undergraduate thesis
Labin and maintenance of oral regional heritage

Marijana Kalčić (2017)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleLabin i očuvanje usmene zavičajne baštine
AuthorMarijana Kalčić
Mentor(s)Vjekoslava Jurdana (thesis advisor)
Abstract
Baština je ukupnost iz prošlosti sačuvanih i njegovanih kulturnih dobara. Njezina glavna značajka je čuvanje i njegovanje svega što su nam preci ostavili, kao kulturu, tradiciju, zavičajnu mudrost i jezik. Svako područje na svijetu posjeduje baštinu. Ona bi trebala predstavljati temelj zajednice, ali isto tako biti čvrsta veza sa prošlošću. Ta čvrsta veza s prošlošću temelj je sadašnjice i učenja koje moramo približiti djeci da bi osvijestili vrijednosti koje su u ovom suvremenom dobu pomalo izgubljene i zaboravljene. Cilj ovog rada je prikaz Labina i labinskog govora poznatim pod nazivom „labinska cakavica“. Svrha je da se očuva kulturna i usmena zavičajna baština, te da se prenosi s koljena na koljeno kako nikad ne bi postala zaboravljena. Svaki je govor na svoj način poseban i zanimljiv te je nestanak, odnosno smrt bilo kojeg dijalekta, kao i jezika, prava katastrofa. Iz ovoga možemo zaključiti kako zavičajni govor moramo čuvati i njegovati, bitno je da kod djeteta potaknemo istraživačku aktivnost kako bi se djeca zainteresirala za istraživanje i za nadograđivanje novih spoznaja na postojeće.
Keywordsheritage preservation of speech cultural and verbal native heritage Labin
Parallel title (English)Labin and maintenance of oral regional heritage
Committee MembersSandra Kadum (committee chairperson)
Vjekoslava Jurdana (committee member)
Aleksandra Rotar (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Theory and History of Literature
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-31
Parallel abstract (English)
Heritage is the totality of the past preserved and cherished cultural goods. It's main signification is to preserve and cultivate all that our ancestors left us like culture, tradition, native wisdom and the language. Each area in the world has a heritage. The heritage should represent a base of each community but it should also be a strong connection with the past. This strong link with the past is the foundation for the present and learning that we have to approach the children to become aware of the values that are in this modern age a bit lost and forgotten. The aim of this paper is to present Labin and it's speech known as „labinska cakavica“. The purpose is to preserve the cultural and verbal native heritage and that is passed on from generation to generation so that would never become forgotten. Each speech is in it's own way special and interesting and the disappearance or death of any dialect or language would be a real disaster. Based on all this, the conclusion would be that we must preserve and cultivate the native speech, the important thing is to encourage the children in a research activity so they could get interested for research and upgrade of new knowledge to the existing one.
Parallel keywords (Croatian)baština očuvanje govora kulturna i usmena zavičajna baština Labin.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:055658
CommitterAleksandar Ćatić