Paginacija

Ženski likovi u pripovjednom opusu Josipa Kozarca
Ženski likovi u pripovjednom opusu Josipa Kozarca
Adna Taletović
Rad započinje kratkim uvodom u opće kretanje književnosti 19. stoljeća te se opisuju osnovne karakteristike realizma i romantizma u hrvatskoj književnosti. Predstavlja se osnovna podjela ženskih likova te se navodi karakterizacija istih po arhetipovima Helene Sablić-Tomić. Analizira se pojam kućnog anđela, fatalne žene, produhovljene žene te žene na putu prema samosvijesti. Što se tiče arhetipova, navodi se arhetip supruge, majke i udovice, arhetip žene ljubavnice te...
Ženski likovi u romanima "Gospođa Bovary" G. Flauberta i "Posljednji Stipančići" V. Novaka
Ženski likovi u romanima "Gospođa Bovary" G. Flauberta i "Posljednji Stipančići" V. Novaka
Paola Brezac
Nakon uvodnog dijela, u radu je opisano mimetičko poimanje književnosti. Da bi se književnost razumjela, potrebno je vratiti se u prošlost i proučiti kakve je imala utjecaje i uzore. Isto tako, ona se nije jednako razvijala u svim državama svijeta. Realizam u europskom i u hrvatskom kontekstu imao je svoje zajedničke karakteristike, ali i različitosti. Kao književno razdoblje, iznjedrilo je mnoge velike naslove, kao što su Gospođa Bovary i Posljednji Stipančići. U tim djelima...
Ženski likovi u romanu Isušena kaljuža
Ženski likovi u romanu Isušena kaljuža
Leona Rac
Kada govorimo o Janku Poliću Kamovu, govorimo o najznačajnijem protoavangardistu hrvatske književnosti. Roman Isušena kaljuža dovršio je 1909., a objavljen je tek 1957. godine. Roman je sastavljen od tri dijela: Na dnu, U šir i U vis. Protagonist Isušene kaljuže jest Arsen Toplak i u ovom radu obrađivani su njegovi odnosi sa ženama, sa majkom i sa sestrom. Uz to, prikazan je ženski identitet u jeziku i njihova nejednakost.
Život Lee Deutsch
Život Lee Deutsch
Matea Čelebija
Razdoblje između dva svjetska rata iznjedrilo je nove političke i društvene ideje u zemljama gubitnicama Prvog svjetskog rata. Invazijom nacista na Poljsku 1939. započeo je Drugi svjetski rat te je Treći Reich svoju antisemitsku politiku ubrzo proširio po osvojenim europskim područjima. Osnivani su koncentracijski logori u kojima su se masovno istrebljivali Židovi, Romi i drugi narodi. Takvu je politiku provodila i Nezavisna Država Hrvatska. Lea Deutsch bila je petnaestogodišnja...
Život i djelo Leonarda Da Vincija
Život i djelo Leonarda Da Vincija
Robert Raković
Leonardo da Vinci bio je čovjek koji je svojim djelima, razmišljanjem i djelovanjem nadilazio granice i mogućnosti svojega vremena. Renesansni čovjek po definiciji kao da je opisivao i definirao Leonarda. Svestran, praktičan čovjek iznadprosječne inteligencije, koji je ostavio traga u svakoj domeni koje se dotaknuo. Leonardo je bio čovjek koji je neprestano nadograđivao svoje znanje i radio na sebi. Iako njegova djela prikazuju preciznost i perfekciju kakva se rijetko viĎa,...
Život i djelo Santoria Santoria
Život i djelo Santoria Santoria
Tara Pavlović
Santorio Santorio, rođeni Kopranin, osobito je značajan za puljsko područje, kao jedan od začetnika istarske medicine. Djetinjstvo je proveo u rodnom gradu i u Mlecima. Od 1575. do 1582. god. je studirao medicinu na Sveučilištu u Padovi, gdje je dobio laureat doktora medicine. Većina njegovih biografa navodi da je 1587. godine otišao u Poljsku, na poziv kralja Maksimilijana te da je ondje ostao 14 godina. Međutim, to nije pouzdano, jer se u poljskom arhivu ne nalazi ime Santorija...
Život i djelo hrvatskih skladateljica
Život i djelo hrvatskih skladateljica
Sonja Sekulić
Poznato je da će glazba lakše pristupiti djeci i prenijeti im određene sadržaje stoga sam u ovom radu odlučila prikazati stvaralaštvo skladateljica od 19. i 20. stoljeća. U radu je prikazan životopis Dore Pejačević (1885. – 1923.), Ivane Lang (1912. – 1982.), Đeni Dekleve Radaković (1949.), Sanje Drakulić (1963.) te njihova djela kroz cjelokupni životni rad, no najveći je naglasak stavljen na Doru Pejačević. Skladateljice su inspirativno i vrlo emocionalno pristupale...
Život i rad Sigmunda Romberga
Život i rad Sigmunda Romberga
Ina Cerovečki
Mađarski skladatelj Sigmund Romberg rodio se 29. srpnja 1887. godine. Svoje djetinjstvo provodi u malom gradu Belišću, poznat po drvnoj industriji. Nakon završene Osnovne škole, Sigmund se seli u Osijek te pohađa Realnu gimnaziju. U Osijeku je član poznatog školskog orkestra pod vodstvom profesora Boggioa. Nakon Osijeka seli se u Pečuh, pa Szeged te na kraju u Beč. U Beču odrađuje vojni rok, a nakon toga, odlučuje se na odlazak u Ameriku. U Americi Sigmund upoznaje braću...
Život i rad rudara kroz povijest
Život i rad rudara kroz povijest
Anita Abramović
U završnom radu se nastojao dati uvid u život i rad rudara kroz povijest. Rudarstvo je jedna od najstarijih gospodarskih djelatnosti koja je utjecala na razvoj niza drugih djelatnosti. Može se pratiti od prapovijesnog doba. Problem istraživanja odnosi se na nedostatnost relevantnih podataka o životu i radu rudara kroz povijest, te promjenama koje su se tijekom povijesti dogodile pod utjecajem različitih čimbenika, posebice tehničkih i tehnoloških inovacija, te davanju veće...
Život i rad u Dubrovniku u vrijeme merkantilizma
Život i rad u Dubrovniku u vrijeme merkantilizma
Bojana Brunjak
U ovome radu naglasak je na životu i radu u Dubrovniku u vrijeme merkantilizma, razdoblju koje je trajalo od 15. do 18. stoljeća. Merkantilizam osnovicom državnog bogatstva smatra zalihu zlata pa se državnim mjerama stimulira monopolističko posjedovanje sirovina, nametanje poreza, potiče vlastiti izvoz, investicije u trgovinu i promet i osvajanje novih tržišta. Merkantilizam je u 19. stoljeću napušten u korist slobodne utakmice pa kao posljedica pojave merkantilizma nastaju...
Život na margini i neprihvatljiva ponašanja u kasnosrednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj Slavoniji
Život na margini i neprihvatljiva ponašanja u kasnosrednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj Slavoniji
Kristina Kopecki
Marginalnim skupinama smatrane su one skupine ljudi kojima je život bio na rubu egzistencije i koji su se na svom položaju borili kako bi opstali na sve moguće načine, makar to značilo da će biti ugnjetavani, osuđivani, prozivani, javno sramoćeni, protjerivani ili ubijani. Upravo takve skupine ljudi i njihovo ponašanje tema su ovog rada. To su siromasi, napuštena djeca, prostitutke, vještice, kockari, razbojnici, kradljivci, provalnici i ubojice. Razdoblje u kojem su proučavana...
Život u Pazinu u drugoj polovici 19. stoljeća prema matičnim knjigama
Život u Pazinu u drugoj polovici 19. stoljeća prema matičnim knjigama
Nikola Ardalić
Rad „Život u Pazinu u drugoj polovici 19. stoljeća prema matičnim knjigama krštenih, vjenčanih i umrlih.“ preko matične knjige krštenih razdoblja 1847.-1882., matične knjige vjenčanih razdoblja 1847.-1912. i matične knjige umrlih 1847.-1909. analizira razdoblje od 1850. do 1870. godine. Preko matične knjige krštenih analiziraju se godišnje razlike u krštenjima djece u Pazinu, sezonske varijacije krštenja i začeća, broj babica i svećenika koji su ta krštenja obavljali,...

Paginacija