Pages

Analiza financijskih izvještaja velikih turističkih društava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2014. godine
Analiza financijskih izvještaja velikih turističkih društava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2014. godine
Marco Toncetti
Tijekom proteklih godina hrvatski je turizam doživio značajne stope rasta u terminima noćenja. S udjelom od 17% BDP-a postao je jedan od temeljnih sektora za cijelu državu. Porast broja noćenja popraćen je i porastom broja smještajnih kapaciteta kao rezultat intenzivnih investicija ostvarenih od strane najvećih hrvatskih turističkih tvrtki, kako bi pokrili ovakav porast potražnje. Analiza financijskih izvještaja je uvijek bila vrlo važan pri donošenje ekonomskih odluka. Ne...
Analiza financijskih izvješća u poduzeću "Vindija d.d. Varaždin"
Analiza financijskih izvješća u poduzeću "Vindija d.d. Varaždin"
Matija Bešvir
Cilj ovog rada bio je analizirati horizontalnu i vertikalnu analizu financijskih izvještaja te financijske pokazatelje poduzeća Vindija d.d. Varaždin kako bi se utvrdila uspješnost poslovanja i stabilnost poduzeća. U istraživanju je bilo obuhvaćeno razdoblje od 2012. – 2017. godine kako bi se preciznije utvrdilo da li poduzeće posluje s gubitkom ili dobitkom. Horizontalnom i vertikalnom analizom je utvrđeno kako se udio kratkotrajne imovine povećao tijekom promatranog razdoblja,...
Analiza globalnih tijekova izravnih inozemnih ulaganja
Analiza globalnih tijekova izravnih inozemnih ulaganja
Elena Babić
Postoje inozemna izravna i neizravna ulaganja, izravna ulaganja su FDI dok su neizravna portfolio ulaganja i ostale vrste investicija. U slučaju FDI-a postoje brownfield i greenfield investicije. Vrijednost greenfield investicija na globalnoj razini u 2015. godini iznosila je 751 mlrd dolara, od toga 560 mlrd uloženo je u razvijene zemlje. Teorijama investiranja nastoji se objasniti način i funkcioniranje investiranja te pronaći najefikasniji put financiranja, javljaju se četiri glavne...
Analiza google adwords oglašavanja
Analiza google adwords oglašavanja
Daniela Špada
Google AdWords najveća je suvremena oglašivačka platforma na svijetu koja je od svojeg osnivanja uvelike promijenila sve do tada poznate kanale oglašavanja poput novina, televizije i drugih. Zahvaljujući Google AdWords-u, oglašavanje je postalo cjenovno pristupačno, te se takvo oglašavanje smatra najjeftinijim ulaganjem u promociju poduzeća, neovisno o njegovoj veličini. Predmet diplomskog rada analiza je revolucionarnog Google AdWords oglašavanja, sagledavanje kompleksnosti...
Analiza i obilježja korištenja sredstava kohezijskog fonda Europske unije
Analiza i obilježja korištenja sredstava kohezijskog fonda Europske unije
Anđela Vrljić
Kohezijski fond financijski je instrument Europske unije koji djeluje od 1994. godine i namijenjen je jačanju gospodarske i socijalne kohezije EU-a. Fond osigurava financijske doprinose projektima koji doprinose postizanju ciljeva utvrđenih Ugovorom o Europskoj uniji u području okoliša i prometa. Članice korisnice su one države s bruto nacionalnim proizvodom po stanovniku, mjerenog paritetima kupovne moći, nižim od 90% prosjeka Zajednice, a koje imaju strategije koje vode do...
Analiza i rudarenje posjeta web mjesta
Analiza i rudarenje posjeta web mjesta
Paolo Pelesk
Rudarenje posjeta Web mjesta relativno je novo područje koje se sve češće koristi u poslovnim procesima i pri donošenju odluka. Rudarenje podataka koristi se u većini grana: sigurnost, promet, trgovine, medicina, itd. Dok metode i alati za rudarenje Weba pronalaze uporabu za otkrivanje korisničkih uzoraka s Web mjesta ili mobilne aplikacije. Alati i metode proizašle iz rudarenja podataka posebno su prilagođene za probleme rudarenja Weba. Rezultati rudarenja koriste se najčešće u...
Analiza i usporedba suvremenih metodologija razvoja informacijskih sustava
Analiza i usporedba suvremenih metodologija razvoja informacijskih sustava
Sandra Kazalac
Radom se teorijski razrađuju informacijski sustavi i razvoj informacijskih sustava s fokusom na agilne metode. Pronalaze se zajedničke karakteristike agilnih metoda kroz tablične prikaze kako bi se kroz istraživanje utvrdila mogućnost izvršenja komparativne analize s ciljem omogućavanja odabira metode razvoja. Upućuje se na prednosti i nedostatke te statističke pokazatelje o uspješnosti primjene metoda radi ukazivanja na potencijalna očekivanja ishoda primjene odabrane/odabranih...
Analiza indikatora pouzdanja u Hrvatskoj
Analiza indikatora pouzdanja u Hrvatskoj
Luka Jovanov
Informacije o pouzdanosti poduzetnika i potrošača, dobivene kroz ankete i oblikovane u tzv. indikatorima pouzdanja, sustavno se prikupljaju kako bi se mogle signalizirati promjene u gospodarskoj aktivnosti, kako bi se otkrile prekretnice u ekonomskom ciklusu, pružio makroekonomski nadzor i oblikovale kratkoročne procjene i prognoze. Indikator pouzdanja je statistički indikator koji se temelji na rezultatima anketa koje ispituju poduzeća i potrošače o njihovoj trenutnoj ekonomskoj...
Analiza industrije video igara
Analiza industrije video igara
Ivan Pavelić
Industrija video igara zajedno s svojim tržištem čini jedan od najbrže rastućih i najnaprednijih grana gospodarstva u svijetu. Video igre prisutne su svuda oko nas; od jednostavnih mobilnih igara, pa sve do online igra koje povezuju milijune igrača, održavajući međunarodne turnire baš kao ostali sportovi, poput nogometa, košarke, hokeja itd. Video igre omogućile su kompanijama da steknu zaradu koja se broji u milijardama dolara, dok sami igrači mogu steći status zvijezde s...
Analiza internet trgovine poduzeća Biovega d.o.o.
Analiza internet trgovine poduzeća Biovega d.o.o.
Arijana Gorinjac
Internetska trgovina definitivno je prekretnica u načinu djelovanja poduzeća – danas je ta vrsta kupovine standard koji očekuje gotovo svaki kupac, a u budućnosti će doživjeti još mnogo promjena koje će omogućiti jednostavniju i lakšu kupovinu i prodaju putem interneta. Poduzeće koje svoje proizvode i usluge nudi kupcima putem interneta mora konstantno ulagati u učinkovitost internetske trgovine te analizirati marketinške aktivnosti vezane za istu, kako bi ponudili upravo...
Analiza izvora sredstava hrvatskih kreditnih institucija
Analiza izvora sredstava hrvatskih kreditnih institucija
Gordana Bošnjak
Najznačajnije institucije u kontekstu kreditnih institucija su banke. Gotovo sva istraživanja u svezi događanja na financijskom tržištu uglavnom se temelje na njima, s obzirom da su one nositelji glavnine događanja na istome. U kontekstu financiranja kreditnih institucija, moguće je govoriti o dvije osnovne skupine, a misli se na depozitne i nedepozitne izvore financiranja. Na njihovu visinu, ali i strukturu utječe čitavi niz čimbenika, dugoročnih i kratkoročnih utjecaja koji...
Analiza kompetencija televizijske medijske pismenosti studenata I. godine Sveučilišta u Puli
Analiza kompetencija televizijske medijske pismenosti studenata I. godine Sveučilišta u Puli
Kristina Nefat
U današnjoj vladavini masovnih medija medijske kompetencije doprinose većoj svijesti o medijima i omogućuju razumijevanje masovnih medija te prepoznavanje manipulacije putem medija i utjecaja na društvo. Cilj provedenog istraživanja bio je istražiti poznavanje televizije kao medija na uzorku studenata 1. godine Filozofskog fakulteta i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli koje će ukazati na razinu kompetencija televizijske medijske pismenosti, ovisno o studijskom programu...

Pages