Pages

Alternativne obitelji - Dugina obitelj
Alternativne obitelji - Dugina obitelj
Mary Štelko
Obitelj je osnovna jedinica društva, djetetov prvi kontakt sa svijetom i prva stanica na putu rasta. Obitelj i odnos unutar obitelji temelj su zdravog osobnog razvoja. U obiteljskom okruženju dijete stječe prvo iskustvo, uči na temelju ponašanja roditelja, formira mišljenja i stavove te razvija svoj osobni potencijal i društvene odnose. Stoga je odnos obitelji i roditelja najvažniji čimbenik u razvoju pojedinca i njegove cjelokupne osobnosti. Kakva će osoba postati dijete ovisi o...
Alternativni izvori financiranja proizvodnje novih proizvoda
Alternativni izvori financiranja proizvodnje novih proizvoda
Loren Kečan
Kroz ovaj rad obradilo se područje financiranja i to sa najvećim osvrtom na Alternativne izvore financiranja. Kako smo i na samome početku govorili, ovakvi izvori financiranja veoma su bitni za bilo koje poduzeće koje tek započinje svoje poslovanje ili ima želju, ideju i cilj kojega treba ostvariti, a ne može samo. Osim toga može se dobiti uvid u neke od problema sa kojima se poduzeća susreću prilikom proizvodnje proizvoda i pristupanja tržištu, otvaranja vlastitih poduzeća,...
Alternativni pristupi likovnim aktivnostima sa djecom
Alternativni pristupi likovnim aktivnostima sa djecom
Nensi Starić
U ovom se radu uspoređuju tri alternativna pristupa u predškolskim ustanovama, a to su Montessori, Waldorf i Reggio pristup. Najviše se želi ukazati na to kako se spomenuti alternativni pristupi odnose prema likovnim aktivnostima i koji su njihovi ciljevi. Montessori pristup obrazovanju pedagoška je filozofija koja se temelji na promatranju dječjeg ponašanja i razvoja te poticanju samostalnosti i individualnosti. Likovne aktivnosti se promatraju kao sredstvo za poticanje dječjeg...
American English Variety vs. British English Variety
American English Variety vs. British English Variety
Tea Tomas
This paper offers insights into the roots of the English language, tracing its development to its present form, while also emphasizing the pivotal moments and factors that shaped its evolution. By scrutinizing ancient artifacts, inscriptions, and writings discovered at archaeological sites, researchers can gain knowledge about the languages spoken by the early inhabitants of the region. Delving into these discoveries can yield valuable insights into the material culture and daily lives of...
Američki pokret za građanska prava (od 1954. do 1968. godine)
Američki pokret za građanska prava (od 1954. do 1968. godine)
Marko Buršić
Nakon kraja Američkog građanskog rata 1865. godine ukinut je sustav robovlasništva koji je bio temelj društva i gospodarstva južnih država Sjedinjenih Američkih Država. Dok je jug bio pod sjevernom okupacijom bivši robovi dobili su ista prava koja su imali bijelci, međutim kada su 1876. godine južnjaci ponovno dobili kontrolu nad regijom crnci su postepeno izgubili svoja građanska prava. Do početka 20. stoljeća južni crnci su praktički izgubili pravo glasa i bili su odvojeni...
Amfiteatar u Puli
Amfiteatar u Puli
Dino Poljak
Ovaj rad se bavi Pulskom Arenom, odnosno Amfiteatrom, te su navedene sve bitne stvari koje je ova velebna građevina prošla kroz dvije tisuće godina starosti. Od gradnje za vrijeme cara Vespazijana, preko gladijatorskih bitaka, pa sve do današnjeg vremena kada se u Amfiteatru održavaju razni koncerti, izložbe i manifestacije.
Amor patrio in Foscolo e Leopardi
Amor patrio in Foscolo e Leopardi
Micaela Rotta
In questo mio lavoro di laurea triennale ho voluto dare uno sguardo alla poesia patriottica nelle opere di Ugo Foscolo e Giacomo Leopardi, e ciò nel contesto della poesia patriottica della letteratura italiana. La poesia patriottica sorge potremmo dire spontanea nei momenti difficili di una nazione. Il patriottismo è naturalmente presente nella maggior parte di noi, ma sono i poeti che meglio degli altri sanno farsi interpreti delle aspirazioni di libertà ed indipendenza di un popolo....
Ana Karenjina i Gospođa Bovary u otvorenome metodičkom sustavu
Ana Karenjina i Gospođa Bovary u otvorenome metodičkom sustavu
Ivona Duras
U ovome su radu prikazani romani Ana Karenjina i Gospođa Bovary u otvorenome metodičkom sustavu u obradi lektire. Oba romana nastali su u razdoblju realizma koje je kratko prikazano na početku romana. Uz realizam prikazani su i francuski i ruski realizam i njihove najvažnije značajke uz kratak opis sadržaja romana. Naglasak na opis glavnih junakinja, Ane i Emme, stavljen je na knjigu Drugi spol, autorice Simone de Beauvoir. Obje su junakinje karakterno opisane na etičkoj, sociološkoj...
Analisi comparativa delle opere di San Francesco d' Assisi
Analisi comparativa delle opere di San Francesco d' Assisi
Antonella Antonac
Il Medioevo è stato un periodo che ha visto l'affermarsi del potere della Chiesa e delle varie letterature in volgare. La letteratura che è stata maggiormente rilevante per il tema di questa tesi è quella religiosa che, appunto, vanta il primo testo letterario in volgare: le Laudes creaturarum. Il suo autore, Francesco d'Assisi, conobbe la fede dopo una vita agiata segnata dalla prigionia. I suoi scritti dimostrano chiaramente sia i vizi sia le virtù e fanno emergere i diversi esiti che...
Analisi degli stili comunicativi in classe
Analisi degli stili comunicativi in classe
Nataša Paskarević
Le ricerche sulle dinamiche relazionali in contesti scolastici hanno dimostrato che lo stile comunicativo dell’insegnante influisce sull’efficacia dell’insegnamento. Ciò ha portato al cambiamento del ruolo dell’insegnante come pure di quello dell’allievo. Tra i vari compiti, l’insegnante ha il compito portare l’allievo ad attivare e sviluppare una condotta che rimuove gli ostacoli che potrebbero impedire il contatto con gli altri e che minimizza i rischi d'incomprensione,...
Analitika na primjeru društvene mreže Facebook
Analitika na primjeru društvene mreže Facebook
Ela Blažević
Kako prilagoditi sadržaj publici, kakav sadržaj objaviti, u koje vrijeme i koliko često, koju publiku ciljati prilikom oglašavanja, kako saznati interese publike i kako ćemo znati da se publici sviđa naš sadržaj? Analitika nam daje odgovor na sva navedena pitanja. Sve prikupljene podatke Facebook analitike treba interpretirati, sa fokusom na doseg i angažman objava, također je važno proučiti sve podatke koje nam analitika nudi o našoj publici. Korištenje Facebook...
Analiza "bliske suradnje" Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke
Analiza "bliske suradnje" Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke
Tamara Mijić
Financijska kriza, koja je 2008. godine eruptirala punom silom, pokazala je kako okvir za europsku integraciju nije uspio osigurati financijsku stabilnost te kako monetarna unija može funkcionirati samo ako je integrirani bankarski sustav na snazi. Proizašlo je mnogo pitanja o tome kakva je organizacija i funkcionalnost financijskog sustava s obzirom na ukazane nedostatke dotadašnje prudencijalne regulacije u bankarstvu. Potreba za promjenom supervizije financijskog sektora EU-a, posebice...

Pages