Pages

Aplikacija za dijeljenje informacija o kolegijima
Aplikacija za dijeljenje informacija o kolegijima
Romeo Šajina
U ovom su radu opisane tehnologije i koncepti koji su korišteni pri izradi aplikacije za dijeljenje informacija o kolegijima. Aplikacija je izrađena kako bi studentima omogućila brže i lakše dijeljenje informacija za pojedini kolegij, uz mnogo drugih funkcionalnosti. Koncept dizajna strukture, koji aplikacija slijedi, jest realizacija aplikacije korištenjem RESTful servisa i klijentskog sloja aplikacije. Klijentski sloj aplikacije sa servisom komunicira kod dohvaćanja i ažuriranja...
Aplikacija za evidenciju održane nastave
Aplikacija za evidenciju održane nastave
Luka Bastijanić
Ovaj rad se temelji na teorijskom i praktičnom djelu razvoja web aplikacije za evidenciju održane nastave. Kroz teorijski dio obrađeni su pojmovi evidencije i nastave, osnovni zahtjevi koje aplikacija mora zadovoljavati, postojeće aplikacije, vrste web stranica, definicija web aplikacije i korištene tehnologije (HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript i jQuery). Praktični dio sadrži hodogram korištenja aplikacije, bazu podataka i opise tablica, rješenja specifičnih problema i opis...
Aplikacija za koordinaciju procesa izrade pekarskih proizvoda
Aplikacija za koordinaciju procesa izrade pekarskih proizvoda
Sean Hasanagić
Ovaj rad sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela razvoja aplijkacijskog rješenja za koordinaciju procesa izrade pekarskih proizvoda. Kroz teorijski dio diplomskog rada opisano je korištenje NoSql baza podataka te je napravljena usporedba između Firebase baze podataka u realnom vremenu i drugih baza podataka. U praktičnom dijelu rada opisan je način razvoja aplikacije, korištene tehnologije i alati potrebni za razvoj. Aplikacija kao bazu koristi Firebase bazu podataka u realnom...
Aplikacija za kreiranje dodatnih zabavnih i edukativnih sadržaja
Aplikacija za kreiranje dodatnih zabavnih i edukativnih sadržaja
Božidar Kokot
Zadatak ovog diplomskog rada bio je realizirati sustav namjenjen kulturnom turizmu, koji će omogućiti kreiranje i izmjenjivanje sadržaja (npr. fotografija kulturnih eksponata) na web administratorskom panelu, pozivanje VISION API-ja za obrađivanje slike te spremanje rezultata u bazu podataka. Također je bilo potrebno realizirati edukativno-zabavnu Android aplikaciju zaduženu za prikaz pripadajućeg sadržaja krajnjim korisnicima (npr. posjetiteljima) te im omogućiti fotografiranje i...
Aplikacija za organizaciju i provedbu natjecanja
Aplikacija za organizaciju i provedbu natjecanja
Antonio Maretić
Aplikacija natjecanja služi korisniku da kreira “virtualni” žiri koji će svoje bodove dodijeliti sudionicima natjecanja ili ih rangirati ovisno o njihovom postignuću. U bilo kojem trenutku korisnik može pratiti rezultate žirija u realnom vremenu. Također, korisnik može pregledati sva prethodna natjecanja koja je kreirao kao i informacije natjecanja te konačne rezultate koje su dali ocjenjivači za sudionike natjecanja. Progresivne web aplikacije (PWA) sve su češće pa tako je...
Aplikacija za praćenje fizičke aktivnosti
Aplikacija za praćenje fizičke aktivnosti
Josip Bošnjak
Glavni cilj ovog diplomskog rada je bio izraditi sustav za praćenje fizičke aktivnosti. Sustav uključuje autentifikaciju i autorizaciju korisnika, prikupljanje podataka korisnika preko mobilne aplikacije, slanje podataka na web poslužitelj, spremanje tih podataka u bazu podataka poslužitelja,te prikaza rezultata na ekranu mobilne aplikacije te vizualizacija grafičkim prikazom na web stranici. Rad se temelji i na teorijskom i praktičnom dijelu. U teorijskom dijelu, objašnjena je...
Aplikacija za praćenje i planiranje osobnih financija
Aplikacija za praćenje i planiranje osobnih financija
Vedran Tometić
Rad se temelji na teorijskom i praktičnom dijelu razvoja aplikacije za vođenje osobnih financija. U teorijskom dijelu rada prolazi se kroz teoriju u okviru vizualizacije podataka. Započinje se sa definicijom vizualizacije zatim se razrađuju neke od najkorištenijih metoda vizualizacije podatka. Nakon toga prolazi se kroz neka područja vizualizacije te se govori o pojmovima vezanim uz moderni pristup vizualizaciji podataka. Na kraju teorijskog dijela razrađuju se neki od problema kod...
Aplikacija za praćenje krvnog tlaka
Aplikacija za praćenje krvnog tlaka
Dijana Jaranović
Aplikacija e-Tlak namijenjena je praćenju krvnog tlaka i srčane frekvencije kao osnovnih podataka u dijagnostici arterijske hipertenzije. Čini ju mobilna aplikacija e-Tlak i web aplikacija e-Tlak. Rad se dijeli na teorijski i praktični dio razvoja aplikacije. Teorijski dio obuhvaća sve vezano za hipertenziju kao zdravstveni problem današnjice te detalje o korištenim tehnologijama vezanim za implementaciju dviju aplikacija. Praktični dio odnosi se na izradu mobilne i web aplikacije....
Aplikacija za predikciju rezervacija otkazanih na temelju vremenske prognoze
Aplikacija za predikciju rezervacija otkazanih na temelju vremenske prognoze
Kristian Buhin
Model strojnog učenja za predviđanje otkazanih rezervacija na temelju vremenske prognoze iz ovog projekta kao i sučelje aplikacije razvijeni su u svrhu maksimiziranja dobiti pri upravljanju prihodima u sektoru turizma i ugostiteljstva. Web aplikacija služi za prikaz rezultata modela te osnovne operacije nad određenim skupom podataka koji se koriste u samom radu, dok se prikupljanje, analiza, obrada i procesiranje podataka periodički izvršavaju u pozadinskom dijelu te samim time...
Aplikacija za rezervaciju termina u studentskim referadama
Aplikacija za rezervaciju termina u studentskim referadama
Ivan Matak
Aplikacije su postale neizbježni dio svakodnevnog života. Zato je bitno upoznati se sa okruženjima za razvoj web aplikacija koje se dijele na frontend i backend. Teorijski dio rada temelji se na opisu nekoliko okruženja te kako odabrati idealno okruženje temeljem potreba i osobnih preferencija. Praktični dio rada obuhvaća sveukupni proces izrade web i mobilne aplikacije za rezervaciju u studentskim referadama. Cilj aplikacije je ubrzati i automatizirati proces posjeta referadi na...
Aplikacija za rješavanje problema rasporeda
Aplikacija za rješavanje problema rasporeda
Doroteo Macan
Ovaj rad se bavi rješavanjem problema rasporeda nastave pomoću web aplikacije. Kako bi se moglo pristupiti kreiranju aplikacije, obrađeni su: problem rasporeda, njegovi strogi i blagi zahtjevi, te neka od postojećih programskih rješenja, koja su međusobno uspoređena. Do programskog rješenja se došlo koristeći PHP, MySQL, HTML i CSS koje su opisane i obrazložen je razlog njihova odabra. Kako bi se bolje shvatio princip rada aplikacije ovaj rad sadržava opis funkcionalnosti i baze...
Aplikacija za vođenje evidencija državnog arhiva
Aplikacija za vođenje evidencija državnog arhiva
Sebastijan Legović
Ovaj rad se temelji na teorijskom i praktičnom djelu razvoja aplikacije za vođenje evidencija državnog arhiva. Kroz teorijski dio objašnjeni su svi pojmovi vezani uz državne arhive te postupci vezani uz vođenje evidencija. U praktičnom je dijelu opisana izrada aplikacije. U razvijenoj su aplikaciji evidencije usklađene su s važećim zakonskim propisima. Aplikacija se nalazi na Internetu, a korisnici pristupaju aplikaciji preko Internet preglednika s bilo koje lokacije....

Pages