Pages

 I personaggi femminili nella Divina commedia
I personaggi femminili nella Divina commedia
Elia Filinić
La presente tesi triennale ha come tema centrale i “Personaggi femminili nella Divina Commedia". Si analizzano la vita e il ruolo dei principali personaggi femminili presenti nell‟opera. L‟introduzione fornisce una breve sintesi del lavoro, in cui vengono presentati l‟obiettivo, l‟argomento, la metodologia e i personaggi analizzati. Nella prima parte del lavoro viene illustrato il personaggio di Francesca da Rimini. Questa parte analizza la vita di Francesca, come pure il suo ruolo...
 L'ambiente come fattore di apprendimento nella scuola dell'infanzia
L'ambiente come fattore di apprendimento nella scuola dell'infanzia
Cristina Moscarda
In questa tesi si ѐ elaborato il tema dell'ambiente visto come fattore di apprendimento nelle scuole d'infanzia, suddividendo la tesi nelle parti teorica ed empirica. La parte teorica comprende i capitoli sull’ambiente come elemento essenziale di un progetto educativo, le teorie pedagogiche che hanno segnato la storia dell’ambiente educativo, la progettazione architettonica in funzione educativa, l’ambiente nella normativa sulla scuola d’infanzia in Italia e Croazia. La parte...
"Mračna strana" pulskog podzemnog tunela
"Mračna strana" pulskog podzemnog tunela
Bojan Mejak
Turizam je jedna od najbrže rastućih grana ekonomije današnjice. Gotovo da nema dijela svijeta koji ne sudjeluje u turističkom kretanju. U tom smislu mračni turizam, kao sastavni dio turističke ponude praktički je tek na početku. Mračni turizam pun je novih mogućnosti, izazova, novih ideja, sadržaja koji sa razvojem ovog našeg ubrzanog svakodnevnog života dolazi sve više do izražaja. Turisti su sve zahtjevniji, pa postoji potražnja za nestandardnim i neobičnim turističkim...
Adolescentni razvoj i akademski uspjesi
Adolescentni razvoj i akademski uspjesi
Nina Orbanić
Interes ovog rada bio je ukazati na važnost adolescentnog razvoja u uspjehu na studiju. Jedan od važnijih psiholoških procesa rane adolescencije jest druga individuacija koja podrazumijeva stvaranje vlastite autonomnosti, odnosno formiranje mlade samostalne ličnosti koja je odvojena od one koju je preuzeo od roditelja kao dijete. Psihološkom separacijom adolescenti odbacuju karakteristike i osobnost roditelja, te pokušaju stvoriti vlastitu, autonomnu. Utoliko je uspješnost...
Aktivno slušanje
Aktivno slušanje
Ivona Bajsić
Aktivno slušanje jedna je od temeljnih socijalnih vještina čiji je prvenstveni cilj razumijevanje sugovornika. No kako bi osoba mogla ovladati umijećem aktivnog slušanja, prije svega mora razviti i ostale socijalne vještine poput same komunikacije, verbalne i neverbalne, samopoštovanja i empatije. Nakon toga čovjek je spreman aktivno slušati, što mu ujedno omogućuje i konstruktivno rješavanje konflikta te problema općenito. S obzirom na nedostatak istraživanja i radionica...
Aktivnosti i terapija pomoću konja: stanje u Republici Hrvatskoj te uvjeti potrebni za rad
Aktivnosti i terapija pomoću konja: stanje u Republici Hrvatskoj te uvjeti potrebni za rad
Lea Bogojević
U diplomskom radu prikazani su osnovni uvjeti vezani uz aktivnosti i terapije pomoću konja, ciljane skupine koje su potencijalni kandidati za aktivnosti i terapije pomoću konja, povijest razvoja aktivnosti i terapije pomoću konja u Hrvatskoj i susjednim zemljama te aktualno stanje u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na stanje u Istarskoj županiji. Prikazane su moguće igre na konju i pored konja te pozitivni učinci aktivnosti i terapije pomoću konja. Cilj rada je prikaz aktualnog...
Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine
Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine
Jasna Bijelić
Ovaj završni rad naziva "Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine" je podijeljen u dvije tematske cjeline, razvoj e-poslovanja i elektroničke trgovine kroz ne tako davnu povijest, te u drugom dijelu na ostala poglavlja kroz koja je pojašnjeno na koji način se pokreće elektronička trgovina, koji su preduvjeti za pokretanje iste te što e-trgovac mora znati o poslovanju i aktualnim trendovima u razvoju e-commercea kako bi uspješno poslovao.
Alati za analitiku velike količine podataka (big data)
Alati za analitiku velike količine podataka (big data)
Vedran Stihović
Upotrebom analitike velike količine podataka, uz opće performanse kompanije, mogu se poboljšati performanse većine organizacijskih jedinica, uključujući upravljanje i odlučivanje u kompaniji. Velika količina podataka može se analizirati pomoću analitičkih platforma i pripadnih alata, a koje se razlikuju po performansama, zahtjevima i cijeni. Od upotrebe takvih podataka mogu imati koristi mnogi sektori i poslovi, ali i društvo u cjelini. Pametni gradovi logičan su slijed sve...
Alati za konceptualno modeliranje podataka
Alati za konceptualno modeliranje podataka
Goran Antolović
Napretkom i razvojem informacijske tehnologije javlja se potreba za sve složenijim i naprednijim informacijskim sustavima. Informacijski sustav je model poslovnog sustava. To je skup elemenata koji prikazuju dijelove stvarnog svijeta. Pod-tipovi informacijskog sustava su: Model procesa, Model podataka i Model resursa odnosno izvršitelja. Izrada informacijskog sustava započinje modeliranjem baze podataka. Podaci su simbolički prikaz elemenata stvarnog svijeta. Oni predstavljaju jedno...
Alkarske igre - tradicija koja se nastavlja
Alkarske igre - tradicija koja se nastavlja
Branka Starčić
Alkarske igre, igre trčanja i gađanja u metu (prstenac/alku), proizašle su iz srednjovjekovnih viteških turnira. Vrhunac popularnosti doživjele su u 17. stoljeću, kada su se održavale i na području današnje Hrvatske. U Istri tako postoje zapisi o onima u Barbanu i Savičenti, u Dalmaciji su se trčale u Zadru, Makarskoj, Imotskom, Dubrovniku te ona u Sinju koja se trči i danas. Na njima su mogli sudjelovati samo plemići ili bogatiji građani koji su posjedovali konja i potrebnu...
Alojzije Stepinac
Alojzije Stepinac
Goran Belavić
Ovaj rad će se baviti o Alojziju Stepincu, njegovim djelima kroz život, svećeničkom životu, ulogu u ratnom razdoblju i poslije njega. Djelovanje i značaj kardinala Stepinca prema državi, vlasti i ljudima koji su je vodili. Prihvaćao je svaku vlast i s njom komunicirao samo onoliko koliko mu je bilo neophodno. No vlasti su se prema njemu i Crkvi različito odnosile, a on se nije ustrajao reći im u lice što zaslužuju. Stepinca politika nije previše zanimala, on se kao svećenik...
Alternativni izvori financiranja proizvodnje novih proizvoda
Alternativni izvori financiranja proizvodnje novih proizvoda
Loren Kečan
Kroz ovaj rad obradilo se područje financiranja i to sa najvećim osvrtom na Alternativne izvore financiranja. Kako smo i na samome početku govorili, ovakvi izvori financiranja veoma su bitni za bilo koje poduzeće koje tek započinje svoje poslovanje ili ima želju, ideju i cilj kojega treba ostvariti, a ne može samo. Osim toga može se dobiti uvid u neke od problema sa kojima se poduzeća susreću prilikom proizvodnje proizvoda i pristupanja tržištu, otvaranja vlastitih poduzeća,...

Pages