undergraduate thesis
Analysis of renewable resources in the Republic of Croatia

Vanja Radolović (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitlePrimjena obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj
AuthorVanja Radolović
Mentor(s)Dean Sinković (thesis advisor)
Abstract
Rad se bavi obnovljivim izvorima energije i načinom njihovih primijenjivanja u Hrvatskoj. Kroz nekoliko poglavlja definirani su obnovljivi izvori poput sunčeve energije, energije vjetra, vode, vodika, energije iz biomase i geotermalne energije. Nakon toga obrađena je njihova primjena u Hrvatskoj, tj. navedena je njihova dostupnost, iskoristivost i količina. Od svih navedenih prirodnih izvora energije najviše pozornosti usmjereno je na energiju Sunca i vode zbog ekonomskog potencijala kojeg solarni kolektori, fotonaponske ćelije i hidroelektrane imaju u Hrvatskoj. Energija iz biomase i geotermalna energija u Hrvatskoj spadaju pod manje dostupne izvore pa je stoga u radu dan kraći osvrt na njihovu primjenu. Također, obrađen je i utjecaj obnovljivih izvora energije na zapošljavanje te je stavljen naglasak na važnost marketinga koji bi svakako omogućio širu primjenu obnovljivih izvora. Budući da je Europska Unija vodeća u svijetu na području tehnologija obnovljive energije ukratko je opisan cilj Unije prema obnovljivim izvorima te su navedene potpore i programi koje je EU izradila za sve članice.
Keywordsrenewable energy sources Croatia sun wind water biomass geothermal energy
Parallel title (English)Analysis of renewable resources in the Republic of Croatia
Committee MembersMarinko Škare (committee chairperson)
Dean Sinković (committee member)
Aljoša Vitasović (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationTourism
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-13
Parallel abstract (English)
The paper deals with renewable energy sources and their way of administering a Croatian. Through several chapters are defined renewable sources such as solar energy, wind energy, water, hydrogen, biomass energy and geothermal energy. After that treated their application in Croatia, ie, given their availability, efficiency and quantity. Of all these natural energy sources, most attention is focused on solar energy and water because of the economic potential of any solar panels, photo voltaic cells, and hydro power plants are in Croatia. Energy from biomass and geothermal energy in Croatia fall under less available sources and is therefore in the paper, a brief overview of their application. Also, it is addressed and the impact of renewable energy on employment and the emphasis on the importance of marketing that would definitely allow wider use of renewable energy sources. Since the European Union is the world leader in the field of renewable energy technologies has been outlined the Union's aim to renewables and are listed grants and programs that the EU is prepared for all members.
Parallel keywords (Croatian)obnovljivi izvori energije Hrvatska sunce vjetar voda biomasa geotermalna energija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:384647
CommitterTihana Gerić