se razvija tek kao jedan od njegovih segmenata. Sinegičan razvoj kulturnog i vjerskog turizma, pri čemu se svaki od njih razvija kao zaseban turistički proizvod, doprinosi međukulturalnim raznolikostima i razumijevanju, kao i otklanjanju osnovnih oblika diskriminacije te obogaćenju turističke ponude i maksimiziranju...
Vjerski turizam u Istri
Vjerski turizam u Istri
Eda Mužica
Ako se gleda u turistiĉkom smislu, vjera je bila jedan od najstarijih motiva putovanja i kao takva je oduvijek bila vaţna za ĉovjeka. Stoga, znaĉaj duhovne komponente kao sastavnog dijela tradicije i kulture ĉovjeĉanstva sa stajališta ĉovjeka, odnosno vjerskog turista predstavlja osnovu za razvoj vjerskog turizma. Vjerski turizam je danas najviše fokusiran na posjet destinacijama koje svoju ponudu temelje na vjerskim atrakcijama u vidu sakralnih objekata i vjerskih dogaĊaja....
Vladimir Nazor: Veli Jože u radu sa najmlađima
Vladimir Nazor: Veli Jože u radu sa najmlađima
Bojana Brajković
Vladimir Nazor ima važnu ulogu u hrvatskoj dječjoj književnosti. Njegova djela nalazimo na popisu lektire za djecu osnovnih škola, međutim u radu s predškolskom djecom ona nisu dovoljno zastupljena. Nazorovo iznimno bogato stvaralaštvo nudi brojne mogućnosti u radu s djecom predškolske dobi. Na primjeru Velog Jože cilj je bio prikazati jedan dio tih mogućnosti. Kako bismo u potpunosti shvatili njegovu ulogu i važnosti njegovih djela, bitno je da upoznamo samog Nazora. Jedan dio...
Voda - strateški resurs 21. stoljeća
Voda - strateški resurs 21. stoljeća
Marija Slavulj
Pitka voda je strateški resurs u suvremenom svijetu. Potrebe za vodom rastu s porastom broja stanovništva i potrebom gospodarskog razvoja a s druge strane razni oblici onečišćenja ugroţavaju taj resurs. Promjene u distribuciji, izobilju, i kvaliteti vode u ovom stoljeću predstavljaju stratešku prijetnju kvaliteti ljudskog ţivota i odrţivosti okoliša. Voda se najviše koristi za napajanje u poljoprivredi, u kućanstvima te u industriji. Brojne promjene u potrošnji, kao što su...
Voda - značajan prirodni resurs gospodarstva Hrvatske
Voda - značajan prirodni resurs gospodarstva Hrvatske
Antonella Marčeta
Voda je najzastupljenija tvar u građi svih živih bića, pa možemo reći da je voda život, vodom zadovoljavamo osnovnu ljudsku potrebu, voda je i transportni medij, sredstvo za proizvodnju energije, uzgajalište hrane, roba, lijek, prostor za rekreaciju, voda je česta granica između država, kultura i religija, ali voda isto tako može biti opasnost. Zbog porasta broja ljudi na Zemlji i zbog povećanih potreba za vodom, kao posljedice porasta životnog standarda, promjena životnih...
Vojni poduhvati Karla Velikog
Vojni poduhvati Karla Velikog
Luka Kalmar
Od kada je samostalno zavladao Franačkom nakon sumnjive smrti svoga brata Karlomana 771. godine, Karlo se pokazao vrlo sposobnim vladarom koji ima jasnu viziju i ciljeve. Nije mu trebalo dugo da se upusti u pomno planirane vojne pohode. Već iduće godine započeo je dugotrajno pokoravanje Sasa, nakon čega je na papin poziv poveo svoje trupe u Italiju protiv Langobarda. Ratovao je protiv mnogih naroda po cijeloj Europi, poput Avara, Sasa, muslimana u Španjolskoj, Slavena, Normana, a...
Vokalna glazba Slavka Zlatića
Vokalna glazba Slavka Zlatića
Petar Matošević
Slavko Zlatić je skladatelj koji je svojim radom ostavio dubok trag ne samo u istarskoj, već i u hrvatskoj umjetničkoj glazbi. Zadužio je buduće naraštaje svojim radovima i angažmanom na polju amaterizma. Zaslužan je i za stvaranje studija glazbe na današnjem Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli kojemu je upravo on udario temelj svojim predanim radom i angažmanom. Isto tako, vrlo je važna društvena djelatnost kojom se bavio pa je iza sebe ostavio veliki broj zapaženih nastupa....
Vokalna higijena kao prevencija zlouporabe glasova u dječjem zboru
Vokalna higijena kao prevencija zlouporabe glasova u dječjem zboru
Ilona Kos
Glas je, osobito kod vokalnih profesionalaca, najčešće upotrebljavano komunikacijsko sredstvo. Njegova proizvodnja je vrlo složena. Vokalni profesionalci bi trebali dobro poznavati vokalni aparat jer je vrlo osjetljiv i kao takav sklon razvoju različitih oštećenja i poremećaja. Vokalni profesionalci su osobe koje glas koriste kao osnovno sredstvo svoje profesionalne djelatnosti. Najbrojniju skupinu vokalnih profesionalaca koji pate od poremećaja glasa čine upravo nastavnici....
Vokalna tehnika u nastavi glazbene kulture i solfeggia
Vokalna tehnika u nastavi glazbene kulture i solfeggia
Sara Mojzeš
Zadatak glazbene nastave je sačuvati glas kako bi on ostao gibak, razigran i zvonak te ga dalje razvijati. U razredu treba težiti lijepom pjevanju, odnosno, postići lijepo, izražajno pjevanje, jasnu artikulaciju, razumijevanje teksta te ostvariti adekvatnu glazbenu interpretaciju. Pjevanje je u planovima od 1944. godine i od tada se nalazi u svakome novom planu. To je uz slušanje glazbe središnja glazbena aktivnost . Nastavnici imaju veliku odgovornost spram dječjih glasova i njihovog...
Vokalna tehnika u nastavi solfeggia
Vokalna tehnika u nastavi solfeggia
Renata Hrženjak
Djeca svoje glasove ne koriste na optimalan način, primjeren njihovom zdravom razvoju. Solfeggio, kao jedan od glavnih predmeta u glazbenim školama, predmet je na kojem se glazbeni pedagog može i mora, brižno posvetiti zdravom razvoju dječjega glasa. Kako bi nastavnik solfeggia ili njegov učenik pravilno koristili glas te istovremeno mogli razvijati svoje vokalne potencijale, potrebno je dobro poznavanje vokalne tehnike. Posebna poglavlja posvećena su vokalnoj tehnici, anatomiji...
Vokalne teškoće nastavnika i učenika u nastavi glazbene kulture
Vokalne teškoće nastavnika i učenika u nastavi glazbene kulture
Renata Hrženjak
Glas čovjeka čini jedinstvenim i različitim od drugih, a njegova oštećenja utječu na svakoga od nas. Za prepoznavanje vokalnih teškoća potrebna su znanja o anatomiji i fiziologiji vokalnog aparata te vokalnoj higijeni i edukaciji. Vokalne teškoće ograničavaju, sprječavaju, umanjuju vokalnu sposobnost vokalnih profesionalaca. Uzroci vokalnih teškoća kod nastavnika mogu biti sredinski, funkcionalni, organski i psihogeni. Pjevanje je jedna od najčešće izvođenih aktivnosti u...
Vokalno - tehnički aspekti pjesmica iz odabranih dječjih pjesmarica
Vokalno - tehnički aspekti pjesmica iz odabranih dječjih pjesmarica
Tena Andrijević
Posao učitelja glazbe, osim podučavanja glazbene teorije, uključuje podučavanje pjevanja učenika u školama i u zborovima. Dužnost glazbenog pedagoga je promatranje i pravilno vođenje djece ili odraslih prilikom bilo kakve vrste muziciranja. U ovom radu naglasak je na pjevanju. Kako bi se vokalni aparat pravilno razvio, nužno ga je pravilno postaviti i koristiti već od najranijeg uzrasta. Kroz rad opisan je vokalni aparat te njegovi dijelovi i funkcije svakog pojedinog dijela, od...

Pages