Pages

Apstraktna umjetnost prve polovice 20. stoljeća
Apstraktna umjetnost prve polovice 20. stoljeća
Ines Idek
Apstraktna umjetnost je pravac u suvremenoj likovnoj umjetnosti koji se počeo razvijati u prvoj polovici 20. stoljeća. Od posebne su važnosti oba svjetska rata koja su nam dala uvid u razvoj apstrakcije. Apstrakcija omogućava umjetniku slobodu izražavanja bez ikakve sputanosti i ograničenosti. Takva se umjetnost temelji na vođenju unutarnjih osjećanja i kao takve ih prenosi na platno. Ona teži prikazivanju realnosti onakve kakva ona jest u glavi svakog pojedinca. U radu se...
Apstraktni tip podataka graf
Apstraktni tip podataka graf
Katarina Đaić
U ovom diplomskom radu, pod naslovom „Apstraktni tip podataka graf“ je definiran sami graf te su napravljene implementacije u programskim jezicima Python te C++. Preciznije, graf predstavlja vrstu podatkovne strukture putem koje se implementira matematički koncept grafa. Isti se uglavnom sastoji od konačnog (promjenjivog) skupa uređenih parova koji se zovu lukovi (rubovi) i od entiteta koji se zovu čvorovi. Naime, postoje dvije glavne vrste grafa, a to su usmjereni te neusmjereni....
Apsurd u "Isušenoj kaljuži" Janka Polića Kamova i "Strancu" Alberta Camusa
Apsurd u "Isušenoj kaljuži" Janka Polića Kamova i "Strancu" Alberta Camusa
Valentina Mršić
U radu se obrađivala tema apsurda u djelima Stranac i Isušena kaljuža. Mersault i Arsen Toplak neshvaćeni su i apsurdni pojedinci. Primarni cilj ovoga rada bio je objasniti elemente apsurda u svakom od djela. Rad se sastoji od poglavlja koja objašnjavaju apsurd općenito i apsurd u navedenim djelima. U poglavljima su opisani život i rad Alberta Camusa i Janka Polića Kamova, radnja obaju romana, zatim što je uopće pojam apsurda u književnosti te koje elemente apsurda sadrže...
Arheološki turizam u Republici Hrvatskoj
Arheološki turizam u Republici Hrvatskoj
Toni Kreis
Zbog povećane turističke potražnje javila se potreba za razvijanjem, kreiranjem i unapređivanjem selektivnih oblika tuirzma. Moderan turist je dinamičan, željan novih iskustava i doživljaja. Jedna od specifičnih vrsta turizma je arheološki turizam. Motivi turista u tom slučaju su zanimanje za povijest te destinacije ili posebnog lokaliteta, baština, upoznavanje kulture, običaja i stila života lokalnog stanovništva ili cijele zemlje. Kako bi se arheološki turizam razvijao...
Arhitektura cloud computinga
Arhitektura cloud computinga
Alen Ekhart
Računarstvo u oblaku jedna je od usluga koja je zabilježila veliki rast u informacijskoj tehnologiji posljednjih godina. Zasniva se na principu da korisnik za svoje poslovanje iznajmi računalne resurse od pružatelja usluga umjesto kupnje. Korisnik ovisno o svojim potrebama može unajmiti tri osnova modela: Infrastrukturu kao uslugu, Platformu kao uslugu i/ili Softver kao uslugu. Prednost korištenja usluga je što korisnik plaća onoliko resursa koliko koristi. Računarstvo u oblaku...
Art terapija u likovnim aktivnostima u vrtiću
Art terapija u likovnim aktivnostima u vrtiću
Jasmina Bićanić
„Art terapija u likovnim aktivnostima u vrtiću“, tema ovog rada, započinje samom definicijom art terapije, ali i njezinom podjelom, što čine: glazboterapija, terapija plesom i pokretom, simbolizacija tijelom, likovna ekspresija, dramatizacija, psihodrama i biblioterapija. Naime, art terapija se može pronaći pod različitim terminima kao što su terapija igrom, ekspresivna terapija, kreativni susret ili kreativni trening, terapija crtežom i sl. Definicija art terapije se može...
Arterijska hipertenzija kao čimbenik rizika za nastanak moždanog udara u bolesnika u Jedinici za cerebrovaskularne bolesti
Arterijska hipertenzija kao čimbenik rizika za nastanak moždanog udara u bolesnika u Jedinici za cerebrovaskularne bolesti
Samanta Catela
Arterijska hipertenzija vodeći je čimbenik rizika za razvoj moždanog udara. Značajno umanjuje kvalitetu života pojedinca i zajednice, a može završiti i preuranjenim fatalnim ishodom. Liječenje AH je doživotno, a uzroci nepridržavanja antihipertenzivne terapije mnogostruki. Ciljevi rada bili su utvrditi ustrajnost bolesnika u uzimanju antihipertenziva, te da li postoje razlike u odnosu na razinu obrazovanja, dob i spol. Istraživanje je provedeno pomoću MMAS-8 upitnika za procjenu...
Artikulacijski poremećaj djece predškolske dobi s naglaskom na rotacizam i mucanje
Artikulacijski poremećaj djece predškolske dobi s naglaskom na rotacizam i mucanje
Petra Grbac
Govor je elementarni način sporazumijevanja. Za govor moraju postojati govornik i slušatelj. Artikulacijski poremećaji u govoru primjetljivi su onda kada na njih ukaže slušatelj. Da se zaključiti da je pravilna reakcija okoline na pogrešan izgovor presudna za rješavanje poremećaja. Važno je da se ta reakcija okoline zbiva što ranije. Predškolska dob je idealno razdoblje za takvu interakciju govornika i slušatelja. U radu se navode artikulacijski poremećaji koji u teoriji mogu...
Artikulacijski poremećaji i mucanje
Artikulacijski poremećaji i mucanje
Rea Radin
Govor jest optimalan i najučinkovitiji način primanja i prenošenja informacija, usvajanja novih znanja te glavno sredstvo socijalizacije. Tijekom razvoja govora može doći do različitih poremećaja u izgovoru. Artikulacijski poremećaji očituju se u nemogućnosti pravilnog izgovora nekih glasova, međusobnog miješanja, nepravilnog izostavljanja slogove i cijelih riječi. S druge strane njegov je rječnik dovoljno bogat, a i sam govor je gramatički pravilan. Artikulacijski poremećaji...
Ascobulla fragilis (Jeffers, 1856.) u priobalju Istre
Ascobulla fragilis (Jeffers, 1856.) u priobalju Istre
Sven Amančić
Vrsta puža Ascobulla fragilis je vrsta Sacoglossa koja obitava u toplijim područjima Sredozemnog mora. Koristeći radularni zub, hrani se probijajući i isisavajući citoplazmatsku tekućinu alga, primarno roda Caulerpa. 2019. godine pronađeno je i prikupljeno po prvi puta 9 primjerka ove vrste u sjevernom Jadranu, u podmorju Funtane. U ovom radu sam potvrdio morfološku identifikaciju vrste A. fragilis koristeći metodu DNA barkodiranja. Na kraju je dotaknut problem identifikacije...
Asertivi u hrvatskome jeziku
Asertivi u hrvatskome jeziku
Helena Novak
U radu se obrađuju uporabne tekstne vrste. U ovome radu naglasak je na tekstnim vrstama asertivnoga tipa. Tekstne vrste povijest bolesti, životopis, osmrtnica, oglas te horoskop analizirane su prema kriterijima tekstualnosti i regulativnim kriterijima te su potkrijepljene primjerima iz konkretnih tekstova.
Aspekti filmske antropologije u opusu Wernera Herzoga
Aspekti filmske antropologije u opusu Wernera Herzoga
Groucho Bono Štingl
U ovom završnome radu su prikazani neki od aspekata filmske antropologije s naglaskom na Wernera Herzoga te su se kroz odabrane primjere iz njegovog opusa opisivale karakteristike vizualne antropologije i općenito dokumentarnog filma u službi dokumentiranja čovjeka i njegovog djelovanja u okolini, kod Herzoga obično u formi neobičnog i nesvakidašnjeg. U izradi rada korištene su metode kompilacije, deskripcije i dedukcijska (deduktivna) metoda. Vizualna antropologija polazi od ideje...

Pages