Pages

"Da se ne zatare" - primjeri iz istarske zavičajne baštine
"Da se ne zatare" - primjeri iz istarske zavičajne baštine
Martina Šuran
Usmena književnost je skup pjevanih ili kazivanih tradicijskih tekstova, a uz naslijeđenu baštinu i živu tradiciju dobiva se specifična kultura nekog područja. Cilj je ovoga rada prikaz složene tematike istarske vokalne glazbene baštine. Također, cilj je pobliže objasniti problematiku takozvane „Istarske ljestvice“ te prikaz etnomuzikološke građe istarske glazbene baštine. U radu se posebno prikazuju primjeri narodnih tekstova koji su analizirani kroz tekstualne i...
"Fontamara" e "Gli indifferenti ", due romanzi del ventennio fascista in Italia
"Fontamara" e "Gli indifferenti ", due romanzi del ventennio fascista in Italia
Petra Orbanić
Il XX secolo ha conosciuto il susseguirsi delle atrocità nelle due guerre e il mondo si è visto invaso da diversi governi avente la dittatura come unico mezzo di controllo massivo sulla popolazione. In Italia, il fascismo ha preso piede già dal 1919, in un paese che cercava di uscire dalla crisi causata dalla Prima guerra mondiale. Con a capo Mussolini, l'Italia si è ritrovata di fronte ad una crisi morale ed economica. La letteratura ha avuto sempre un ruolo fondamentale nella vita...
"Gospoda Glembajevi" Miroslava Krleže i  "Mamino srce" Janka Polića Kamova
"Gospoda Glembajevi" Miroslava Krleže i "Mamino srce" Janka Polića Kamova
Ivona Mrazović
Završni rad na početku donosi kratki pregled pojma drame te bilješke o Janku Poliću Kamovu i Miroslavu Krleži kao autorima dviju drama koje su u središtu ovoga rada. Osim kratkih uvoda u same drame, Mamino srce te Gospoda Glembajevi, u radu se obrađuje tematika propasti obitelji koja predstavlja zajednički motiv obaju autora u spomenutim dramama. Teza koja je zastupljena u radu jest pretpostavka kako, unatoč raznim poveznicama između dvaju autora, nema naznaka o tome da je M....
"Institucije turizma i kulture u pravnom sustavu Republike Hrvatske"
"Institucije turizma i kulture u pravnom sustavu Republike Hrvatske"
Anamaria Derosi
Pravni okvir za djelovanje institucija u turizmu i kulturi Republike Hrvatske određeni su zakonima, uredbama i propisima. Na vrhu tih institucija nalaze se ministarstvo kulture i ministarstvo turizma. Ministarstvima su podređene druge institucije i organizacije koje su organizirane na regionalnom i lokalnom nivou. Te institucije su turističke zajednice županija, gradova, općina i mjesta u turizmu, a u kulturi to su knjižnice muzeji i kazališta. Ovim radom prikazan je njihov ustroj,...
"Istra inspirit" kao primjer ekonomije doživljaja u Hrvatskom turizmu
"Istra inspirit" kao primjer ekonomije doživljaja u Hrvatskom turizmu
Ivana Samardžić
U turističkom sektoru ulazimo u novu četvrtu razinu „ekonomija doživljaja“ gdje se ističu iskustva i doživljaji kao najvažniji dio turističkih proizvoda i usluga. Njen nastanak je uvjetovan djelovanjem različitih čimbenika: razvoj tehnologije, globalna konkurencija i traženje novih metoda diferencijacije, promjena društva te višak novaca i vremena. U hrvatskoj turističkoj ponudi se njen koncept ne koristi dovoljno s obzirom na njene prednosti. No, ipak postoje svijetli...
"Juraj Dobrila"
"Juraj Dobrila"
Marija Lakić
U završnom radu je analizirana djelatnost biskupa Jurja Dobrile i to s aspekta političkih, materijalnih, duhovnih i nacionalnih odrednica. Naime, Juraj Dobrila je kao biskup imao brojne materijalne, kao i organizacijske preduvjete koji su bili neophodni za pokretanje preporoda na području Istre. Biskupove inicijative i nastojanja polazili su od čvrstih svjetonazora kojima se u potpunosti vodio. Dobrilin rad je imao veliki utjecaj na širenje nacionalne i političke svijesti te je na taj...
"Lude dvadesete" u američkom društvu
"Lude dvadesete" u američkom društvu
Valentina Filajdić
Život u Americi nakon Prvog svjetskog rata od 1920. do 1929. činio se kao opušteni život bez briga. Završetkom poslijeratnog razdoblja nacija je napokon bila u miru. Bila je spremna posvetiti se cijelo jedno desetljeće svom privatnom poslu i unapređivanju društva. Emancipacije žena, promjene u modi, napredci u tehnologiji i infrastrukturi – sve su to obilježja 1920-ih. Zahvaljujući napredcima u tehnologiji, kao što je bio radio, sada se počela gubiti nacionalna svijest, a prvi...
"Marketing festivala i događanja"
"Marketing festivala i događanja"
Andrea Rota
Naslov rada jest „Marketing festivala i događanja“. Festivali i događanja javne su proslave čiji je cilj poboljšati imidž turističke destinacije, proslaviti važne prekretnice te predstaviti djela iz područja umjetnosti, glazbe, kulture i ostaloga. Kako bi se neki festival ili događanje promovirali te usavršili za željenu publiku, tu se javlja marketing koji prije prodaje, tijekom te nakon prodaje proizvoda poduzima sve aktivnosti koje se kontinuirano provode kako se...
"Mračna strana" pulskog podzemnog tunela
"Mračna strana" pulskog podzemnog tunela
Bojan Mejak
Turizam je jedna od najbrže rastućih grana ekonomije današnjice. Gotovo da nema dijela svijeta koji ne sudjeluje u turističkom kretanju. U tom smislu mračni turizam, kao sastavni dio turističke ponude praktički je tek na početku. Mračni turizam pun je novih mogućnosti, izazova, novih ideja, sadržaja koji sa razvojem ovog našeg ubrzanog svakodnevnog života dolazi sve više do izražaja. Turisti su sve zahtjevniji, pa postoji potražnja za nestandardnim i neobičnim turističkim...
"Nezakonita" djeca Tara, Vabrige i Frate tijekom 18. i 19. stoljeća
"Nezakonita" djeca Tara, Vabrige i Frate tijekom 18. i 19. stoljeća
Monika Zuprić
Ova studija donosi saznanja o stanovništvu Tara, Vabrige i Frate, tri naselja koja su se 1847. godine ujedinila pod zajedničkom župom. Zapisi u matičnim knjigama su bogati povijesni izvor za formiranje demograske slike te pružaju mogučnost spoznaje mnogih aspekata svakodnevnog života ondašnjeg stanovništva. Početak studije donosi povijest vođenja matičnih knjiga, kratki pregled povijesti Tara, Vabrige i Frate te analizu kretanja stanovništva prema sačuvanim popisima i...
"Nula otpada"
"Nula otpada"
Erika Filiplić
Koncept održivog razvoja može se tumačiti na mnogo različitih načina, ali u njegovoj srži je pristup razvoju koji nastoji uravnotežiti različite potrebe naspram svijesti o ekološkim, društvenim i ekonomskim ograničenjima. Načela održivog razvoja uključuju presjek društvene održivosti, ekonomske održivosti i ekološke održivosti. Model kružne ekonomije ima namjeru dizajniranja otpada. Kružna ekonomija temelji se na ideji da ne postoji nešto poput otpada. Kako bi se to...
"OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA KAO INSTITUCIONALNI INVESTITORI"
"OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA KAO INSTITUCIONALNI INVESTITORI"
Filip Cirkvenec
Struktura financijskih tržišta neprestano se mijenja, dok su se u posljednje vrijeme posebno istaknuli institucionalni investitori, zahvaljujući politici diverzifikacije ulaganja, koncentraciji znanja i olakšanog pristupa informacijama te visokoj likvidnosti. Ovaj završni rad bavi se tematikom osiguravajućih društava te njihovog položaja na financijskim tržištima u svojstvu institucionalnih investitora. Cilj ovog rada je definiranje osiguranja i osiguravajućih društava,...

Pages