Pages

Anksiozni poremećaji kao prepreka u svakidašnjem životu
Anksiozni poremećaji kao prepreka u svakidašnjem životu
Ornela Oršulić
Anksioznost je stanje obilježeno prekomjernim osjećajem straha i strepnje. Osobe s anksioznim poremećajima osjećaju zabrinutost koja ih preplavljuje iako se i njima samima čini neutemeljenom. DSM-IV navodi šest glavnih dijagnoza: fobije, panični poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj te akutni stresni poremećaj. Postoji mnogo oblika terapije anksioznih poremećaja. Neke od njih su psihoanalitička te...
Anlizmi u računalnom nazivlju hrvatskog jezika
Anlizmi u računalnom nazivlju hrvatskog jezika
Petra Milohanović
Tema ovoga rada jesu anglizmi u hrvatskome računalnome nazivlju. U uvodnome dijelu govorimo općenito o jezičnome posuđivanju, stupnjevima jezičnoga posuđivanja te definiramo koje se sve vrste stranih riječi pojavljuju u hrvatskome jeziku. Dalje opisujemo četiri razine prilagodbe anglizama u hrvatskome jeziku prema metodologiji Anje Nikolić-Hoyt, a koju je prethodno utvrdio Rudolf Filipović. Nakon kratkoga osvrta na stanje hrvatskoga računalnoga nazivlja prelazimo na analizu...
Antifašizam u Istri 1921.-1945.
Antifašizam u Istri 1921.-1945.
Gabriel Grabar
Rapallskim ugovorom i zakonom o aneksiji od 19. prosinca 1920. Istra i otoci formalno su priključeni Kraljevini Italiji. Istovremeno se u Istri pojavljuju prve fašističke organizacije i započinje val fašističkog nasilja. Godine 1921. dolazi do prvih ozbiljnijih organiziranih oružanih ustanaka stanovništva protiv fašističkog terora. Posebice se ističe pobuna seljaka na Proštini te pobuna rudara poznata pod nazivom Labinska republika. Godine 1927. osnovane su prve antifašističke...
Antička Pula
Antička Pula
Martina Antonac
Pula je nastala prije 3000 godina. Smjestila se na uzvisini, u blizini pitke vode. Mit o Argonautima govori o samom nastanku imena grada Pule. Njezini prastanovnici bavili su se ribolovom, poljodjelstvom i stočarstvom. Živjeli su u kamenim kućama te su izrađivali glinene posude koje bi ukrašavali raznim motivima. Dolaskom Histra vidljiv je napredak života grada. Mijenja se način pokapanja - dolazi do spaljivanja pokojnika. Budući da su se Histri bavili gusarstvom, počinju smetati...
Antička ekonomska misao
Antička ekonomska misao
Miroslav Blagojević
U doba Antike ekonomija nije postojala kao zasebna znanstvena disciplina ali ono što je bitno za to razdoblje a tiče se ekonomije je doprinos velikih filozofa razvoju ekonomske misli. Oni su svojim pionirskim idejama zaintrigirali državu i druge mislioce ovom temom. Riječ ekonomija potiječe od grčke riječi oikos (dom) i nomos (zakon) koju je prvi upotrebio Ksenofont. Brojne povijesne činjenice ukazuju na to da su tvorci ekonomske misli grčki filozofi. Ekonomiju su izučavali kroz...
Antonimija
Antonimija
Isabella Deželić
U radu sam istražila opozicijske odnose. Najviše sam se usredotočila na antonimiju, komplementarnost i inverziju.Navela sam definicije različitih autora i uvidjela da svi imaju slična razmišljanja sa ponekim razlikama,isto tako vidjeli smo da postoje različite vrste antonima te smo na kraju navedi primjere preuzete iz Dizionario dei sinonimi e dei contrari tj. Rječnik sinonima i antonima te isto tako primjere iz korpusa CORIS/CODIS.
Antopološka obilježja djece predškolske dobi
Antopološka obilježja djece predškolske dobi
Ivana Matijašić
Bavljenje tjelovježbom od ranog djetinjstva, odnosno predškolske dobi, pozitivno utječe na rast i razvoj djeteta. Od najranijeg djetinjstva potrebno je početi s pravilnim tjelesnim vježbanjem koje će prvenstveno biti usmjereno ka usavršavanju, ali i usvajanju novih motoričkih znanja te vještina. U tom segementu antropološka obilježja zapravo prikazuju svojevrstan temelj za kvalitetnu primjenu trenažnih stimulansa. Cilj je ovog rada opisati antropološka obilježja djece...
Antropogeni uzročnici onečišćenja okoliša
Antropogeni uzročnici onečišćenja okoliša
Ivona Vareško
Ovaj rad bavi se antropogenim učincima na okoliš. Okoliš je od presudne važnosti za život, no čovjek ga svojim aktivnostima ugrožava. Razvoj stanovništva i urbanizacija, industrije, intenzivna poljoprivreda, rast otpada, turizam, promet i ratni sukobi, utječu na onečišćenje voda, zraka i tla i kao takvi uzrokuju promjene u okolišu koje mogu imati velike posljedice kako na sadašnje tako i buduće generacije. Manjak ekološke svijesti i nedovoljna informiranost o okolišu i...
Antropologija i aspekti alokronizma u putopisima
Antropologija i aspekti alokronizma u putopisima
Tina Letić
Ovaj rad istražuje nekoliko aspekata antropološke discipline. Antropološka znanost je složena akademska disciplina koja proučava najsloženijeg organizma - čovjeka. Na temelju toga u ovom radu promatramo odnos geografskog prostora i pristupa disciplini. Nakon čega, iznose se argumenti i kritike Johannesa Fabiana koje su prikazane njegovoj knjizi „Vrijeme i drugi“. Knjiga služi za argumentiranje njegove kritike o upotrebi vremena u konstruiranja antropološkog diskursa. Ovaj rad...
Apeli oglašavanja prema obitelji
Apeli oglašavanja prema obitelji
Jelena Kolenko
U suvremenom svijetu proizvođači na brojne načine pokušavaju doprijeti do potrošača kako bi potrošači odabrali upravo njihov proizvod. Pritom se koriste različitim vrstama motiva koji u različitim mjerama i oblicima djeluju na potrošače. Ovisno o vrsti proizvoda ili usluge koju nude, odabrat će različite tržišne segmente koji posjeduju potrebe čije ispunjenje treba biti osnovni cilj proizvođača. Najvažniji dio potrošačke populacije predstavljaju djeca, a strategije koje...
Apeli u oglašavanju
Apeli u oglašavanju
Laura Šijaković
Mediji danas imaju veliki značaj i može se reći da uspješno manipuliraju osjećajima većine ljudi. Marketinškim stručnjacima važno je poslati poruku koja će biti snažna i imati utjecaj na većinu. Svatko je danas izloženih raznim oglasima i porukama koje su postavljene s ciljem da utječu na osjećaje i ponašanje gledatelja. Tim oglasima i porukama teško se oduprijeti, odnosno skoro pa je nemoguće oduprijeti se. Predmet istraživanja ovog rada odnosi se na analizu apela u...
Aplikacija na analizu akademske produktivnosti
Aplikacija na analizu akademske produktivnosti
Igor Benić
Nepristupačnost podataka o akademskim radovima predstavlja poseban problem za analizu i pregled podataka. Servisi koji poslužuju ovakve podatke obično nemaju sve potrebne podatke, ne prate odredenu strukturu podataka ili imaju druga ograničenja poput broja podataka koje je mogu´ce preuzeti, vremenski okviri u kojima je podatke moguće preuzeti, posebni zahtjevi na pristup podacima, zabrana izvođenja analize nad preuzetim podacima i tome slično. Cilj ovog rada bio demonstrirati...

Pages