Pages

Analiza kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Analiza kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Antonela Bijažić
Rad se bavi analizom kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe. U radu se definiraju inozemne izravne investicije (eng. Foreign direct investments – FDI), vrste FDI (Greenfield ulaganja i Brownfield ulaganja te spajanja i preuzimanja). U radu je objašnjen utjecaj financijske krize na inozemne izravne investicije, posebno u zemljama srednje i jugoistočne Europe, prilikom čega su zasebno analizirana kretanja inozemnih izravnih investicija u srednjoj...
Analiza kretanja investicija u turizmu u RH i komparacija sa konkurentnim državama
Analiza kretanja investicija u turizmu u RH i komparacija sa konkurentnim državama
Kristina Peršić
Turizam u Republici Hrvatskoj jedna je od najvažnijih gospodarskih grana. U razdoblju trajanja turističke sezone, sektor turizma zapošljava najveći dio radno sposobnog stanovništva, što u konačnici utječe na životni standard stanovništva. Privlačenjem izravnih inozemnih investicija turizam dugoročno doprinosi gospodarskom rastu, a kratkoročno kroz uravnoteženje platne bilance i poticanje dodatnog zapošljavanja u usko povezanim turističkim djelatnostima. Uloga turizma u...
Analiza makroekonomskih kretanja post - tranzicijskih zemalja Europske Unije
Analiza makroekonomskih kretanja post - tranzicijskih zemalja Europske Unije
Antonija Vukoja Bošnjak
U teorijskom dijelu rada pojmovno se određuje i definira makroekonomija i objašnjava predmet makroekonomske analize. Objašnjavaju se bruto domaći proizvod, nezaposlenost, javni dug, vanjskotrgovinska razmjena. U drugom dijelu rada analizira se gospodarstvo post-tranzicijskih zemalja EU. Bruto domaći proizvod je naziv koji se daje ukupnoj novčanoj vrijednosti finalnih dobara i usluga proizvedenih u jednoj ekonomiji u odnosu na prethodnu godinu. Nadalje ističemo inflaciju, ona se...
Analiza makrookoline poduzeća
Analiza makrookoline poduzeća
Marina Zgrablić
Poduzeća danas posluju u dinamičnoj, složenoj, turbulentnoj okolini. Okolina utječe na poduzeće, ali i poduzeće ima utjecaja na okolinu. Okolina se dijeli na vanjsku i unutarnju okolinu. Analiza vanjske okoline odnosi se na analizu prilika i prijetnji, dok se analiza unutarnje okoline usmjerava na analizu snaga i slabosti poduzeća. Makrookolina poduzeća je dio vanjske okoline poduzeća, a čine je čimbenici ili vanjske sile iz okruženja poduzeća na koje poduzeće nema nikakvog...
Analiza marketinškog okruženja na primjeru Uljanik grupe
Analiza marketinškog okruženja na primjeru Uljanik grupe
Dajan Stojaković
U današnjici poduzeća posluju u sve neizvjesnijem i kompleksnijem okruženju. Ono se posebice intenzivira s pojavom suvremenoga doba, uslijed pojave brojnih promjena u svakidašnjem životu, navikama, ali i poslovanju. U takvim uvjetima, opstanak poduzeća, njihovo poslovanje i razvoj uvelike su otežani, ali i neizvjesni. Jedan od vodećih ciljeva poduzeća u suvremeno doba je uspješno istraživanje marketinškog okruženja i optimalno prilagođavanje nastalim uvjetima. Jedino je...
Analiza masovnih medija
Analiza masovnih medija
Vanesa Iličić
U današnje vrijeme masovnih medija marketing igra veliku ulogu. Ponuditi oglas možemo u tiskanim medijima, na radiju, televiziji i internetu. Naravno svaki medij ima svoje prednosti i nedostatke. Tisak kao prvi medij je ponudio čitateljima vizualni poticaj, koristeći različite fontove i boje, radio je pružio zvučnu dimenziju reklami, a televizija spojila oba elementa te video zapis koji je pružio cjelokupnu sliku onoga što se nudi. Internet je uz sve navedeno omogućio komunikaciju...
Analiza mrežnog sjedišta grada Vodnjana - Dignano
Analiza mrežnog sjedišta grada Vodnjana - Dignano
Barbara Ljevar
Pojavom Interneta promijenio se način na koji gospodarski subjekti posluju. Današnje društvo koje se temelji na znanju, informacijama i inovacijama, moralo se prilagoditi i usvojiti nove načine komunikacije i poslovanja. ˝Mreža˝ je postala temeljna infrastruktura, koja je omogućila suvremenom društvu razmjenu informacija i znanja, što za posljedicu ima pojavu novih pojmova i razvoj novih sustava poput elektroničkog poslovanja, elektroničke trgovine i elektroničke razmjene...
Analiza nastupa Zagrebačkog kazališta mladih na društvenim mrežama
Analiza nastupa Zagrebačkog kazališta mladih na društvenim mrežama
Šemsa Crnčević
Komunikacija je jedan od najvažnijih čimbenika u poslovanju. Kako je uz samo informiranje uloga komunikacije i edukativna, rekreativna, persuazivna s time je sve važnije da poduzeća, ali i ostale institucije komuniciraju s svojim potrošačima redovno, da im budu dostupniji, te na taj način stječu svoj ugled u konkurentom poslovnom svijetu. Internet poslovanje danas dobiva sve veću ulogu u poslovanju nekog poduzeća. Posebno sve važnije postaju društvene mreţe. Tako se društvenim...
Analiza nastupa na internetu turističke destinacije Istre i Toskane
Analiza nastupa na internetu turističke destinacije Istre i Toskane
Tea Sanković
Internet marketing danas nalazi široku primjenu u turizmu te predstavlja stratešku odrednicu poslovanja gotovo svakog subjekta iz sektora turizma. Može se definirati kao primjena interneta i ostalih srodnih digitalnih tehnologija zajedno sa tradicionalnim komunikacijama za postizanje marketinških ciljeva. Turističke destinacije posvećuju veliku pažnju pri nastupu na internetu kako bi bile prepoznatljive na turističkom tržištu i povećale konkurentnost. Putem službenih...
Analiza nastupa tri najveće hrvatske banke na društvenoj mreži facebook
Analiza nastupa tri najveće hrvatske banke na društvenoj mreži facebook
Valentina Baf
Društvene su mreže postale nezaobilazna aktivnost današnjice, one su izvorišna tema razgovora među ljudima, ponajviše među mladima. One su digitalni medij čiji je razvoj omogućen razvojem interneta i platforme koja podržava takav sustav. Digitalizacija nije uvjetovala samo način na koji korisnici pretražuju sadržaj i dolaze do informacija već i njihovo ponašanje i razmišljanje. Promjena ponašanja i razmišljanja korisnika uvjetovala je i promjene u poslovanju raznih...
Analiza odabranih obilježja prehrambene industrije Republike Hrvatske
Analiza odabranih obilježja prehrambene industrije Republike Hrvatske
Mihaela Šarić
Tema rada je analiza odabranih obilježja prehrambene industrije Republike Hrvatske. Prehrambena industrija predstavlja važnu sastavnicu svakog gospodarstva, tako i hrvatskoga. Zapošljava veliki broj ljudi, ostvaruje najviše prihode unutar prerađivačke industrije, te posjeduje velike proizvodne kapacitete. U radu su rangirane tvrtke prema financijskim i tržišnim pokazateljima, te su dobiveni podaci objedinjeni AHP metodom, koja se pokazala primjerenom u slučaju višekriterijskog...
Analiza oglašavanja na mrežnom portalu Tportal.hr
Analiza oglašavanja na mrežnom portalu Tportal.hr
Andrea Tomljenović
Oglašavanje je plaćeni oblik tržišnog i društvenog komuniciranja usklađen s interesima oglašivača i zajednice gdje se na sustavan i osmišljen način šalju poruke obično preko masovnih medija prema javnosti ili ciljnoj skupini sa svrhom utjecaja na primatelje i gradnju stavova i ponašanje. Oglas kao način oglašavanja mora sadržavati informacije i uvjerljive poruke o onome što se oglašava, a moraju se stavljati na mjesta gdje će biti lako uočljive. Tehnika oglašavanja...

Pages