Pages

Šest puzli u međunarodnoj makroekonomiji
Šest puzli u međunarodnoj makroekonomiji
Željka Kavčić
U ovom završnom radu istraženo je šest puzli ili otvorenih pitanja u međunarodnoj makroekonomiji. Rad se temelji na članku M. Obstfelda i K. Rogoffa iz 2000. godine: „Šest glavnih puzli u međunarodnoj makroekonomiji: Postoji li zajednički uzrok?“. Puzla domaće pristranosti u međunarodnoj globalnoj razmjeni, naglašava da ljudi imaju snažno izraženu sklonost ka potrošnji domaćih dobara, što je zajedničko svim zemljama uključenima u istraživanje. Feldstein–Horioka...
Šestinski kišobran u njegovanju usmene baštine s predškolskim djetetom
Šestinski kišobran u njegovanju usmene baštine s predškolskim djetetom
Kristina Prelčec
U ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja primjenjuju se razni načini kako kulturnu baštinu i tradiciju približiti djeci u svakodnevnom radu i razviti svijest o identitetu, odnosno pripadnosti nekoj zajednici. U ovome završnom radu objašnjeni su načini, metode i oblici pomoću kojih se kulturna zavičajna baština implementira u neposredni odgojno-obrazovni proces u radu s djecom predškolske dobi. „Proces konstruiranja pojmova zavičaj i domovina započinje u ranom...
Šimonovićeva "Duga" s pozicije rodne teorije
Šimonovićeva "Duga" s pozicije rodne teorije
Josipa Parlov
U ovom radu riječ je o Šimunovićevoj pripovijetci Duga koju smo analizirali s pozicije rodne teorije. Na samom početku predstavili smo kratak pregled opusa Dinka Šimunovića koji je najvećim dijelom prožet patrijarhalnošću, s obzirom na to da i sami pisac potječe iz takve sredine. Na temelju njegove pripovijetke Duga analizirali smo lik Srne/Brunhilde koja predstavlja opasnost za društvo unutar kojeg živi jer se svojim ponašanjem ne uklapa u jasno strukturirana pravila...
Širenje inovacija, utjecaj na potrošače i njihova zaštita
Širenje inovacija, utjecaj na potrošače i njihova zaštita
Elizabeta Buljan
U 21. stoljeću situacija na tržištu je takva da potrošači imaju sve veću snagu i moć. Konkurencija na tržištu je nemilosrdna pa dobar proizvod više nije garancija uspjeha. Stalno ulaganje u inovacije jedino omogućuje zadržavanje konkurentske prednosti te zadržavanje i privlačenje novih potrošača. Društvo bez potrošnje ne bi postojalo, potrošnja bez potrošača ne bi nastala, a država bez potrošnje ne bi napredovala stoga su inovacije bitne kako za pojedinca tako i za...
Škola plivanja za djecu predškolskog uzrasta i djecu u priamarnom obrazovanju
Škola plivanja za djecu predškolskog uzrasta i djecu u priamarnom obrazovanju
Angelina Banko
Učenje plivanja i znanje plivanja od neprocjenjive je važnosti svakom pojedincu, pogotovo djeci. Zbog važnosti koju znanje plivanja ima u svakodnevnom životu suvremenog čovjeka, obuci neplivača i borbi protiv „plivačke nepismenosti“ poklanja se sve veća pažnja i u svijetu i kod nas. Plivanje je tjelesna aktivnost koja na sveobuhvatan način stimulira svestran i skladan razvitak čovjeka. Plivanje vrlo djelotvorno utječe na sve dijelove tijela, na organe i fiziološke funkcije....
Škola rukometa
Škola rukometa
Andreja Topčić
Rukomet je igra s loptom za djecu koja privlači sve veći broj djece u Hrvatskoj. Igrajući ovu igru djeca kroz timski rad poboljšavaju bazične motoričke sposobnosti i funkcionalne sposobnosti te razvijaju društvene vještine koje su potrebne da bi se razvio osjećaj za „timski duh“ i „fair play“. Kroz ovaj rad nastojalo se objasniti osnovno o školi rukometa za najmlađe. U radu će biti riječi o samoj povijesti rukometne igre, osnovnim elementima rukometnih tehnika,...
Škola skijanja
Škola skijanja
Vanesa Meandžija
Danas je skijanje sve popularniji sport kojim se bavi više od 220 milijuna ljudi. Da bi učenje i usvajanje prvih koraka na snijegu bilo jednostavnije i brže, djeca se već u predškolskoj dobi susreću i uključuju u programe skijaških škola. U ovom radu detaljno je opisana škola skijanja s naglaskom na podučavanje djece predškolske dobi. Također su dane preporuke za odabir skijaške opreme za djecu te su elementi škole skijanja objašnjeni redoslijedom koji preporuča program...
Škola skijanja u primarnom obrazovanju
Škola skijanja u primarnom obrazovanju
Ivana Olujić
Cilj ovog diplomskog rada je opisati školu skijanja te objasniti kako istu primijeniti u primarnom obrazovanju. U Hrvatskoj školi skijanja uče se elementi osnovne, napredne i natjecateljske škole skijanja. Učenici su sposobni naučiti i savladati sve elemente škole skijanja tijekom primarnog obrazovanja. Skijanje je sport koji se može realizirati i kroz nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Učitelj je osoba koja odabire hoće li provoditi skijanje u primarnom obrazovanju, a drugi...
Štinjan (Fort Punta Christo) i Tolmin (Sotočje): Usporedba festivalskih lokaliteta i kulture
Štinjan (Fort Punta Christo) i Tolmin (Sotočje): Usporedba festivalskih lokaliteta i kulture
Andrea Peleš
U ovome završnome radu istraživala se tema: Štinjan (Fort Punta Christo) i Tolmin (Sotočje): Usporedba festivalskih lokaliteta i kulture. Tijekom istraživanja došlo se do spoznaje da su najveću ulogu u ostvarivanju supkulturnih festivala na manje turistički razvijenom mjestu imali lokalni stanovnici Tolmina i Štinjana. Pojavom drugačijih stilova glazbe, stranih posjetitelja i buke na festivalima očekivala se negativna reakcija lokalnog stanovništva, no suprotno od toga...
Štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje u dječjem vrtiću
Štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje u dječjem vrtiću
Elizabeta Adembegović
Glavni elementi ovoga rada su razvoj govora predškolske djece te hrvatski jezik i narječja. Kroz cjelokupni rad, cilj je bio prikazati kako narječja utječu na razvoj dječjega govora. Provela sam istraživanje koje potvrđuje postavljene hipoteze, koje tvrde da su pretpostavljena odstupanja u govoru standardnoga hrvatskoga jezika kod djece predškolske dobi, zbog utjecaja mjesnih govora i dijalekata. Isto tako, pretpostavlja se manja devijacija kod djece koja govore štokavskim...
Šumske životinje u glazbenim pjesmaricama
Šumske životinje u glazbenim pjesmaricama
Martina Jelušić
Glazba je danas postala sveprisutan čimbenik u svakodnevnom životu čovjeka te pomoću glazbe čovjek izražava svoje najdublje osjećaje i raspoloženja. Ona nije samo rezultat određenih emocija, nego može utjecati na čovjeka, odnosno u njemu proizvoditi emocije. Glazbena iskustva djece započinju pasivnom glazbenom aktivnošću, to jest slušanjem, a putem organiziranih i slobodnih aktivnosti djeca razvijaju glazbene sposobnosti i znanja. Pjesme koje se najčešće koriste u...
Želim usvojiti dijete
Želim usvojiti dijete
Ivana Banko
Tema ovog završnog rada govori o procesu zasnivanja posvojenja i svim sastavnicama koje ono podrazumijeva. U okviru spomenute teme, u radu se objašnjava čitav pravni postupak procesa posvojenja djeteta, od samih pretpostavki za zasnivanje posvojenja sve do pravnih učinaka koje posvojenje donosi. Također, rad objašnjava važnost, ciljeve i način pripreme svih sudionika posvojenja, kao i ulogu Centra za socijalnu skrb koji predstavlja vrlo važan čimbenik u cijelom procesu. S obzirom...

Pages