Pages

Analiza oglašivačke kampanje sladoleda Ledo
Analiza oglašivačke kampanje sladoleda Ledo
Irma Kurtalić
Poduzeća moraju činiti mnogo više od jednostavne opskrbe dobrim proizvodima i uslugama – moraju informirati potrošače o prednostima proizvoda i usaditi ih u njihovu svijest. Kako bi to postigla, moraju se spretno posluţiti sredstvima masovne promidžbe, obraćajući se odreĎenoj skupini potrošača. Oglašavanje je jedna vrsta komunikacije kojoj je svrha informiranje, obavještavanje potencijalnih kupaca o proizvodima ili uslugama. Oglasi sadrže činjenice, informacije i uvjerljive...
Analiza oglašivačkih poruka hrvatskih banaka upućenih djeci
Analiza oglašivačkih poruka hrvatskih banaka upućenih djeci
Neda Grbić
Komunikacija je dio svakodnevnog života ljudi. Ona predstavlja proces razmjene informacija, misli, ideja. Nadalje, integrirana marketinška komunikacija, je zapravo razvoj novih, različitih oblika komunikacije s potrošačima. Tema rada je Analiza oglašivačkih poruka hrvatskih banaka upućenih djeci. Uz analizu oglasa o dječjoj štednji, provedeno je istraživanje kako bi se dobilo mišljenje roditelja o oglasima namjenjenim djeci. Relativno mali uzorak ponekad može utjecati na...
Analiza oglašivačkih poruka poduzeća "T-hrvatski telekom"
Analiza oglašivačkih poruka poduzeća "T-hrvatski telekom"
Tea Kalčić
Hrvatski Telekom d.d. je vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj. U Hrvatskoj pruža sve telekomunikacijske usluge (usluge fiksne telefonije, prijenos podataka, internet i međunarodna komunikacija), usluge projektiranja i izgradnje elektroničkih komunikacijskih mreža, najam vodova, IPTV i ICT usluge, usluge električne energije. Misija HT Grupe jest komunikacija, informacija i zabava uvijek i svuda. Vizija kompanije jest biti kompanija koja pokreće online društvo i...
Analiza oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj od 1995. do 2014. godine
Analiza oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj od 1995. do 2014. godine
Antonia Zahtila
U razdoblju od 1995. do 2014. godine u Republici Hrvatskoj su se dogodile mnogobrojne promjene u oporezivanju dohotka. Glavna promjena s kojom je započela reforma oporezivanja dohotka je prelazak s britanskog na germanski oblik poreza na dohodak u 1994. godini.Osnovni osobni odbitak je 1995. godine iznosio 700 kn, dok je 2014. bio viši za 1.500 kn tj. iznosio je 2.200,00 kn. Do 2001. godine postojale su samo dvije porezne stope (20% i 35%), u 2001. napušta se proporcionalno oporezivanje...
Analiza pakiranja maslinovog ulja "Ol Istria"
Analiza pakiranja maslinovog ulja "Ol Istria"
Tedi Starić
Pakiranje proizvoda neizbježan je proces proizvodnje, ono obilježava završnu fazu proizvodnje proizvoda, olakšava transport u proizvodnji, skladištenje i prodaju. Osim navedenog najvažnije obilježje je sam vizualni, odnosno grafički detalj pakiranja (ambalaže) koji dopire do krajnjeg kupca. Sam proizvod, osim potrebe kupca, mora imati svoju priču, tradiciju, kvalitetu, svoj jedinstveni marketinški trik koji će oduševiti postojeće i privući nove kupce. Pakiranje maslinovog...
Analiza pokazatelja angažiranosti zaposlenih
Analiza pokazatelja angažiranosti zaposlenih
Helena Rojnić
Angažiranost zaposlenika pojam je koji sve više zaokuplja pažnju brojnih poslodavaca, te su spremni uložiti vrijeme u poticanje angažmana kod svojih zaposlenika. Kako bi lakše pratili i mjerili angažman, koriste se brojnim instrumentima putem kojih lakše analiziraju i prate promjene na pojedinim radnim mjestima. Vrlo je važno uzeti u obzir sve ključne odrednice angažmana: prepoznati sve prepreke i pokretače angažmana na poslu, kako na organizacijskoj tako i na individualnoj...
Analiza populacijskih gibanja u EU i Hrvatskoj
Analiza populacijskih gibanja u EU i Hrvatskoj
Stefano Sinožić
Glavni cilj ovog rada je analiza populacijskih kretanja u Europskoj Uniji i Hrvatskoj te kakva populacijska slika slijedi daljnjim djelovanjem prisutnih trendova. Zbog jednostavnijeg praćenja rada u prvo dijelu objašnjeni su osnovi populacijski pojmovi kao što su natalitet, mortalitet, migracije, depopulacija i slično, analiza populacijskih promjena izrađivana je usporedbeno za EU i Hrvatsku. Istraživanja su provođena usporedbenim popisima stanovništva za EU EUROSTAT-ovim...
Analiza poreznog klina u Republici Hrvatskoj
Analiza poreznog klina u Republici Hrvatskoj
Biljana Žgomba
Ne postoji savršen porezni sustav, niti dva identična porezna sustava, ali svaka vlast mora voditi računa o dobrobiti svojih građana, držati se načela oporezivanja, a ponajprije se oslanjam na načelo pravedne preraspodjele poreznog tereta. U Republici Hrvatskoj su se nakon velike porezne reforme iz 1994. godine kada je uveden porez na dohodak kakvog danas poznajemo, provodile razne manje reforme odnosno promjene u sustavu oporezivanja dohotka a da se pritom nije provela prethodna...
Analiza poslovanja "Arenaturist Ribarska koliba" d.o.o.
Analiza poslovanja "Arenaturist Ribarska koliba" d.o.o.
Melani Peteh
Financijski izvještaji, kao glavni nositelji i izvori računovodstvenih informacija veoma su značajni za vanjske i unutarnje korisnike jer služe kao podloga za donošenje važnih, poslovnih odluka. Oni predstavljaju i daju uvid o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja određenog društva, iako su često podložni manipulacijama gdje se stvarno stanje društva nastoji prikazati u „boljem i uspješnijem svjetlu“, to jest nastoji se prikazati uspješnije poslovanje određenog...
Analiza poslovanja brodskih prijevoznika tereta u Reublici Hrvatskoj
Analiza poslovanja brodskih prijevoznika tereta u Reublici Hrvatskoj
Vedran Štimac
Morsko brodarstvo kao prijevozna djelatnost koja se odvija pomorskim prometnim putovima glavni je nositelj i pokretač trgovinske razmjene u svijetu. Nositelji pomorskog prijevoza su brodarski prijevoznici koji organiziraju prijevozni proces u linijskom, slobodnom i tankerskom brodarstvu. Nakon petogodišnjeg razdoblja najvećeg rasta koje je započelo 2003., pod utjecajem svjetske financijske krize na tržištu pomorskog prijevoza nastupilo je krajem 2008. godine razdoblje najnižih...
Analiza poslovanja investicijskih društava u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja investicijskih društava u Republici Hrvatskoj
Sara Kmet
Prema Zakonu o tržištu kapitala (NN br. 54/13 i 18/15, čl.3) investicijsko društvo u Republici Hrvatskoj je pravna osoba čija je redovita djelatnost pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećima i/ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti na profesionalnoj osnovi. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadzire organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje investicijsko društvo ima uspostavljeno u svojim odredbama poslovanja....
Analiza poslovanja leasing društva u Republici Hrvatskoj
Analiza poslovanja leasing društva u Republici Hrvatskoj
Tijana Pavelić
Leasing je financijski proizvod koji označava najam odnosno koji omogućava primatelju leasinga da objekt leasinga dobije na privremenu uporabu za određeno vremensko razdoblje uz plaćanje mjesečene naknade. Posao leasinga može biti posao operativnog i posao financijskog leasinga. Nakon stupanja na snagu Zakona o leasingu 30.09.2006. godine odnosno promjene Zakona 05.12. 2013. uspostavljen je sustavni nadzor i zakonodavna regulacija leasing poslovanja. Značajnija pojava leasing kuća u...

Pages