Pages

Analiza razvoja ponude proizvoda poduzeća Claudia Zlato
Analiza razvoja ponude proizvoda poduzeća Claudia Zlato
Matea Vorić
Asortiman jednog poduzeća je skup svih proizvoda ili usluga koje su predmet trgovanja. Svako poduzeće odabire i/ili stvara asortiman proizvoda kojeg će ponuditi kupcima. Prilikom odabira i/ili stvaranja asortimana poduzeće treba voditi računa o potrebama i kupovnoj moći potrošača, konkurenciji, vlastitoj financijskoj moći te o drugim čimbenicima. U radu je analiziran asortiman proizvoda poduzeća „Claudia zlato“, pod nazivom: „Nakit kroz stoljeća“. Ideja poduzeća bila...
Analiza razvoja proizvoda VA selection
Analiza razvoja proizvoda VA selection
Roberta Juričić
Svijet koji je promjenjiv, nepredvidiv, čije tržište raste i ne staje, potrebe za konkurencijom, potrebe za biti boljim i biti uspješnijim potreba su svakog poduzeća. Novi proizvodi i inovacije budućnost su svakog poduzeća. U smjeru stvaranja novih proizvoda pojavljuje se 13 Cooperovih koraka. 13 Cooperovih koraka za razvoj novih proizvoda jedan je od procesa koji definira i prikazuje korake u razvoju novih proizvoda. Cooper je smatrao da se svi koraci moraju poštivati te da ih je...
Analiza sadržaja DNA u celomocitima trpa Holothuria tubulosa protočnom citometrijom
Analiza sadržaja DNA u celomocitima trpa Holothuria tubulosa protočnom citometrijom
Vanja Jeremić
U ovom radu su istraživani celomociti trpa Holothuria tubulosa protočnom citometrijom. Analizom sadržaja DNA ustanovljeno je da se celomociti trpa dijele u celomskoj šupljini. Normalan stanični ciklus je određen u jedinkama s referentne postaje. U pojedinim jedinkama s područja izloženih antropogenom utjecaju utvrđene su promjene staničnog ciklusa i to: zastoj G1 faze ("G1-arrest"), odgoda G2 faze ("G2-delay") i apoptoza. Analiza utvrđenih učinaka je pokazala da rovinjska luka...
Analiza stavova odabranih dionika kulturne manifestacije "pulski filmski festival"
Analiza stavova odabranih dionika kulturne manifestacije "pulski filmski festival"
Marina Majetić
Organizacija kulturnih manifestacija, na ovom primjeru festivala, veoma je složen proces koji mora imati jasno definiranu svrhu i cilj. Na samom početku, objašnjeni su pojmovi kulturnih manifestacija, tipologija istih, vrste i društveni učinci. Planiranje i organizacija objašnjeni su na primjeru Pulskog filmskog festivala. Za uspješno realizaciju Festivala potrebno je pripremu i organizaciju započeti mnogo ranije od samog datuma održavanja. Odrediti termin održavanja, lokacije,...
Analiza stope inflacije u Republici Hrvatskoj
Analiza stope inflacije u Republici Hrvatskoj
Ana Hržić
U ovom radu analizirana je inflacija i stopa inflacije u Republici Hrvatskoj. Inflacija je povećanje opće razine cijena, dok je stopa inflacije stopa po kojoj cijene rastu. S druge strane, deflacija je smanjenje razine cijena, odnosno to je negativna stopa inflacije. Indeks potrošačkih cijena je pokazatelj opće razine cijena koji predstavlja trošak fiksne košare dobara koju kupuju privatna kućanstva. Postavlja se pitanje koja je optimalna stopa inflacije, te većina ekonomista...
Analiza strukture depozitnog novca drugih monetarnih financijskih institucija u Republici Hrvatskoj
Analiza strukture depozitnog novca drugih monetarnih financijskih institucija u Republici Hrvatskoj
Valentina Lasić
Depozitni novac je nematerijalni oblik novca, podrazumijeva depozite na tekućim i žiroračunima u domaćoj valuti. Vlasniku računa može u svakom trenutku upravljati depozitnim novcem, može vršiti plaćanje putem kartice, depozitni novac može pretvoriti u gotovinu ili može dati nalog banci da u njegovo ime podmire obveze prema vjerovniku. Depozitni novac ima sve funkcije kao i gotovina, kada vlasnik računa depozitni novac pretvara u gotovinu ne dolazi do povećanja količine novca u...
Analiza strukture investicija u odabranim zemljama
Analiza strukture investicija u odabranim zemljama
Marko Mihailović
Vodeći se mišljenjima većine svjetskih makroekonomista kako su investicije u direktnoj vezi sa gospodarskim rastom, odnosno da je ključ za ostvarivanje gospodarskog rasta povećanje akumulacije kapitala drugim riječima investiranje, tematika diplomskog rada bila je analiza strukture investicija. Na primjeru od četiri gospodarski različito razvijenih zemalja provedena je analiza strukture investicija. U korišteni vektorski model ispravljanja greške (VECM) korišteni su kvartalni...
Analiza sustava upravljanja s korisnicima u "Sport studiju Tadić"
Analiza sustava upravljanja s korisnicima u "Sport studiju Tadić"
Naida Vekić
U kriznim razdobljima i gospodarskoj nestabilnosti mnogi se poslodavci pitaju kako na najoptimalniji način iskorištavati vlastite resurse. Jedan od rješenja je CRM sustav tj. sustava za upravljanje odnosima sa klijentima. Bez obzira radi li se o proizvodu ili usluzi svako poduzeće treba imati jasnu razvijenu strategiju kako i na koji način se odnositi (potencijalnom) klijentu te na taj način ostvariti željene rezultate. CRM strategija se može koristiti u raznim segmentima...
Analiza televizije kao medija na primjeru Coca-cole
Analiza televizije kao medija na primjeru Coca-cole
Anamarija Svetec
Iz analiziranih primjera može se zaključiti kako televizijsko oglašavanje utječe na gledatelje i informira ih o određenom proizvodu te svojom komunikacijskom porukom stvaraju mišljenje o oglašivačkom proizvodu. Oglasi su prisutni svugdje oko nas i to se neće promijeniti u budućnosti, već će se povećati broj oglasa jer se oglašavani proizvodi i usluge prvenstveno trebaju oglašavati i predstaviti za prodaju potencijalnim kupcima. Glavni cilj oglasa i oglašavanje je...
Analiza tijekova inozemnih izravnih ulaganja nakon globalne ekonomske krize
Analiza tijekova inozemnih izravnih ulaganja nakon globalne ekonomske krize
Matea Škojc
Inozemna izravna ulaganja (foreign direct investment – FDI) nastaju kada rezidenti jedne zemlje postanu vlasnikom 10 ili više posto nekog poduzeća u drugoj zemlji. Inozemna izravna ulaganja se mogu podijeliti na ona koja stvaraju potpuno novu proizvodnu imovinu (greenfield investicije) i na ona kojima se ulaže u već postojeću proizvodnu imovinu (brownfield investicije). Nakon opisa osnovnih obilježja, motiva, strategija privlačenja FDI i uloge multinacionalnih kompanija u FDI,...
Analiza trendova na turističkom tržištu
Analiza trendova na turističkom tržištu
Roberta Mihovilović
Analiza trendova u turizmu daje bitne informacije o kretanjima na turističkom tržištu, prilagođavanjem ponude potražnji i na njihove posljedice. Promjene na turističkom tržištu događaju se svakodnevno ali je trendove razvoja moguće identificirati tek nakon proteka određeno vremena. Informatizacija i tehnološki napredak u 21. stoljeću također dovodi do veće globalizacije turističkog tržišta, a samim time i boljem razvoju dinamičnih poslovnih aktivnosti. Revolucionarni...
Analiza troškova rada u dioničkom društvu Uljanik brodogradilište d.d. u Puli
Analiza troškova rada u dioničkom društvu Uljanik brodogradilište d.d. u Puli
Ante Okmažić
Uljanik brodogradilište je poduzeće burne prošlosti i nesigurne budućnosti. U drugoj polovici dvadesetog stoljeća brodogradilište je iskoristilo postratno stanje i postalo jedno od najcjenjenijih poduzeća brodograđevnog sektora u svijetu. Brodogradilište trenutno broji 1587 radnika od kojih je većina zaposlena u dvije najvažnije organizacijske jedinice naziva priprema i proizvodnja. Krajem ožujka 2015. godine potpisan je kolektivni ugovor između poslodavaca i...

Pages