undergraduate thesis
The impact of the action "Buy Croatian" on consumers

Toni Cvijović (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleUtjecaj akcije "Kupujmo Hrvatsko" na potrošače
AuthorToni Cvijović
Mentor(s)Lenko Uravić (thesis advisor)
Abstract
Struktura završnog rada se sastoji od uvoda, tri poglavlja i zaključka. U prvom poglavlju se objašnjava što je akcija i kako treba usmjeravati akciju pri provođenju cilja akcije, u drugom poglavlju se navode potrošači, te se objašnjava ponašanje potrošača, dok je u trećem poglavlju objašnjena akcija Kupujmo hrvatsko te utjecaj akcije Kupujmo hrvatsko na potrošače. Cilj završnog rada je prikazati pozitivan utjecaj provođenja akcije na potrošače. Akcija Kupujmo hrvatsko Hrvatske gospodarske komore predstavlja akciju opće društvene namjene koja snažno promovira i podupire domaće gospodarstvo s osnovnom namjerom osvješćivanja važnosti kupovine domaćih proizvoda kako bi se pridonijelo jačanju hrvatskoga gospodarstva, povećanju njegove ukupne konkurentnosti, te posljedičnog jačanja i očuvanja nacionalnog identiteta. Glavni cilj akcije je sveobuhvatna promocija hrvatskog gospodarstva, odnosno podizanje svijesti građana o važnosti kupovine hrvatskih proizvoda. Zbog golemog uspjeha koji je polučila klasična akcija Kupujmo hrvatsko, Hrvatska gospodarska komora je 2015. godine uvela novi koncept, koncept specijalizirane akcije Kupujmo hrvatsko - hrvatski proizvod za hrvatski turizam. Osnovni ciljevi ovog projekta su trajno povezivanje dobavljača, proizvođača i kupaca u turističkom sektoru umrežavanjem kroz B2B susrete, tematske panele i prezentacije, te edukacije najmlađih naraštaja i građanstva o postojanju kvalitetnih hrvatskih proizvoda i davanje značaja turističkom sektoru kao važnom distribucijskom kanalu za hrvatske proizvode pri čemu bi se ujedno i smanjila ovisnost turizma o uvoznim proizvodima. Dakle, povezivanjem hotelijera i hrvatskih proizvođača ostvaruju se sinergijski efekti u hrvatskom turizmu i cjelokupnom gospodarstvu, čiji cilj je, uz promociju hrvatskih proizvoda, promocija Republike Hrvatske kao turističke destinacije. Ciljevi novonastalog projekta su povezivanje dobavljača, proizvođača i kupaca u turističkom sektoru, smanjenje ovisnosti za uvozom stranih proizvoda i poticanje proizvodnje domaćih proizvoda. Sinergijski efekti u hrvatskom turizmu i cjelokupnom gospodarstvu se ostvaruju povezivanjem hrvatskih proizvođača i hotelijera. Ostvaruje se promocija Republike Hrvatske u vidu turističke destinacije.
KeywordsBuy Croatian consumers action Croatian economy
Parallel title (English)The impact of the action "Buy Croatian" on consumers
Committee MembersAriana Nefat (committee chairperson)
Lenko Uravić (committee member)
Dražen Alerić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationFinance
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel abstract (English)
The structure of the dissertation consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The first chapter explains the action and how to direct action in implementing the objective of the campaign, second chapter discusses consumers, and explains consumer behavior, while the third chapter explains the action "Buy Croatian" and the impact of the action "Buy Croatian" on consumers. The aim of the dissertation is to show the positive impact of the implementation of actions to consumers. Action "Buy Croatian" of the Croatian Chamber of Commerce represents the action of the general social purposes which strongly promotes and supports the local economy with the primary intention of raising awareness of the importance of buying local products in order to contribute to the strengthening of the Croatian economy, increasing its overall competitiveness, and the consequent strengthening and preserving the national identity. The main objective of the campaign is a comprehensive promotion of the Croatian economy, as much as raising the awareness of the importance of buying Croatian products. Due to the huge success that it received, a classic action "Buy Croatian", Croatian Chamber of Economy in 2015 introduced a new concept, the concept of specialized action "Buy Croatian - Croatian product for Croatian tourism". The main objectives of this project are to permanently connect suppliers, manufacturers and customers in the tourism sector by networking through B2B meetings, thematic panels and presentations, and to educate young generations and citizens of the existence of quality Croatian products and giving importance to the tourism sector as an important distribution channel for Croatian products, while their goal is to reduce the dependence of tourism on imported products. Thus, the connection between hoteliers and Croatian producers is raising the realisation in synergy effects in Croatian tourism and the overall economy, which aim is the promotion of Croatian products, as well as promoting Croatia as a tourist destination. The objectives of the newly created project as linking suppliers, manufacturers and customers in the tourism sector, reduce dependence on the import of foreign products and encourage the production of local products. Synergistic effects of Croatian tourism and the overall economy are achieved by connecting the Croatian producers and hoteliers, generating the promotion of the Republic of Croatia as a tourist destination.
Parallel keywords (Croatian)Kupujmo Hrvatsko potrošači akcija hrvatsko gospodarstvo
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:482235
CommitterTihana Gerić