Pages

Zagrobni život
Zagrobni život
Marina Horvat
Poznato je da je egipatska civilizacija jedna od najvećih civilizacija svijeta. Njena kultura izgrađena je prema svjetonazoru koji se sastoji od zemaljskog i prolaznog te nebeskog i vječnog. Religija je imala funkciju regulacije etičkih normi društva i pripreme za zagrobni život. Pridaje se pažnja eshatologiji koja se odnosi na pogrebne rituale, običaje vezane za balzamiranje, ukop pokojnika i sam zagrobni život. Život poslije smrti naziva se Amenta što znači podzemni ili drugi...
Zaključivanje prodaje na primjeru prodaje vozila
Zaključivanje prodaje na primjeru prodaje vozila
Feđa Filipović
Prodajni proces se sastoji od nekolicine faza, a ključna faza je zaključivanje prodaje. Prodajni savjetnici ako ne zaključe prodaju, sve druge faze, iako su ih izveli dobro padaju u vodu. Postoje razni prodajni stilovi kojim se prodavači mogu voditi kako bi pokušali zaključiti prodaju. Ključno je ne propustiti signale koji se mogu desiti i na samom početku, a ispoljavaju se pitanjima ili komentarima kupaca. Događa se da prodavači propuste ove signale zato što su previse fokusirani...
Zapažanja i stavovi odgajatelja o djeci s autizmom
Zapažanja i stavovi odgajatelja o djeci s autizmom
Antonija Puž
Tema ovog završnog rada je „Stavovi i zapažanja odgajatelja o djeci s autizmom“. Sam rad se sastoji od 2 djela. Prvi dio se bazira na teorijskim konceptima značajnim u odgojnom i obrazovnom pristupu u radu s autističnom djecom. Drugi dio se bazira na istraživanju odgajatelja s ciljem da se dobije uvid u njihova zapažanja i stavove o mogućnosti uključivanja autistične djece u redovne predškolske ustanove. U istraživanju su ispitivane dvije hipoteze koje su se zasnivale na...
Zapošljavanje putem društvenih mreža
Zapošljavanje putem društvenih mreža
Matej Hudoletnjak
U završnom radu na temu „zapošljavanje putem društvenih mreža“ govori se o mogućnostima zapošljavanja koje pružaju društvene mreže današnjice. U samom početku rada osvrnuo sam se na pojavu društvenh mreža, što su pružale tada, i što nam danas pružaju. Tržište rada je kompleksna pojava i najveći problem za većinu gospodarstva predstavlja nezaposlenost. U današnje vrijeme velik broj svjetske populacije je korisnik barem jedne društvene mreže. Dok sam se bavio ovom...
Zastupljenost lektirnih naslova u školskoj knjižnici kao kriterij odabira učitelja za obvezan popis lektire
Zastupljenost lektirnih naslova u školskoj knjižnici kao kriterij odabira učitelja za obvezan popis lektire
Daniela Lovreković
Tema ovog diplomskog rada je „Zastupljenost lektirnih naslova u školskoj knjižnici kao kriterij odabira učitelja za obvezan popis lektire.“ Rad se sastoji od teorijskog i istraživačkog dijela. U teorijskom dijelu rada objašnjeno je kako je školska lektira dio programa književnosti hrvatskog jezika te prema kojim kriterijima se biraju djela za popis lektire. Rad se osvrće i na strukturu nastave lektire te na koje načine joj kreativno pristupiti i kako motivirati učenike za...
Zastupljenost likovnih umjetnica u literaturi o likovnoj umjetnosti
Zastupljenost likovnih umjetnica u literaturi o likovnoj umjetnosti
Mirna Romić
Kao tema vodilja ovog rada bila je zastupljenost likovnih umjetnica u literaturi o likovnoj umjetnosti. Ako samo malo proučimo literaturu o povijesti umjetnosti, brzo se može doći do konstatacije da prije 19. stoljeća nema baš zabilježenih ženskih imena u povijesti umjetnosti. No morali smo otkriti zašto je to tako. Kako povijest umjetnosti, odnosno i sama likovna umjetnost, prati kulturno povijesna zbivanja svog vremena morali smo nešto reći o položaju žena općenito u društvu...
Zavarivanje raznorodnih čelika - MAG postupkom zavarivanja
Zavarivanje raznorodnih čelika - MAG postupkom zavarivanja
Samir Grudić
U radu je dokazana mogućnost zavarivanja raznorodnih čelika. Prikazano je zavarivanje MAG postupkom praškom punjenom žicom AISI 316L čelika sa DH36 čelikom. Zavarivanje je izvedeno na sučeljenim spojevima u vertikalnoj i zidnoj poziciji na keramičkoj podlozi. Provedena je vizualna kontrola spoja, penetrantska kontrola, ultrazvučna kontrola te ispitivanje mehaničkih svojstava spoja. Provedeno je mjerenje brzine zavarivanja, te unos topline u zavareni spoj.
Zavarivanje raznovodnih čelika - MAG postupkom zavarivanja
Zavarivanje raznovodnih čelika - MAG postupkom zavarivanja
Samir Grudić
U radu je dokazana mogućnost zavarivanja raznorodnih čelika. Prikazano je zavarivanje MAG postupkom praškom punjenom žicom AISI 316L čelika sa DH36 čelikom. Zavarivanje je izvedeno na sučeljenim spojevima u vertikalnoj i zidnoj poziciji na keramičkoj podlozi. Provedena je vizualna kontrola spoja, penetrantska kontrola, ultrazvučna kontrola te ispitivanje mehaničkih svojstava spoja. Provedeno je mjerenje brzine zavarivanja, te unos topline u zavareni spoj.
Zavičajna baština Peroja u radu sa predškolskim djetetom
Zavičajna baština Peroja u radu sa predškolskim djetetom
Ivana Štokovac
Ovaj rad pisan je s ciljem predstavljanja Peroja i jedinstvene perojske kulturne baštine. Prikazuje povijest Peroja, kao i njegovu materijalnu i nematerijalnu baštinu. Prije svega, opisano je djelovanje Društva perojskih Crnogoraca „Peroj 1657.“, u nastojanju njegovanja narodnih pjesama, plesova, i drugih osobitosti s najmlađim pripadnicima. Jedno od poglavlja nudi prijedloge i ideje za kvalitetniji, usmjereniji i potpuniji rad s djecom predškolske dobi. Kroz rad doznajemo zašto je...
Zavičajna tradicija u glazbenom stvaralaštvu Marijana Jergovića
Zavičajna tradicija u glazbenom stvaralaštvu Marijana Jergovića
Vinka Bedeković
U radu se analizira život, stvaralaštvo i ostavština Marijana Jergovića, utemeljenost njegovoga glazbenog stvaralaštva na podravskoj glazbenoj tradiciji, utjecaj njegovoga glazbenog stvaralaštva na identitet i kulturni etos Pitomače i Podravine te značaj i vrijednost njegove glazbene ostavštine. Osim skladateljskoga stvaralaštva i dirigentskoga i glazbeno-pedagoškoga rada, značajan dio Jergovićeve glazbene djelatnosti obilježio je njegov melografski rad koji predstavlja...
Zavičajni autori u nastavi materinskoga jezika
Zavičajni autori u nastavi materinskoga jezika
Katarina Đoić
Dijete najbolje poznaje svoj materinski jezik i prije ulaska u svijet školovanja ima predodžbu o funkcioniranju jezika, ustroju rečenice, njezinoj primjeni i poimanju. Ulaskom u svijet školovanja počinje učiti standardni jezik i primjećivati da se taj jezik razlikuje od njegovoga primarnoga jezika. Potreba za lakšim usvajanjem standardnoga jezika uvjetuje primjenu načela zavičajnosti. Opisom zavičajnih autora, Josipa Lovretića, Slavka Jankovića, Ane Šebalj obuhvaćene su...
Zavičajni govor kod djece vrtićke dobi
Zavičajni govor kod djece vrtićke dobi
Karin Červar
Kroz ovaj rad nastojalo se istražiti koliko djeca često koriste zavičajni govor u obiteljskom okruženju i vrtiću. Objašnjavaju se materinski jezik, dijalekti, zavičajni govor. Opisuju se faze govorno-jezičnog razvoja, tijek razvoja govora i jezika od rođenja do sedme godine, kako televizija utječe na kulturu i jezik te koje se sve vrste teškoća pojavljuju u razvoju govora i jezika. Opisuju se hrvatska narječja (štokavski čakavski i kajkavski) koja označavaju govor nekog...

Pages