Pages

Addio Pola kao simbol vječitog žaljenja i tihog otpora
Addio Pola kao simbol vječitog žaljenja i tihog otpora
Tatjana Tomić
U ovom diplomskom radu bit će riječi o specifičnoj političkoj reaproprijaciji i preupotrebi pjesme Addio Pola, poznatoj prema glazbenoj izvedbi Gori Ussi Winetoua i Francija Blaškovića, a prema orginalnom predlošku Daniela Načinovića pod naslovom Patrizia. Snažno obilježena melankolijom, nostalgijom i osjećajem tihog otpora, u aranžmanu pogrebnog marša opisuje pogreb fikcionalnog lika prostitutke Cosulich Patrizije i tematizira malu, osobnu priču unutar velikih povijesnih...
Adolescentni razvoj i akademski uspjesi
Adolescentni razvoj i akademski uspjesi
Nina Orbanić
Interes ovog rada bio je ukazati na važnost adolescentnog razvoja u uspjehu na studiju. Jedan od važnijih psiholoških procesa rane adolescencije jest druga individuacija koja podrazumijeva stvaranje vlastite autonomnosti, odnosno formiranje mlade samostalne ličnosti koja je odvojena od one koju je preuzeo od roditelja kao dijete. Psihološkom separacijom adolescenti odbacuju karakteristike i osobnost roditelja, te pokušaju stvoriti vlastitu, autonomnu. Utoliko je uspješnost...
Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata
Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata
Zvonimir Jauk
Agrarna reforma i kolonizacija dva su nerazdvojiva puta kojima je nakon Drugog svjetskog rata KPJ krenula u osnaživanje gospodarstva. Naravno, prvo je trebalo sakupiti zemljišni fond kako bi kolonisti uopće mogli dobiti zemlju na koju će se naseliti. Tako je donesen niz zakona koji su omogućavali konfiskaciju, odnosno eksproprijaciju zemlje. Konfiscirane su zemlje uglavnom volksdeutschera koji su živjeli u Slavoniji i Baranji, a eksproprirane su zemlje banaka, velikih zemljoposjednika...
Aktivno slušanje
Aktivno slušanje
Ivona Bajsić
Aktivno slušanje jedna je od temeljnih socijalnih vještina čiji je prvenstveni cilj razumijevanje sugovornika. No kako bi osoba mogla ovladati umijećem aktivnog slušanja, prije svega mora razviti i ostale socijalne vještine poput same komunikacije, verbalne i neverbalne, samopoštovanja i empatije. Nakon toga čovjek je spreman aktivno slušati, što mu ujedno omogućuje i konstruktivno rješavanje konflikta te problema općenito. S obzirom na nedostatak istraživanja i radionica...
Aktivnosti i terapija pomoću konja: stanje u Republici Hrvatskoj te uvjeti potrebni za rad
Aktivnosti i terapija pomoću konja: stanje u Republici Hrvatskoj te uvjeti potrebni za rad
Lea Bogojević
U diplomskom radu prikazani su osnovni uvjeti vezani uz aktivnosti i terapije pomoću konja, ciljane skupine koje su potencijalni kandidati za aktivnosti i terapije pomoću konja, povijest razvoja aktivnosti i terapije pomoću konja u Hrvatskoj i susjednim zemljama te aktualno stanje u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na stanje u Istarskoj županiji. Prikazane su moguće igre na konju i pored konja te pozitivni učinci aktivnosti i terapije pomoću konja. Cilj rada je prikaz aktualnog...
Aktivnosti i uloge menadžmenta
Aktivnosti i uloge menadžmenta
Monika Brčić
U ovom završnom radu navedene su aktivnosti i uloge menadžmenta, te izdvojene funkcije menadžmenta, koje su nakon teorijskog dijela analizirane na primjeru poslovanja Valamar Riviere d.d.. Jedan od glavnih zadataka menadžmenta je da uspostavi dobar odnos među članovima svog tima u svrhu maksimiziranja dobiti, konkurentnosti na tržištu te smanjenja troškova poslovanja. U organizacijama najčešće postoje tri razine upravljanja, odnosno niži, srednji i viši menadžment, te s...
Aktivnosti upravljanja odnosima s korisnicima usluga usmjerene na stvaranje lojalnosti korisnika
Aktivnosti upravljanja odnosima s korisnicima usluga usmjerene na stvaranje lojalnosti korisnika
Nina Gortan
Nekadašnji masovni marketing prelazi u takozvani mikromarketing gdje se pažnja posvećuje svakom pojedinom kupcu, odnosno korisniku. S takvim promjenama razvio se i CRM sustav. Sve veći naglasak je na kvaliteti i vrijednosti. Zadovoljstvo kupaca postaje jedan od glavnih ciljeva poslovanja. Usvaja se mišljenje kako je izgradnja i održavanje odnosa s kupcima profitabilnije od stalnog traženja novih. Lojalnost postaje suvremeni trend te se poduzeća bore za lojalne i odane korisnike....
Aktualni izazovi računovodstvene profesije
Aktualni izazovi računovodstvene profesije
Paula Peruško
Profesija podrazumijeva zvanje, vrstu zanimanja, struku, djelatnost koja služi kao izvor egzistencije. Utvrđeno je također da u uvjetima kriza računovodstvena profesija sporije gubi posao od prosjeka drugih profesija. Osnovna obilježja suvremene računovodstvene profesije jesu: zanimljiva, izazovna, dobro plaćena, društveno priznata. U Republici Hrvatskoj računovodstvena profesija još uvijek nije do kraja uređena, no ukoliko uspoređujemo razdoblje prije dvadesetak i više godina,...
Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine
Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine
Jasna Bijelić
Ovaj završni rad naziva "Aktualni trendovi u razvoju elektroničke trgovine" je podijeljen u dvije tematske cjeline, razvoj e-poslovanja i elektroničke trgovine kroz ne tako davnu povijest, te u drugom dijelu na ostala poglavlja kroz koja je pojašnjeno na koji način se pokreće elektronička trgovina, koji su preduvjeti za pokretanje iste te što e-trgovac mora znati o poslovanju i aktualnim trendovima u razvoju e-commercea kako bi uspješno poslovao.
Akutni apendicitis
Akutni apendicitis
Teodora Lolić
Akutni apendicitis hitno je medicinsko stanje. Ono zahtijeva brzo reagiranje liječnika primarne zdravstvene zaštite ili liječnika hitne medicine da, nakon što prepozna znakove i simptome bolesti uputi pacijenta u hitni bolnički prijem gdje će nakon pregleda i dijagnostike, ukoliko se potvrdi dijagnoza akutnog apendicitisa, kirurg operativnim zahvatom ukloniti crvuljak iz trbušne šupljine. Analizom istraživanja zaključuje se da se u razdoblju od 01.01.2010. do 07.09.2020. akutni...
Alati i metode prikupljanja podataka promatrano iz etičke perspektive
Alati i metode prikupljanja podataka promatrano iz etičke perspektive
Lana Džoja
U ovome se radu obrađuju alati i metode prikupljanja podataka te se raspravlja o etičnim pitanjima kod svakog pojedinačnog elementa procesa prikupljanja podataka. Na početku rada se pobliže pojašnjavaju pojedinačni elementi procesa analize podataka pod kojem spada i proces prikupljanja podataka kao drugi korak poslije postavljanja ciljeva a prije obrade i tumačenja i prikazivanja rezultata. Nadalje, kreće se u obradu alata pomoću kojih se provode procesi prikupljanja podataka. Pod...
Alati namijenjeni podučavanju programiranja
Alati namijenjeni podučavanju programiranja
Amel Okić
Suvremeno društvo uvelike je ovisno o tehnologiji, tehnološkim dostignućima i njezinom daljnjem razvoju. Poslovanje i svakodnevni život organiziraju se posredstvom ovoga resursa, čiji će značaj rasti i u budućnosti. Prema tome, smatra se strateškim značajem ulagati u daljnji razvoj znanja u informatici i njezinom razvoju na međunarodnoj razini. Fukcioniranje računala i njihova primjena u praksi nezamislivi su bez postojanja programske podrške, odnosno adekvatnih računalnih...

Pages