Pages

Aspektno orijentiran razvoj softvera
Aspektno orijentiran razvoj softvera
Deodato Duketis
Cilj ovog rada je pokazati potrebu za prihvaćanjem aspektno-orijentiranog pristupa razvoju softvera kao novu, naprednu metodologiju programiranja koja pojednostavljuje razvoj i održavanje poslovnih informacijskih sustava. Prilikom korištenja konvencionalnih tehnika razvoja softvera postoje problemi koji nisu u potpunosti rješivi: zaplitanje kôda koje se pojavljuje kada jedan modul sadrži kôd za obavljanje više dužnosti istovremeno, te raspršivanje kôda koje se pojavljuje kada...
Aspetti della narrativa popolare nei racconti in dialetto istrioto di Giovanni Obrovaz
Aspetti della narrativa popolare nei racconti in dialetto istrioto di Giovanni Obrovaz
Antonella Antonac
L’istrioto ѐ parlato, anche se risente sempre di più dell’egemonia delle altre lingue in uso, a Rovigno, Valle, Gallesano, Dignano e Sissano. Queste località godono pure di testimonianze scritte. Al contrario, Fasana vede la scomparsa dell’istrioto nello scorso secolo e non vanta testimonianze scritte di quella parlata. Le rispettive Comunità degli Italiani di tutte e sei le località collaborano al Festival dell’istrioto per mantenerlo vivo promuovendo interessanti...
Atletika
Atletika
Ana Lukić
Svaki pojedinac koliko različit, toliko je i isti kako u strukturi mozga tako i mehanizmima percepcije te memoriji, no s druge strane zbog fizioloških i motoričkih ograničenja određeni profili osoba neće moći izvesti neku sportsku radnju (npr. zbog nedovoljno snage ili koordinacije) s toga je od velike važnosti pomno birati i izabrati sport koji odgovara fiziološkim aspektima pojedinca. Atletika je može se reći skup sportova i kao takva omogućuje da se njome može baviti...
Atletske discipline
Atletske discipline
Ana Krnjus
Suvremeno doba današnjice svakodnevno donosi velike promjene. Činjenica je da razvoj tehnologije i užurbanost života utječu na fizičko zdravlje čovjeka. Ljudi postaju pasivniji te sve manje vremena odvajaju za bavljenje vlastitim tijelom, odnosno zdravljem. Bavljenje sportom i vođenje brige o fizičkom i psihičkom zdravlju potrebno je razvijati već od rane dobi u cilju sprečavanja negativnih posljedica. Baveći se sportom, dijete ima priliku razvijati se te raditi na svojem...
Atrakcije i atraktivnosti Barbana kao turističke destinacije
Atrakcije i atraktivnosti Barbana kao turističke destinacije
Nikolina Dobran
Iako je Barban tek jedna manja općina u Istarskoj županiji, turizam je uvelike razvijen, te se njegov razvoj može pratiti od 2001. godine, a posebice još više nakon osnivanja Turističke zajednice i proglašavanja Barbana turističkim mjestom 2008. godine. S obalom od duljine tek 3,5 kilometara, turistička ponuda kreira se i kroz druge sfere poput kulturnog, gastronomskog, cikloturizma, turizma događaja i sl. Prema statističkim je podacima, razvoj turizma i te kako lako uočiti...
Austro-Ugarske utvrde u Puli i okolici
Austro-Ugarske utvrde u Puli i okolici
Tea Merkel
Tema završnog rada su austro – ugarske utvrde u Puli i okolici. Kako bi se čitatelja uvelo u temu rada, najprije je dan uvid u situaciju koja je vladala prije no što je Austro – Ugarska Monarhija došla u Pulu te kako se Pula počela razvijati nakon njezinog dolaska. Nakon detaljnijeg uvida u društveno-povijesnu situaciju onoga vremena, objašnjen je pojam utvrde te je dan općeniti uvid o utvrdama po razdobljima. Nadalje, detaljnije su obrađene značajnije puljske utvrde. Nakon...
Austrougarske vile u Puli
Austrougarske vile u Puli
Dalibor Radolović
Austo-ugarskom nagodbom stvorena je dvojna monarhija, odnosno savez državnih zajednica Austrije i Mađarske, koji je opstao do kraja Prvog svjetskog rata 1918. Prihvativši nagodbu, Hrvatska dobiva autonomiju u upravnim poslovima, školskom i sudskom sustavu, a hrvatski jezik postaje službeni. Nadalje, dolazi do ubrzanog razvitka grada, kulturne, materijalne i nematerijalne baštine, uključujući i velik broj građevina. Prije dolaska Austro-Ugarske, Pulom je vladala Venecija, a zbog...
Austrougarske vile u Puli
Austrougarske vile u Puli
Alisa Haračić
Pula je jedan od rijetkih primjera antičkoga grada koji je suprotan uobičajenom ortogonalnom primjeru planiranja antičkoga rimskog grada. Puljske ulice su bile nekada točno određene prema unaprijed zacrtanih shemama, gdje su austrijski časnici, za vrijeme austrougarske vladavine za sebe gradili prekrasne vile na području grada Pule i okolice. Jedna se nizala uz drugu, boravili su u Domu hrvatskih branitelja gdje je nekada bio casino, tamo se skupljala gradska elita te su se u slobodno...
Autentikacija i autorizacija pomoću Json web tokena
Autentikacija i autorizacija pomoću Json web tokena
Andrej Sabol
Ovim radom istraživala se tehnologija json web tokena i njegova upotreba. Također definirani su pojmovi autentikacije i autorizacije koji su osnova kod korištenja JWT-a. Nadalje detaljno su opisane kriptografske metode korištene kod digitalnog potpisa i šifriranja ključa JWT-a. Razrađene su prednosti i nedostaci korištenja tehnologije JWTa koje su detaljno poduprijete primjerima i načinu zaobilaska istih. Zadnji dio rada fokusirao se na izradu jednostavne aplikacije koja prikazuje...
Autizam
Autizam
Tajana Pavlek
Riječ „autizam“ dolazi od grčke riječi „autos“ koja znači „ja“. Izraz opisuje uvjete u kojima osoba nema socijalne interakcije, odnosno izolira se. U prvom redu je to poremećaj socijalizacije i komunikacije. Prvi koji su uveli riječi autizam i došli do zaključka što je to zapravo autizam su dr. Leo Kanner 1943. i dr. Hans Asperger 1944. godine. Zahvaljujući njima, autističnom osobom smatra se osoba koja ima poteškoće na područjima komunikacije, ponašanja i...
Autizam s aspekta DIR - modela
Autizam s aspekta DIR - modela
Emma Šogolj
Autistični poremećaj je razvojni poremećaj koji počinje u djetinjstvu, te traje cijeli život zahvaćajući sve psihičke funkcije oboljelog. Poremećaj je prvi opisao Leo Kanner 1943. godine. Svako dijete s autizmom je jedinstveno, ali kod dijagnosticiranja postoje zajedničke karakteristike. One su: nedostatak komunikacije (verbalne i neverbalne), nedostatak socijalne interakcije, stereotipija, ograničeni interesi i aktivnosti. U radu je poseban osvrt na razvojni DIR/Floortime model....
Automated Decision Modeling with DMN and BPMN: A Model Ensemble Approach
Automated Decision Modeling with DMN and BPMN: A Model Ensemble Approach
Srđan Daniel Simić
Pregršt dostupnih heterogenih tranzakcijskih podataka te nepredak unutar područja strojnog učenja služe kao ključne sile za razvoj kompleksnih algoritama koji uspijevaju postići preformanse ljudske razine na sve većem broju zadataka. Zbog svoje ne linearne strukture sastavljene od mnogo slojeva kompjutacije, ti modeli visoke preciznosti obično su primjenjeni kao crne kutije; bez dubljeg razumjevanja o njihovim unutarnjim mehanizmima. To smanjuje transparentost procesa donošenja...

Pages