Pages

 I personaggi femminili nella Divina commedia
I personaggi femminili nella Divina commedia
Elia Filinić
La presente tesi triennale ha come tema centrale i “Personaggi femminili nella Divina Commedia". Si analizzano la vita e il ruolo dei principali personaggi femminili presenti nell‟opera. L‟introduzione fornisce una breve sintesi del lavoro, in cui vengono presentati l‟obiettivo, l‟argomento, la metodologia e i personaggi analizzati. Nella prima parte del lavoro viene illustrato il personaggio di Francesca da Rimini. Questa parte analizza la vita di Francesca, come pure il suo ruolo...
 L'ambiente come fattore di apprendimento nella scuola dell'infanzia
L'ambiente come fattore di apprendimento nella scuola dell'infanzia
Cristina Moscarda
In questa tesi si ѐ elaborato il tema dell'ambiente visto come fattore di apprendimento nelle scuole d'infanzia, suddividendo la tesi nelle parti teorica ed empirica. La parte teorica comprende i capitoli sull’ambiente come elemento essenziale di un progetto educativo, le teorie pedagogiche che hanno segnato la storia dell’ambiente educativo, la progettazione architettonica in funzione educativa, l’ambiente nella normativa sulla scuola d’infanzia in Italia e Croazia. La parte...
 Prestiti dagli idiomi italiani nella traduzione di Slavko Kalčić del Purgatorio di Dante (capitoli IV - XI, XV, XVII, XIX, XX)
Prestiti dagli idiomi italiani nella traduzione di Slavko Kalčić del Purgatorio di Dante (capitoli IV - XI, XV, XVII, XIX, XX)
Dina Redžić
Il titolo di questa tesi di laurea sono I prestiti degli idiomi italiani nella traduzione del Purgatorio di Slavko Kalčić (Canti IV- XI, XV, XVII, XIX, XX). Lo scopo di questo lavoro è quello di evidenziare e analizzare i prestiti dalla lingua italiana presenti nella traduzione di Slavko Kalĉić Čistilišče. I prestiti dagli idiomi italiani sono riportati in ordine l'alfabetico. A tal fine sono stati utilizzati diversi dizionari per conoscerne la provenienza. Il lavoro è diviso in...
 Prestiti dagli idiomi italiani nella traduzione di Slavko Kalčić del Purgatorio di Dante, canti 12, 13, 14, 16, 18, 29- 33
Prestiti dagli idiomi italiani nella traduzione di Slavko Kalčić del Purgatorio di Dante, canti 12, 13, 14, 16, 18, 29- 33
Valentina Kolić
Il lavoro di tesi intitolato „I prestiti degli idiomi italiani nella traduzione di Slavko Kalčić del Purgatorio di Dante“ (Canti: XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XXIX – XXXIII), tratta i romanismi entrati nella parlata ciacava entro un periodo di tempo. L'obiettivo di questa tesi era quello di individuare i romanismi presenti nella traduzione di Kalčić, cercando poi l'etimologia nel Vocabolario Giuliano (dei dialetti parlati nella Venezia Giulia, in Istria, in Dalmazia, a Grado e nel...
"Mračna strana" pulskog podzemnog tunela
"Mračna strana" pulskog podzemnog tunela
Bojan Mejak
Turizam je jedna od najbrže rastućih grana ekonomije današnjice. Gotovo da nema dijela svijeta koji ne sudjeluje u turističkom kretanju. U tom smislu mračni turizam, kao sastavni dio turističke ponude praktički je tek na početku. Mračni turizam pun je novih mogućnosti, izazova, novih ideja, sadržaja koji sa razvojem ovog našeg ubrzanog svakodnevnog života dolazi sve više do izražaja. Turisti su sve zahtjevniji, pa postoji potražnja za nestandardnim i neobičnim turističkim...
"Nezakonita" djeca Tara, Vabrige i Frate tijekom 18. i 19. stoljeća
"Nezakonita" djeca Tara, Vabrige i Frate tijekom 18. i 19. stoljeća
Monika Zuprić
Ova studija donosi saznanja o stanovništvu Tara, Vabrige i Frate, tri naselja koja su se 1847. godine ujedinila pod zajedničkom župom. Zapisi u matičnim knjigama su bogati povijesni izvor za formiranje demograske slike te pružaju mogučnost spoznaje mnogih aspekata svakodnevnog života ondašnjeg stanovništva. Početak studije donosi povijest vođenja matičnih knjiga, kratki pregled povijesti Tara, Vabrige i Frate te analizu kretanja stanovništva prema sačuvanim popisima i...
3D pisači i njihova primjena
3D pisači i njihova primjena
Mateo Višković
3D pisači i njihova primjena su kroz ovaj rad objašnjeni u osam poglavlja. Nakon početnog uvoda u rad prikazana je povijest aditivnih tehnologija i osnovni principi rada 3D pisača. Kroz sljedeća poglavlja objašnjeni su procesi i načini modeliranja CAD modela kao i formati datoteka u koje se isti pohranjuju. Upoznavanjem s modeliranjem i pohranom modela objašnjeni su najpoznatiji procesi izrade objekata zajedno sa svojim prednostima i nedostacima, te područjima primjene. Po...
Adolescentni razvoj i akademski uspjesi
Adolescentni razvoj i akademski uspjesi
Nina Orbanić
Interes ovog rada bio je ukazati na važnost adolescentnog razvoja u uspjehu na studiju. Jedan od važnijih psiholoških procesa rane adolescencije jest druga individuacija koja podrazumijeva stvaranje vlastite autonomnosti, odnosno formiranje mlade samostalne ličnosti koja je odvojena od one koju je preuzeo od roditelja kao dijete. Psihološkom separacijom adolescenti odbacuju karakteristike i osobnost roditelja, te pokušaju stvoriti vlastitu, autonomnu. Utoliko je uspješnost...
Aktivno slušanje
Aktivno slušanje
Ivona Bajsić
Aktivno slušanje jedna je od temeljnih socijalnih vještina čiji je prvenstveni cilj razumijevanje sugovornika. No kako bi osoba mogla ovladati umijećem aktivnog slušanja, prije svega mora razviti i ostale socijalne vještine poput same komunikacije, verbalne i neverbalne, samopoštovanja i empatije. Nakon toga čovjek je spreman aktivno slušati, što mu ujedno omogućuje i konstruktivno rješavanje konflikta te problema općenito. S obzirom na nedostatak istraživanja i radionica...
Aktivnosti i terapija pomoću konja: stanje u Republici Hrvatskoj te uvjeti potrebni za rad
Aktivnosti i terapija pomoću konja: stanje u Republici Hrvatskoj te uvjeti potrebni za rad
Lea Bogojević
U diplomskom radu prikazani su osnovni uvjeti vezani uz aktivnosti i terapije pomoću konja, ciljane skupine koje su potencijalni kandidati za aktivnosti i terapije pomoću konja, povijest razvoja aktivnosti i terapije pomoću konja u Hrvatskoj i susjednim zemljama te aktualno stanje u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na stanje u Istarskoj županiji. Prikazane su moguće igre na konju i pored konja te pozitivni učinci aktivnosti i terapije pomoću konja. Cilj rada je prikaz aktualnog...
Aktivnosti upravljanja odnosima s korisnicima usluga usmjerene na stvaranje lojalnosti korisnika
Aktivnosti upravljanja odnosima s korisnicima usluga usmjerene na stvaranje lojalnosti korisnika
Nina Gortan
Nekadašnji masovni marketing prelazi u takozvani mikromarketing gdje se pažnja posvećuje svakom pojedinom kupcu, odnosno korisniku. S takvim promjenama razvio se i CRM sustav. Sve veći naglasak je na kvaliteti i vrijednosti. Zadovoljstvo kupaca postaje jedan od glavnih ciljeva poslovanja. Usvaja se mišljenje kako je izgradnja i održavanje odnosa s kupcima profitabilnije od stalnog traženja novih. Lojalnost postaje suvremeni trend te se poduzeća bore za lojalne i odane korisnike....
Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine
Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine
Jasna Bijelić
Ovaj završni rad naziva "Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine" je podijeljen u dvije tematske cjeline, razvoj e-poslovanja i elektroničke trgovine kroz ne tako davnu povijest, te u drugom dijelu na ostala poglavlja kroz koja je pojašnjeno na koji način se pokreće elektronička trgovina, koji su preduvjeti za pokretanje iste te što e-trgovac mora znati o poslovanju i aktualnim trendovima u razvoju e-commercea kako bi uspješno poslovao.

Pages