Pages

ANALIZA UTJECAJA TURIZMA NA PROMJENE KULTURNIH VRIJEDNOSTI IZ PERSPEKTIVE ETNOGRAFSKOG FILMA
ANALIZA UTJECAJA TURIZMA NA PROMJENE KULTURNIH VRIJEDNOSTI IZ PERSPEKTIVE ETNOGRAFSKOG FILMA
Nikolina Gerić
Utjecaji globalizacije na lokalno stanovništvo i tradiciju u posljednjem desetljeću ostavili su veliki trag. Nije strano da je sve veći broj zainteresiranih za proučavanje sociokulturnih aspekta identiteta, pa je i znanost bila primorana dati svoje doprinos. Upravo to se smatra jednim od glavnih razloga nastanka audiovizualne antropologije. Audiovizualna antropologija prikazom pojedinih supkultura, etničkih manjima, ruralnog stanovništva pa i pojedinca kroz dokumentarne i etnografske...
AZURE: analiza strukture oblaka i primjer uporabe
AZURE: analiza strukture oblaka i primjer uporabe
Kristijan Pauro
U radu je obrađena je tema računalstva u oblaku (Infrastruktura kao usluga unutar tvrtke Cenosco). Na početku je opisana povijest računalstva u oblaku njegove prednosti, modeli, te opis same strukture Iaas na Azure oblak okolini. Obrađeni su dijelovi Azure virtualne mreže, spajanje i konfiguriranje Site-to-Site VPN-a koji se koriste u tvrtki Cenosco. Na kraju je opisana Azure infrastruktura u Cenosco okolini te mogućnosti konfiguriranje grupe resursa u Azure okolini sa mrežnom...
Acidobazni status u praćenju COVID-19 pacijenta
Acidobazni status u praćenju COVID-19 pacijenta
Jolene Christina Bannister
Pretrage ABS-a i povezanih mjerenja pripadaju prvoj skupini dijagnostičkih postupaka kod hitnih stanja, a na temelju nalaza se donose neodgodive kliničke odluke za procjenu i praćenje stanja svih kritično oboljelih pacijenata, tako i oboljelih od COVID-19. Nalaz arterijske krvi, uzorkovan uz krevet bolesnika, pruža uvid u točnu procjenu izmjene plinova i oksigenacijskog statusa, što je od izrazite važnosti kod liječenja COVID pozitivnih bolesnika s težim oblicima bolesti. Ta...
Addio Pola kao simbol vječitog žaljenja i tihog otpora
Addio Pola kao simbol vječitog žaljenja i tihog otpora
Tatjana Tomić
U ovom diplomskom radu bit će riječi o specifičnoj političkoj reaproprijaciji i preupotrebi pjesme Addio Pola, poznatoj prema glazbenoj izvedbi Gori Ussi Winetoua i Francija Blaškovića, a prema orginalnom predlošku Daniela Načinovića pod naslovom Patrizia. Snažno obilježena melankolijom, nostalgijom i osjećajem tihog otpora, u aranžmanu pogrebnog marša opisuje pogreb fikcionalnog lika prostitutke Cosulich Patrizije i tematizira malu, osobnu priču unutar velikih povijesnih...
Adolescentni razvoj i akademski uspjesi
Adolescentni razvoj i akademski uspjesi
Nina Orbanić
Interes ovog rada bio je ukazati na važnost adolescentnog razvoja u uspjehu na studiju. Jedan od važnijih psiholoških procesa rane adolescencije jest druga individuacija koja podrazumijeva stvaranje vlastite autonomnosti, odnosno formiranje mlade samostalne ličnosti koja je odvojena od one koju je preuzeo od roditelja kao dijete. Psihološkom separacijom adolescenti odbacuju karakteristike i osobnost roditelja, te pokušaju stvoriti vlastitu, autonomnu. Utoliko je uspješnost...
Afektivno računalstvo u poslovanju
Afektivno računalstvo u poslovanju
Loris Cvek
Afektivno računalstvo je relativno poznato područje proučavanja koje se bavi prepoznavanjem emocija pomoću određenog uređaja ili umjetne inteligencije. Cilj rada je istražiti kako i na koje načine afektivno računalstvo funkcionira i kako se primjenjuje u poslovanju. Hipoteza rada je da afektivno računalstvo pomaže i čini poslovanje jednostavnijim, kako za zaposlenike poduzeća u kojem se afektivno računalstvo koristi, tako i za krajnje korisnike koji te usluge koriste....
Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata
Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata
Zvonimir Jauk
Agrarna reforma i kolonizacija dva su nerazdvojiva puta kojima je nakon Drugog svjetskog rata KPJ krenula u osnaživanje gospodarstva. Naravno, prvo je trebalo sakupiti zemljišni fond kako bi kolonisti uopće mogli dobiti zemlju na koju će se naseliti. Tako je donesen niz zakona koji su omogućavali konfiskaciju, odnosno eksproprijaciju zemlje. Konfiscirane su zemlje uglavnom volksdeutschera koji su živjeli u Slavoniji i Baranji, a eksproprirane su zemlje banaka, velikih zemljoposjednika...
Agroturizam u Istri - izazovi razvoja
Agroturizam u Istri - izazovi razvoja
Mia Pustijanac
Tema ovoga završnog rada su agroturizmi u Istri pri čemu se naglašava njihova važnost i mogući izazovi razvoja. Agroturizam je jedan od dominantnih oblika ruralnog turizma koji u Europi bilježi sve veći razvoj od 1950-ih godina. U Hrvatskoj se isti značajnije razvija od 1990-ih godina pri čemu Istra postaje najrazvijenija turistička regija u kontekstu agroturizma. U sklopu ovoga rada provedena je komparativna analiza agroturizama Slovenije i Hrvatske kako bi se ukazalo na...
Akcijski plan razvoja tehnologijom osnaženog doživljaja kulturnog turizma na primjeru destinacije Labin
Akcijski plan razvoja tehnologijom osnaženog doživljaja kulturnog turizma na primjeru destinacije Labin
Tea Cukarić
Kulturni turizam obuhvaća posjete kulturnim i povijesnim znamenitostima turističke destinacije, muzejima i galerijama, glazbeno scenskim događajima i festivalima, predstavama, crkvama te raznim kulturnim ustanovama. Definira se kao putovanje osobe van mjesta stanovanja s ciljem zadovoljenja kulturnih potreba. Prema istraživanjima kulturni turizam je tek osmi motiv dolaska posjetitelja u Hrvatsku. Iako se unazad nekoliko godina, broj dolazaka radi kulturnih atrakcija...
Aktivno slušanje
Aktivno slušanje
Ivona Bajsić
Aktivno slušanje jedna je od temeljnih socijalnih vještina čiji je prvenstveni cilj razumijevanje sugovornika. No kako bi osoba mogla ovladati umijećem aktivnog slušanja, prije svega mora razviti i ostale socijalne vještine poput same komunikacije, verbalne i neverbalne, samopoštovanja i empatije. Nakon toga čovjek je spreman aktivno slušati, što mu ujedno omogućuje i konstruktivno rješavanje konflikta te problema općenito. S obzirom na nedostatak istraživanja i radionica...
Aktivnost poslovnih anđela u Republici Hrvatskoj
Aktivnost poslovnih anđela u Republici Hrvatskoj
Ilijana Vozila
Poslovni anđeli su uspješni poduzetnici koji ulažu svoj novac i znanje u projekte visokog rizika u zamjenu za vlasnički udio. Većinom ulažu u informatičke usluge, zdravstvo, biotehnologiju i energetiku. Rad se bavi analizom obilježja poslovnih anđela u Hrvatskoj i Europi te analizom njihova ulaganja u zemljama Europe. Poslovni anđeli imaju veliki utjecaj na razvoj gospodarstva neke zemlje, te je zbog toga važna potpora vlade koja bi svojim mjerama mogla potaknuti i privući...
Aktivnost tjelesnog odgoja
Aktivnost tjelesnog odgoja
Tonka Koštić
Predškolska djeca svakodnevno trebaju biti uključena u kineziološke aktivnosti. Aktivnost tjelesnog odgoja djece predškolske dobi treba biti usmjerena na razvoj vještina kretanja koje su temelj za razvoj kompleksnijih pokreta. Potrebno im je osigurati mogućnost realizacije aktivnosti tjelesnog odgoja i svi ostalih kinezioloških aktivnosti na otvorenim i zatvorenim prostorima, gdje su zadovoljeni svi sigurnosni standardi za izvođenje istih. Osobe koje su odgovorne za dobrobit djece...

Pages