Pages

Američki pokret za građanska prava (od 1954. do 1968. godine)
Američki pokret za građanska prava (od 1954. do 1968. godine)
Marko Buršić
Nakon kraja Američkog građanskog rata 1865. godine ukinut je sustav robovlasništva koji je bio temelj društva i gospodarstva južnih država Sjedinjenih Američkih Država. Dok je jug bio pod sjevernom okupacijom bivši robovi dobili su ista prava koja su imali bijelci, međutim kada su 1876. godine južnjaci ponovno dobili kontrolu nad regijom crnci su postepeno izgubili svoja građanska prava. Do početka 20. stoljeća južni crnci su praktički izgubili pravo glasa i bili su odvojeni...
Analisi comparativa delle opere di San Francesco d' Assisi
Analisi comparativa delle opere di San Francesco d' Assisi
Antonella Antonac
Il Medioevo è stato un periodo che ha visto l'affermarsi del potere della Chiesa e delle varie letterature in volgare. La letteratura che è stata maggiormente rilevante per il tema di questa tesi è quella religiosa che, appunto, vanta il primo testo letterario in volgare: le Laudes creaturarum. Il suo autore, Francesco d'Assisi, conobbe la fede dopo una vita agiata segnata dalla prigionia. I suoi scritti dimostrano chiaramente sia i vizi sia le virtù e fanno emergere i diversi esiti che...
Analisi degli stili comunicativi in classe
Analisi degli stili comunicativi in classe
Nataša Paskarević
Le ricerche sulle dinamiche relazionali in contesti scolastici hanno dimostrato che lo stile comunicativo dell’insegnante influisce sull’efficacia dell’insegnamento. Ciò ha portato al cambiamento del ruolo dell’insegnante come pure di quello dell’allievo. Tra i vari compiti, l’insegnante ha il compito portare l’allievo ad attivare e sviluppare una condotta che rimuove gli ostacoli che potrebbero impedire il contatto con gli altri e che minimizza i rischi d'incomprensione,...
Analiza CRM aktivnosti u tvornici Duhana Rovinj
Analiza CRM aktivnosti u tvornici Duhana Rovinj
Joelle Živolić
Upravljanje odnosima s korisnicima (CRM) je poslovna strategija koju danas koriste skoro pa sve kompanije, kako bi one bile u stalnoj interakciji sa svojim korisnicima, bilo da se radi o postojećim korisnicima ili o potencijalnim budućim korisnicima. Strategija upravljanja odnosa s korisnicma pokušava analizirati podatke o povijesti korisnika u kompaniji, a to sve kako bi kompanija poboljšala poslovne odnose sa svojim korisnicima s posebnim naglaskom na zadržavanje korisnika te na kraju...
Analiza aktivnosti ukupne esteraze i ugljične anhidraze tijekom embrionalnog razvoja morskog zekana Aplysia punctata
Analiza aktivnosti ukupne esteraze i ugljične anhidraze tijekom embrionalnog razvoja morskog zekana Aplysia punctata
Ivana Damijanjević
Enzimska aktivnost ukupnih esteraza (UE) i ugljične anhidraze (UA) mjerena je modifikacijom metode po Pocker i Stone-u u ukopnom homogenatu tkiva jajne vrpce morskog zekana Aplysia punctata (Cuvier, 1803). Navedenom metodom prvo se određuje enzimska aktivnost ukupnih esteraza, te se od tih aktivnosti oduzme aktivnost UA dobivena primjenom specifičnog inhibitora UA acetazolamida (AZM). Početno određena je aktivnost UA standarda izoforme CAII iz ljudskih eritrocita i inhibitorski učinak...
Analiza alometrije prirodnih populacija dagnje u Jadranu
Analiza alometrije prirodnih populacija dagnje u Jadranu
Marko Žmarić
Svrha ovog rada je priprema prikupljenih podataka za daljnje statističke analize, potvrde znanstvenih hipoteza koje je moguće postaviti obzirom na postojeće biometrijske podatke (masa, duljina), a odnose se na (zakon kuba i indeks kondicije). Cilj rada bila je digitalizacija, sistematiziranje i prezentiranje obrađenih izvornih terenskih biometrijskih parametara jedinki prirodnih populacija mediteranske dagnje Mytilus galloprovincialis prikupljanih od 2000. do 2010. godine u ožujku,...
Analiza asortimana na primjeru poduzeća sirana Gligora
Analiza asortimana na primjeru poduzeća sirana Gligora
Dominik Hordov
Za temu ovog završnoga rada odabrana je sirana „Gligora“ kako bih se ukazalo na potencijale hrvatske države kao izvora prirodnih ljepota ali i kvalitetnih i svjetski poznatih proizvoda. Koristeći se raznim knjigama, člancima te internetskim stranicama, uvest će se čitatelja u svijet sirane „Gligora“ i njenu dugogodišnju tradiciju i povijest. Kroz razvoj njihovih proizvoda ukazat će se na to kako se novi proizvod razvija na tržištu, kako popularnost toga proizvoda može...
Analiza demografskih kretanja u Hrvatskoj
Analiza demografskih kretanja u Hrvatskoj
Marija Kimer
Glavni cilj ovog rada je analizirati sve promjene u ukupnoj brojci stanovnika u Republici Hrvatskoj. Na temelju navedenih podataka provedena je i projekcija stanovništva do 2100. godine. Kako bi se rad čim bolje shvatio, u prvom poglavlju objašnjeni su svi važni pojmovi vezani su popise stanovništva (migracija, tranzicija, demografija i sl), zatim se prelazi na detaljnu analizu popisa stanovništva 2001. i 2011. godine. Provela su se istraživanja u usporednim popisima vezana za popis...
Analiza dječjeg crteža
Analiza dječjeg crteža
Matea Brajković
Djetinjstvo je najljepše razdoblje u životu svakog čovjeka. Većinu svog vremena djeca provedu u igri, koja je važna za stjecanje motoričkih, emocionalnih, kognitivnih, socijalnih i govornih vještina. Već od najranije dobi okružena su likovnom umjetnosti.U odgojno obrazovnoj ustanovi uključena su u umjetničke procese te istovremeno usvajaju i razvijaju elemente vlastite kulture, smisao za stvaralaštvo, emocionalnu inteligenciju te slobodu mišljenja i djelovanja. Umjetnost im...
Analiza društvenih mreža
Analiza društvenih mreža
Mario Kljajić
Društvene mreže su mreže u kojima su čvorovi grafa ljudi ili ponekad grupe ljudi, dok bridovi predstavljaju neku formu socijalne interakcije između tih ljudi, kao što je prijateljstvo. Društvene mreže olakšavaju upoznavanje novih osoba ali ujedno i održavanje veza sa osobama koje žive na udaljenim lokacijama. Društvenim mrežama mogu se grupirati osobe sa zajedničkim interesima. Social media marketing ( ili marketing na društvenim mrežama) ima za cilj kreirati sadržaj koji...
Analiza e-marketinga turističkih zajednica gradova Istarske županije
Analiza e-marketinga turističkih zajednica gradova Istarske županije
Debora Gambaletta
U promociji turističke destinacije danas gotovo je nezamislivo funkcioniranje bez e-marketinga. E-marketing na suvremenom turističkom tržištu zauzima ključno mjesto na kojem se susreću turistička ponuda i turistička potraţnja, odnosno gdje se nastoji pomoću različitih alata i mogućnosti koje online komunikacija pruţa na što bolji način prezentirati turističku destinaciju. U ovom kontekstu suvremene turističke zajednice sve više uočavaju važnost i nuţnost online...
Analiza ekonomskih funkcija turizma Republike Hrvatske
Analiza ekonomskih funkcija turizma Republike Hrvatske
Marko Cukarić
Turizam Republike Hrvatske već je nekoliko dekada vodeći generator gospodarskog i socijalnog razvoja na ovome području. To se potvrđuje brojnim istraživanjima i praćenjima ove društveno-ekonomske pojave, odnosno identificiranjem učinaka kroz njegove ekonomske i neekonomske funkcije. S obzirom na učinke turizma koji se očituju u BDP-u, generiranju zaposlenosti, uravnoteženju platne bilance i ostalim aspektima, smatra se da je turizam pokretač budućeg gospodarskog razvoja...

Pages