Pages

Analiza CRM aktivnosti u tvornici Duhana Rovinj
Analiza CRM aktivnosti u tvornici Duhana Rovinj
Joelle Živolić
Upravljanje odnosima s korisnicima (CRM) je poslovna strategija koju danas koriste skoro pa sve kompanije, kako bi one bile u stalnoj interakciji sa svojim korisnicima, bilo da se radi o postojećim korisnicima ili o potencijalnim budućim korisnicima. Strategija upravljanja odnosa s korisnicma pokušava analizirati podatke o povijesti korisnika u kompaniji, a to sve kako bi kompanija poboljšala poslovne odnose sa svojim korisnicima s posebnim naglaskom na zadržavanje korisnika te na kraju...
Analiza aktivnosti ukupne esteraze i ugljične anhidraze tijekom embrionalnog razvoja morskog zekana Aplysia punctata
Analiza aktivnosti ukupne esteraze i ugljične anhidraze tijekom embrionalnog razvoja morskog zekana Aplysia punctata
Ivana Damijanjević
Enzimska aktivnost ukupnih esteraza (UE) i ugljične anhidraze (UA) mjerena je modifikacijom metode po Pocker i Stone-u u ukopnom homogenatu tkiva jajne vrpce morskog zekana Aplysia punctata (Cuvier, 1803). Navedenom metodom prvo se određuje enzimska aktivnost ukupnih esteraza, te se od tih aktivnosti oduzme aktivnost UA dobivena primjenom specifičnog inhibitora UA acetazolamida (AZM). Početno određena je aktivnost UA standarda izoforme CAII iz ljudskih eritrocita i inhibitorski učinak...
Analiza alometrije prirodnih populacija dagnje u Jadranu
Analiza alometrije prirodnih populacija dagnje u Jadranu
Marko Žmarić
Svrha ovog rada je priprema prikupljenih podataka za daljnje statističke analize, potvrde znanstvenih hipoteza koje je moguće postaviti obzirom na postojeće biometrijske podatke (masa, duljina), a odnose se na (zakon kuba i indeks kondicije). Cilj rada bila je digitalizacija, sistematiziranje i prezentiranje obrađenih izvornih terenskih biometrijskih parametara jedinki prirodnih populacija mediteranske dagnje Mytilus galloprovincialis prikupljanih od 2000. do 2010. godine u ožujku,...
Analiza asortimana na primjeru poduzeća sirana Gligora
Analiza asortimana na primjeru poduzeća sirana Gligora
Dominik Hordov
Za temu ovog završnoga rada odabrana je sirana „Gligora“ kako bih se ukazalo na potencijale hrvatske države kao izvora prirodnih ljepota ali i kvalitetnih i svjetski poznatih proizvoda. Koristeći se raznim knjigama, člancima te internetskim stranicama, uvest će se čitatelja u svijet sirane „Gligora“ i njenu dugogodišnju tradiciju i povijest. Kroz razvoj njihovih proizvoda ukazat će se na to kako se novi proizvod razvija na tržištu, kako popularnost toga proizvoda može...
Analiza demografskih kretanja u Hrvatskoj
Analiza demografskih kretanja u Hrvatskoj
Marija Kimer
Glavni cilj ovog rada je analizirati sve promjene u ukupnoj brojci stanovnika u Republici Hrvatskoj. Na temelju navedenih podataka provedena je i projekcija stanovništva do 2100. godine. Kako bi se rad čim bolje shvatio, u prvom poglavlju objašnjeni su svi važni pojmovi vezani su popise stanovništva (migracija, tranzicija, demografija i sl), zatim se prelazi na detaljnu analizu popisa stanovništva 2001. i 2011. godine. Provela su se istraživanja u usporednim popisima vezana za popis...
Analiza dječjeg crteža
Analiza dječjeg crteža
Matea Brajković
Djetinjstvo je najljepše razdoblje u životu svakog čovjeka. Većinu svog vremena djeca provedu u igri, koja je važna za stjecanje motoričkih, emocionalnih, kognitivnih, socijalnih i govornih vještina. Već od najranije dobi okružena su likovnom umjetnosti.U odgojno obrazovnoj ustanovi uključena su u umjetničke procese te istovremeno usvajaju i razvijaju elemente vlastite kulture, smisao za stvaralaštvo, emocionalnu inteligenciju te slobodu mišljenja i djelovanja. Umjetnost im...
Analiza društvenih mreža
Analiza društvenih mreža
Mario Kljajić
Društvene mreže su mreže u kojima su čvorovi grafa ljudi ili ponekad grupe ljudi, dok bridovi predstavljaju neku formu socijalne interakcije između tih ljudi, kao što je prijateljstvo. Društvene mreže olakšavaju upoznavanje novih osoba ali ujedno i održavanje veza sa osobama koje žive na udaljenim lokacijama. Društvenim mrežama mogu se grupirati osobe sa zajedničkim interesima. Social media marketing ( ili marketing na društvenim mrežama) ima za cilj kreirati sadržaj koji...
Analiza e-marketinga turističkih zajednica gradova Istarske županije
Analiza e-marketinga turističkih zajednica gradova Istarske županije
Debora Gambaletta
U promociji turističke destinacije danas gotovo je nezamislivo funkcioniranje bez e-marketinga. E-marketing na suvremenom turističkom tržištu zauzima ključno mjesto na kojem se susreću turistička ponuda i turistička potraţnja, odnosno gdje se nastoji pomoću različitih alata i mogućnosti koje online komunikacija pruţa na što bolji način prezentirati turističku destinaciju. U ovom kontekstu suvremene turističke zajednice sve više uočavaju važnost i nuţnost online...
Analiza ekonomskih funkcija turizma Republike Hrvatske
Analiza ekonomskih funkcija turizma Republike Hrvatske
Marko Cukarić
Turizam Republike Hrvatske već je nekoliko dekada vodeći generator gospodarskog i socijalnog razvoja na ovome području. To se potvrđuje brojnim istraživanjima i praćenjima ove društveno-ekonomske pojave, odnosno identificiranjem učinaka kroz njegove ekonomske i neekonomske funkcije. S obzirom na učinke turizma koji se očituju u BDP-u, generiranju zaposlenosti, uravnoteženju platne bilance i ostalim aspektima, smatra se da je turizam pokretač budućeg gospodarskog razvoja...
Analiza financijske sposobnosti tvrtke Vindija d.d. u cilju procjene njene vrijednosti
Analiza financijske sposobnosti tvrtke Vindija d.d. u cilju procjene njene vrijednosti
Petra Liović
Za analizu financijskih izvještaja kaže se da čini najosnovniji dio cjelokupne analize poslovanja svakog poduzeća. Ona odgovara na pitanja kako je poduzeće poslovalo u prethodnom razdoblju te kako poboljšati rezultate u nadolazećem razdoblju. U ovom radu analizirani su temeljni financijski izvještaji Vindija d.d. u razdoblju od 2012. do 2014. godine, sa svrhom da se utvrde financijski položaj i financijska učinkovitost društva u njegovom poslovanju. Kroz promatrano razdoblje...
Analiza financijskih izvještaja na poduzeću Mivit-pekara d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja na poduzeću Mivit-pekara d.o.o.
Marija Biondić
Da bi se ocijenila kvaliteta poslovanja društva potrebne su brojne informacije. Izvor kvalitetnih informacija uvelike doprinosi uspješnosti poslovanja te predstavljaju bazu za financijsko izvještavanje. U tom kontekstu financijski izvještaji čine završnu fazu računovodstvenog procesuiranja podataka te se javljaju kao nositelji financijskih informacija. Putem financijskih izvještaja koji moraju biti pouzdani, razumljivi, usporedivi i sastavljeni u skladu sa računovodstvenim...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru velikih trgovačkih društava s glavnom djelatnošću proizvodnje prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja na primjeru velikih trgovačkih društava s glavnom djelatnošću proizvodnje prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2016. godine
Valentino Balent
Financijski izvještaji pružaju informacije ne samo menadžmentu nego i širokom spektru zainteresiranih eksternih korisnika koji pomoću njih mogu ocijeniti financijsku stabilnost i uspješnost poslovanja kompanije. Prema tome, od ključne važnosti je da financijski izvještaji budu realni, istiniti i objektivni kako bi u konačnici mogli pružiti kvalitetne informacije pomoću kojih će se moći donijeti i kvalitetne odluke. Kako bi se dobio detaljniji uvid u poslovanje kompanije,...

Pages