diplomski rad
Samoprocjena kompetencija učitelja za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

Nikolina Goldin (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti