Pages

Znanstvena revolucija (od druge polovice 16. stoljeća do kraja 17. stoljeća)
Znanstvena revolucija (od druge polovice 16. stoljeća do kraja 17. stoljeća)
Barbara Štefanac
Znanstvena revolucija započela je Kopernikom i završila Newtonom. Označila je napredak u znanosti. Do revolucije na području znanosti je došlo iz potrebe ranonovovjekovnog društva za promjenom u svim aspektima društva. Renesanse 12. stoljeća uvelike je utjecala na renesansu 15. st.; postavila je temelje novim generacijama koje su niknule u ranom novom vijeku. Te su generacije intelektualaca došle do novih spoznaja i revolucionarnih otkrića proučavanjem, propitkivanjem i...
Znanstveni profil Hrvatskih znanstvenika iz područja turizma - teme i metode
Znanstveni profil Hrvatskih znanstvenika iz područja turizma - teme i metode
Roberta Cetina
Hrvatska domaća znanost obiluje uvaženim znanstvenicima i brojnim djelima, koja na cjelovit i kvalitetan način obrađuju problematiku turizma kao suvremenog fenomena. Među njima su svoj značaj očitovali i Boris Vukonić, Nevenka Čavlek, Niko Koncul i Ante Dulčić. Ovi autori obrađuju sve teme u svezi turizma, poslovanja u turizmu, menadžmenta u turizmu, ali i njegova razvoja. Osim što razrađuju osnovne teorijske osnove u svezi njega, iste nadopunjuju vlasititim...
Značaj bihevioralne ekonomije u svijetu
Značaj bihevioralne ekonomije u svijetu
Tina Đorđević
Razvojem ekonomske misli, empirijskim proučavanjima i novijim nalazima u raznim znanstvenim poljima pojavila se nova ekonomska disciplina – bihevioralna ekonomija. Bihevioralna ekonomija odbija tezu da je čovjek homo economicus i da uvijek donosi racionalne odluke. Glavno načelo bihevioralne misli ogleda se u činjenici kako je čovjek socioekonomikus kojeg karakterizira nerazumno ponašanje, stohastički proces donošenja odluka i iracionalno odlučivanje. Značaj i važnost...
Značaj engleskog jezika u informatičkom obrazovanju na daljinu
Značaj engleskog jezika u informatičkom obrazovanju na daljinu
Ida Bajrić
Cilj ovog rada je dokazati povezanost nivoa znanja engleskog jezika sa uspješnosti informatičkog obrazovanja na daljinu. E-učenje ili učenje na daljinu nudi niz prednosti kao što su efikasnije korištenje vremena i učenje od kuće, ali zahtjeva određena predznanja. Učenje na daljinu samo po sebi podrazumijeva online okolinu i korištenje ICT u kojima prevladava engleski jezik. Stručnjaci iz područja informatike obrazuju se čitav život i znanje engleskog jezika je preduvjet...
Značaj i uloga obnovljivih izvora energije u poticanju gospodarskog razvoja hrvatskih otoka
Značaj i uloga obnovljivih izvora energije u poticanju gospodarskog razvoja hrvatskih otoka
Ana Šarbaić
Obnovljivi izvori energije postali su danas imperativ u proizvodnji električne energije. Obzirom da korištenje i proizvodnja neobnovljivih izvora energije polako odlazi u povijest, obnovljivi izvori energije postaju jedan od pokazatelja razvijenosti pojedine zemlje. Obnovljivi izvori energije ne zagađuju okoliš u tolikoj mjeri kao neobnovljivi, najznačajniji obnovljivi izvori energije su: energija vjetra, energija sunca, bioenergija i energija vode. Hrvatska zbog geografskog položaja i...
Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematerijalne imovine
Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematerijalne imovine
Fabio Ivinić
Zahvaljujući financijskim izvještajima stječe se uvid u financijsko stanje i rezultate poslovanja poslovnog subjekta, njima je također moguće komparirati uspješnost i rast pojedinih društava, saznati dinamiku kretanja pojedinih pozicija u financijskim izvještajima te doći do saznanja o nizu ostalih varijabla i analiza koje su u određenom trenutku potrebne kako bi se stekao što bolji i kvalitetniji uvid u poslovanje i učinkovitost poslovanja poslovnih subjekata. No, pitanje je...
Značaj korištenja engleskog jezika u izradi WEB stranica
Značaj korištenja engleskog jezika u izradi WEB stranica
Josip Šuvak
Cilj ovog rada je ukazati na snažnu povezanost između engleskog jezika i programiranja, odnosno njegov utjecaj na programiranje. Svakodnevno programski jezici se sve više mijenjaju stoga je nužno poznavanje engleskog jezika kako bi programeri mogli pratiti novosti te koristiti literaturu koja je većinom na engleskom jeziku pa samim time i pronaći neka rješenja na greške u programu. Programski jezici kao što su Php ili JavaScript su jezici koji se koriste kod razvijanja web stranica...
Značaj naslova "Europski glavni grad kulture" za turizam gradova
Značaj naslova "Europski glavni grad kulture" za turizam gradova
Emanuela Brečević
Svrha rada je utvrđivanje utjecaja titule Europske prijestolnice kulture na regionalni turizam, odnosno utjecaj na turizam gradova i regija koja se natječu u proglašenju Europske prijestolnice kulture. Program Europske prijestolnice kulture predstavlja veliku korist stanovnicima grada i okolice u povećanju životnog standarda i kvalitete života, jer se ulažu velika financijska sredstva u gradnju kulturnih ustanova vrhunske suvremene arhitekture i adaptaciju postojećih kulturnih...
Značaj održivog marketinga s obzirom na promjene u okruženju
Značaj održivog marketinga s obzirom na promjene u okruženju
Matko Biuk
Razvoj znanosti, tehnologije, brojne inovacije unaprijedile su društvo, no tehnologije pored pozitivnih pomaka u društvu sa sobom nose negativne i štetne utjecaje na okolinu. S razvojem masovne proizvodnje i porastom potrošnje, uslijed globalizacije, pretjeranog rasta populacije, opravdana je bojazan od krajnjeg iscrpljivanja, degradacije i uništavanja prirodnih resursa. Nameće se obveza obnovljivog razvoja, racionalnog raspolaganja resursima posebice onim neobnovljivim te ulaganja u...
Značaj poticanja dugoročne usmjerenosti trgovačkih društava u suvremenim uvjetima poslovanja
Značaj poticanja dugoročne usmjerenosti trgovačkih društava u suvremenim uvjetima poslovanja
Valna Cukon
Trgovačka društva danas posluju u suvremenim uvjetima za koje je značajno da su uvjeti velikih promjena. Zbog navedenog razloga moraju pronalaziti i primjenjivati tehnološka i tehnička znanja kako bi bila konkurentna na globalnom tržištu koje nameće visoke kriterije kvalitete, učinkovitosti, razvojnih sposobnosti, te kompetencija menadžera. Trgovačka društva trebaju biti spremna na konstantne promjene, te primjenjivati inovativna rješenja i nove tehnologije. Kako bi društvo...
Značaj prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj
Značaj prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj
Bruno Dir
Rad Značaj prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj bavi se značajkama obnovljivih i neobnovljivih izvora energije te njihovim potencijalima, raspoloživosti, mogućnostima iskorištavanja utjecajima na ekonomski rast i razvoj zemlje. Svjetska populacija svoje energetske potrebe najviše iskorištava iz neobnovljivih resursa poput ugljena, nafte i prirodnog plina čiji su negativni utjecaji na okoliš detaljno opisani. S obzirom na to pažnja je posvećena obnovljivim prirodnim resursima...
Značaj prometa za hrvatski turizam
Značaj prometa za hrvatski turizam
Ivana Igrec
Tema ovog Završnog rada je promet u hrvatskom turizmu. Svrha rada je pomoću komparativne analize Mediteranskih zemalja dokazati kako prometna infrastruktura može unaprijediti hrvatski turizam. Cilj istraživanja je analizirati važnost prometne infrastrukture za turizam te utvrditi prednosti i nedostatke. Pri pisanju rada korištena su metoda analize i sinteze, metoda komparacije, metoda deskripcije, metoda interpelacije i metoda klasifikacije. Pomoću tih metoda se nastojalo utvrditi da...

Pages