Pages

Analiza društvenih mreža
Analiza društvenih mreža
Mario Kljajić
Društvene mreže su mreže u kojima su čvorovi grafa ljudi ili ponekad grupe ljudi, dok bridovi predstavljaju neku formu socijalne interakcije između tih ljudi, kao što je prijateljstvo. Društvene mreže olakšavaju upoznavanje novih osoba ali ujedno i održavanje veza sa osobama koje žive na udaljenim lokacijama. Društvenim mrežama mogu se grupirati osobe sa zajedničkim interesima. Social media marketing ( ili marketing na društvenim mrežama) ima za cilj kreirati sadržaj koji...
Analiza društveno odgovornog poslovanja u Požeško - slavonskoj županiji
Analiza društveno odgovornog poslovanja u Požeško - slavonskoj županiji
Ivan Marinac
Diplomski rad obuhvaća analizu društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) u Požeško-slavonskoj županiji. Cilj rada je navesti i analizirati temeljne postavke o DOP-u te utvrditi u kojoj mjeri poduzeća na području Požeško-slavonske županije njeguju načela društveno odgovornog poslovanja. Poseban naglasak stavljen je na gospodarske subjekte u Požeško-slavonskoj županiji s osvrtom na primjere društveno odgovornog poslovanja među velikim, srednjim i malim trgovačkim društvima i...
Analiza e-marketinga turističkih zajednica gradova Istarske županije
Analiza e-marketinga turističkih zajednica gradova Istarske županije
Debora Gambaletta
U promociji turističke destinacije danas gotovo je nezamislivo funkcioniranje bez e-marketinga. E-marketing na suvremenom turističkom tržištu zauzima ključno mjesto na kojem se susreću turistička ponuda i turistička potraţnja, odnosno gdje se nastoji pomoću različitih alata i mogućnosti koje online komunikacija pruţa na što bolji način prezentirati turističku destinaciju. U ovom kontekstu suvremene turističke zajednice sve više uočavaju važnost i nuţnost online...
Analiza ekološkog stanja Medulinske lokve
Analiza ekološkog stanja Medulinske lokve
Bernarda Kinkela
Unatoč maloj veličini, lokve imaju izniman značaj za biološku raznolikost. Naime, pružaju utočište endemskim vrstama flore i faune, a posebice su značajne za ptice selice. Medulinska lokva je permanentna stajaćica koja se nalazi u jugozapadnom dijelu općine Medulin na Istarskom poluotoku. Okružena je umjereno urbaniziranim naseljem te se nalazi pod umjerenim antropogenim utjecajem. Cilj ovog istraživanja bila je procjena ekološkog stanja i sanitarnih uvjeta Medulinske lokve kako...
Analiza ekonomskih funkcija turizma Republike Hrvatske
Analiza ekonomskih funkcija turizma Republike Hrvatske
Marko Cukarić
Turizam Republike Hrvatske već je nekoliko dekada vodeći generator gospodarskog i socijalnog razvoja na ovome području. To se potvrđuje brojnim istraživanjima i praćenjima ove društveno-ekonomske pojave, odnosno identificiranjem učinaka kroz njegove ekonomske i neekonomske funkcije. S obzirom na učinke turizma koji se očituju u BDP-u, generiranju zaposlenosti, uravnoteženju platne bilance i ostalim aspektima, smatra se da je turizam pokretač budućeg gospodarskog razvoja...
Analiza europskog sektora osiguranja
Analiza europskog sektora osiguranja
Olga Lorber
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada jest analiza stupnja i smjera razvoja odnosno zastupljenosti sektora osiguranja u okviru financijskog tržišta na području Europe u usporedbi sa globalnim tržištem te usporedno među odabranim europskim državama, uz osvrt na hrvatsko tržište osiguranja. Diplomskim radom nastoji se dati uvid u temeljne funkcije europskog sektora osiguranja, društveno-ekonomske implikacije istog te opće karakteristike sudionika i djelatnosti (pokriće rizika...
Analiza financijske sposobnosti poduzeća "Mlinar d.d."
Analiza financijske sposobnosti poduzeća "Mlinar d.d."
Filip Baričević
U ovom završnom radu, „Analiza financijske sposobnosti poduzeća „Mlinar d.d.““ napravljena je analiza konsolidiranih financijskih izvještaja. Poduzeće je osnovano 1903.godine pod nazivom „Prvi kriţevački paromlin i paropila Hinko Švorc i sinovi“, a kao dioničko društvo posluje od 1993.godine pod nazivom „Mlinar d.d.“. Poduzeću „Mlinar d.d.“ je osnovna djelatnost proizvodnja pekarskih proizvoda i prodaja pekarskih proizvoda u maloprodaji i veleprodaji....
Analiza financijske sposobnosti tvrtke Vindija d.d. u cilju procjene njene vrijednosti
Analiza financijske sposobnosti tvrtke Vindija d.d. u cilju procjene njene vrijednosti
Petra Liović
Za analizu financijskih izvještaja kaže se da čini najosnovniji dio cjelokupne analize poslovanja svakog poduzeća. Ona odgovara na pitanja kako je poduzeće poslovalo u prethodnom razdoblju te kako poboljšati rezultate u nadolazećem razdoblju. U ovom radu analizirani su temeljni financijski izvještaji Vindija d.d. u razdoblju od 2012. do 2014. godine, sa svrhom da se utvrde financijski položaj i financijska učinkovitost društva u njegovom poslovanju. Kroz promatrano razdoblje...
Analiza financijskih izvještaja na poduzeću Mivit-pekara d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja na poduzeću Mivit-pekara d.o.o.
Marija Biondić
Da bi se ocijenila kvaliteta poslovanja društva potrebne su brojne informacije. Izvor kvalitetnih informacija uvelike doprinosi uspješnosti poslovanja te predstavljaju bazu za financijsko izvještavanje. U tom kontekstu financijski izvještaji čine završnu fazu računovodstvenog procesuiranja podataka te se javljaju kao nositelji financijskih informacija. Putem financijskih izvještaja koji moraju biti pouzdani, razumljivi, usporedivi i sastavljeni u skladu sa računovodstvenim...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru velikih trgovačkih društava s glavnom djelatnošću proizvodnje prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja na primjeru velikih trgovačkih društava s glavnom djelatnošću proizvodnje prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2016. godine
Valentino Balent
Financijski izvještaji pružaju informacije ne samo menadžmentu nego i širokom spektru zainteresiranih eksternih korisnika koji pomoću njih mogu ocijeniti financijsku stabilnost i uspješnost poslovanja kompanije. Prema tome, od ključne važnosti je da financijski izvještaji budu realni, istiniti i objektivni kako bi u konačnici mogli pružiti kvalitetne informacije pomoću kojih će se moći donijeti i kvalitetne odluke. Kako bi se dobio detaljniji uvid u poslovanje kompanije,...
Analiza financijskih izvještaja velikih turističkih društava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2014. godine
Analiza financijskih izvještaja velikih turističkih društava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2014. godine
Marco Toncetti
Tijekom proteklih godina hrvatski je turizam doživio značajne stope rasta u terminima noćenja. S udjelom od 17% BDP-a postao je jedan od temeljnih sektora za cijelu državu. Porast broja noćenja popraćen je i porastom broja smještajnih kapaciteta kao rezultat intenzivnih investicija ostvarenih od strane najvećih hrvatskih turističkih tvrtki, kako bi pokrili ovakav porast potražnje. Analiza financijskih izvještaja je uvijek bila vrlo važan pri donošenje ekonomskih odluka. Ne...
Analiza financijskih izvješća na primjeru poduzeća Valamar Riviera d.d.
Analiza financijskih izvješća na primjeru poduzeća Valamar Riviera d.d.
Gabriel Mofardin
Temeljni financijski izvještaji jedna su od najbitnijih stavki u poslovanju određenog poduzeća. Na kraju određenog razdoblje svako je poduzeće dužno sastaviti financijske izvještaje, a veličina poduzeća određuje hoće li poduzeće biti obvezno izraditi sve ili samo neke od njih. Svaki od tih izvještaja ima svoju ulogu i pruža određene informacije. Financijski izvještaj mora točno i objektivno prikazivati stanje u kojem se poduzeće nalazi kako bi odluke koje se donose na...

Pages